Mode d'emploi TrekStor i beat motion v2 20 all - Notice page 115

Téléchargez votre notice Mode d'emploi TrekStor i beat motion v2 20 all - Notice page 115! Téléchargement gratuit sans inscription des documents PDF pour mieux utiliser votre Mode d'emploi TrekStor i beat motion v2 20 all - Notice page 115 : mode d'emploi, notice d'utilisation, manuel d'instruction.
– 114 –
– 115 –
GR
Αποθήκευση προσωπικών σταθμών•
Επιλέξτε από το μενού του ραδιοφώνου FM για τη χειροκίνητη επιλογή σταθμού το στοιχείο "μή α υ τ ό μ α τ α ".
Ρυθμίστε την επιθυμητή συχνότητα και επιλέξτε στο ραδιόφωνο FM το στοιχείο "απ ό θ ή κ ε υ σ ή ". Επιλέξτε
πατώντας το πλήκτρο R ή το πλήκτρο Q την επιθυμητή θέση αποθήκευσης και έπειτα επιβεβαιώστε
το ερώτημα που ακολουθεί πατώντας σύντομα το πλήκτρο A.
Διαγραφή των αποθηκευμένων σταθμών•
Για τη διαγραφή ενός αποθηκευμένου σταθμού, επιλέξτε από το μενού του ραδιοφώνου FM το στοιχείο
"δί α γ ρ α φ ή ". Επιλέξτε πατώντας το πλήκτρο R ή το πλήκτρο Q τον σταθμό προς διαγραφή και έπειτα
επιβεβαιώστε το ερώτημα που ακολουθεί πατώντας σύντομα το πλήκτρο A.
Αυτόματη αποθήκευση / Αυτόματη αναζήτηση σταθμών•
Για την έναρξη της αυτόματης αναζήτησης σταθμών, επιλέξτε από το μενού του ραδιοφώνου FM το στοιχείο
"αν α ζ . σ τ α θ μ ω ν " και επιβεβαιώστε το ερώτημα που ακολουθεί. To i.Beat motion αναζητά τώρα αυτόματα τους
ραδιοφωνικούς σταθμούς με ισχυρή λήψη και τους αποθηκεύει στις 25 θέσεις μνήμης.
Εγγραφή ραδιοφώνου FM•
Επιλέξτε στο μενού του ραδιοφώνου FM το στοιχείο "εγ γ ρ α φ ή " για την εκτέλεση μιας εγγραφής ραδιοφώνου
FM. Για την έναρξης της εγγραφής ραδιοφώνου FM, πατήστε σύντομα το πλήκτρο A. Για την παύση
της τρέχουσας εγγραφής, πατήστε σύντομα το πλήκτρο A. Για τη συνέχιση της τρέχουσας εγγραφής,
πατήστε ξανά σύντομα το πλήκτρο A. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο A για περ. 1 δευτερόλεπτο για
τον τερματισμό της εγγραφής.
Υπόδειξη: Όλες οι εγγραφές ραδιοφώνου "Fmx x x " αποθηκεύονται στον κύριο κατάλογο του i.Beat motion. Για
την αναπαραγωγή των εγγραφών ραδιοφώνου, επιλέξτε τη λειτουργία "Μό υ σ ι κ ή ".
Λειτουργία: Εικόνες
Μεταβείτε στη λειτουργία "εί κ ό ν ε σ ".
Σε αυτή τη λειτουργία μπορείτε να προβάλετε αρχεία εικόνας (*.jpeg).
Υπόδειξη: Όλες οι εικόνες πρέπει να είναι σε μορφή JPEG. Οι μεγαλύτερες εικόνες προβάλλονται αυτόματα σε
μικρότερο μέγεθος, κάτι που μπορεί να αυξήσει το χρόνο φόρτωσης.
Επιλέξτε ένα αρχείο εικόνας από την πλοήγηση φακέλων και πατήστε το πλήκτρο A για την προβολή του.
Αλλαγή εικόνας•
Πατήστε το πλήκτρο F ή το πλήκτρο E για να μετακινηθείτε στην προηγούμενη ή στην επόμενη εικόνα.
Προβολή διαφανειών•
Για την έναρξη μιας προβολής διαφανειών πατήστε σύντομα το πλήκτρο A. Κατά τη διάρκεια της
προβολής διαφανειών μπορείτε να αλλάξετε τη διάρκεια της προβολής των εικόνων, πατώντας σύντομα
το πλήκτρο R ή το πλήκτρο Q. Πατώντας ξανά σύντομα το πλήκτρο A, τερματίζετε την προβολή
διαφανειών.
Λειτουργία: Κείμενο
Μεταβείτε στη λειτουργία "κε ί μ ε ν ό ".
Σε αυτή τη λειτουργία μπορείτε να προβάλετε αρχεία κειμένου (*.txt).
Επιλέξτε ένα αρχείο κειμένου από την πλοήγηση φακέλων και πατήστε το πλήκτρο A για την προβολή
του. Πατήστε το πλήκτρο R ή το πλήκτρο Q για την ανάγνωση του κειμένου ανά γραμμή. Πατήστε το
πλήκτρο F ή το πλήκτρο E για την ανάγνωση του κειμένου ανά σελίδα. Πατήστε σύντομα το πλήκτρο
A για την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση της αυτόματης φόρτωσης του κειμένου (ανά σελίδα).
Μπορείτε πατώντας σύντομα το πλήκτρο R ή το πλήκτρο Q να ρυθμίσετε τη διάρκεια της προβολής
του κειμένου.
Partages