Mode d'emploi TrekStor i beat motion v2 20 all - Notice page 117

Téléchargez votre notice Mode d'emploi TrekStor i beat motion v2 20 all - Notice page 117! Téléchargement gratuit sans inscription des documents PDF pour mieux utiliser votre Mode d'emploi TrekStor i beat motion v2 20 all - Notice page 117 : mode d'emploi, notice d'utilisation, manuel d'instruction.
– 116 –
– 117 –
GR
Λειτουργία τυχαίας αναπαραγωγής•
Από το μενού "λε ί τ . τ υ χ α ί α σ α ν α π ." μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία
τυχαίας αναπαραγωγής. Στη λειτουργία τυχαίας αναπαραγωγής, η σειρά με την οποία αναπαράγονται οι
τίτλοι είναι τυχαία.
Οθόνη•
Φωτεινότητα: Από το μενού "φω τ ε ί ν ό τ ή τ α " μπορείτε να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης.
Φωτισμός φόντου: Από το μενού "δί αρ κ εία φ ω τ ί σ μ ό υ " μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα μετά από την
οποία η οθόνη θα απενεργοποιείται αυτόματα.
Ταχύτητα προβολής διαφανειών: Από το μενού "τα χ υ τ ή τ α ε ί κ ό ν α σ " μπορείτε να ρυθμίσετε τη διάρκεια
προβολής των εικόνων στην προβολή διαφανειών.
Ταχύτητα κειμένου: Από το μενού "τα χ υ τ ή τ α κ ε ί μ ε ν ό υ " μπορείτε να ορίσετε τη διάρκεια ένδειξη της
οθόνης για την αυτόματη φόρτωση μιας σελίδας κειμένου.
Χρονοδιακόπτης•
Διακοπή λειτουργίας: Από το μενού "δί α κ ό π ή λ ε ίτόυργί ασ " μπορείτε να ρυθμίσετε το χρόνο, όπου αν δεν
χρησιμοποιηθεί το i.Beat motion θα πρέπει να απενεργοποιηθεί αυτόματα.
Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης: Από το μενού "χρ ό ν .α π ε ν ε ρ γ ό π ό ί ή σ ή σ " μπορείτε να ρυθμίσετε το
χρόνο μετά από τον οποίο το i.Beat motion θα πρέπει να αποσυνδεθεί αυτόματα.
Ραδιόφωνο FM•
Λειτουργία: Από το μενού "λε ί τό υ ργ ί α" μπορείτε να ρυθμίσετε αν ο ραδιοφωνικός σταθμός θα
αναπαράγεται σε στερεοφωνική ή μονοφωνική ποιότητα.
Περιοχή FM: Επιλέξτε από το μενού ραδιοφώνου το στοιχείο "πε ρ ί ό χ ή fm", για να πραγματοποιήσετε
ραδιοφωνικές ρυθμίσεις ανάλογα με την περιοχή.
Εγγραφή•
Ποιότητα εγγραφής: Από το μενού "πό ί ό τ ή τ α ε γ γ ρ α φ ή σ " μπορείτε να ρυθμίσετε την ποιότητα εγγραφής
του ενσωματωμένου μικροφώνου.
Υπόδειξη: Η ποιότητα εγγραφής του ενσωματωμένου ραδιοφώνου FM έχει οριστεί στα 32 kHz.
Ενίσχυση: Από το μενού "εν ί σ χ υ σ ή " μπορείτε να ρυθμίσετε την ενίσχυση της εγγραφής.
Πληροφορίες συστήματος•
Από το μενού "πλ ή ρ ό φ . σ υ σ τ ή μ α τ ό σ " λαμβάνετε πληροφορίες για την έκδοση του υλικολογισμικού, καθώς
και για τον συνολικό και τον ελεύθερο χώρο αποθήκευσης του i.Beat motion.
Ενημέρωση•
Επιλέξτε το μενού "εν ή μ ε ρ ω σ ή " για την εκτέλεση της ενημέρωσης του υλικολογισμικού του i.Beat motion.
Γλώσσα•
Από το μενού "γλ ω σ σ α " μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα μενού του i.Beat motion.
Εργοστασιακές ρυθμίσεις•
Από το μενού "ερ γ ό σ τ . ρ υ θμ ί σε ί σ" μπορείτε να ορίσετε εκ νέου τις εργοστασιακές ρυθμίσεις (κατάσταση
κατά την παράδοση) του i.Beat motion.
Partages