Mode d'emploi TrekStor i beat motion v2 20 all - Notice page 100

Téléchargez votre notice Mode d'emploi TrekStor i beat motion v2 20 all - Notice page 100! Téléchargement gratuit sans inscription des documents PDF pour mieux utiliser votre Mode d'emploi TrekStor i beat motion v2 20 all - Notice page 100 : mode d'emploi, notice d'utilisation, manuel d'instruction.
– 100 –
PL
– 101 –
Problem Możliwa przyczyna Postępowanie
Po skopiowaniu plików na
odtwarzacz MP3 odtwarzacz
nie może ich odtworzyć.
Zły format plików. Być może pliki mają format nieobsługiwany przez dany
odtwarzacz MP3. Formaty danych obsługiwane przez
dany odtwarzacz MP3 podane są w odpowiedniej
specyfikacji na stronie firmy TrekStor pod adresem
www.trekstor.de.
Po skopiowaniu plików
audio w formacie WMA na
odtwarzacz MP3 odtwarzacz
nie może ich odtworzyć.
Dane są chronione
przed kopiowaniem.
Jeżeli pliki chronione są zgodnie z WMA-DRM, należy
je skopiować za pomocą programu Windows Media®
Player. Należy przedtem sprawdzić, czy dany odtwarzacz
MP3 odtwarza pliki chronione zgodnie z WMA-DRM.
Informacja ta podana jest w odpowiedniej specyfikacji
na stronie firmy TrekStor pod adresem www.trekstor.de.
Po skopiowaniu plików
audio z komputera Mac® na
odtwarzacz MP3 odtwarzacz
nie może ich odtworzyć.
Zły format plików. Plików audio w formacie AAC, np. utworzonych
w programie iTunes®, nie można odtwarzać w większości
odtwarzaczy MP3. Pliki te należy skonwertować za
pomocą aktualnej wersji iTunes® lub innego programu
do formatu MP3. Pliki audio kupione w Internecie
mogą być wyposażone w mechanizmy ochronne
uniemożliwiające taką konwersję.
Pliki audio w odtwarzaczu
MP3 nie są odtwarzane we
właściwej kolejności.
Włączony jest tryb
odtwarzania „Kolejność
losowa.
Jeżeli włączony jest tryb odtwarzania „Kolejność losowa”,
należy przełączyć się na tryb odtwarzania „Normalny.
Przed kopiowaniem uporządkować pliki audio
w podkatalogach i skopiować te katalogi do odtwarzacza
MP3. Dodatkowo pliki audio można uporządkować,
zmieniając ich nazwy (dodając cyfry, np. „001_utwór,
„002_utwór itp.).
Podczas odtwarzania na
wyświetlaczu pojawiają się
dziwne znaki.
Nieobsługiwane
kodowanie znaków.
Niektóre odtwarzacze MP3 nie potrafią prawidłowo
wyświetlać wszystkich znaków. W nazwach plików
i znacznikach ID3 należy stosować tylko standardowe
kodowanie języka ustawionego w odtwarzaczu MP3
i unikać znaków specjalnych (np. polskich znaków,
akcentów itp.).
Nie rozumiem języka menu
i nie potrafię go ponownie
zmienić.
Zmieniony język menu. Przywrócustawienia fabryczne lub, jeżeli nie jest to mliwe
lub nie przyniesie skutku, zaktualizować oprogramowanie
sprzętowe. Z reguły wyświetlany jest wtedy wybór języka
menu.
Jak mogę tworzyć pliki MP3? Do konwertowania plików audio (np. muzyki z płyty CD) do
formatu MP3 potrzebny jest koder MP3 (np. bezpłatny
w chwili obecnej program „Audiograbber”, który można
pobrać pod adresem www.audiograbber.de). Instrukcję
obsługi i pomoc dotyczącą obsługi programu znaleźć
można w pomocy programu.
Partages