Mode d'emploi TrekStor i beat motion v2 20 all - Notice page 61

Téléchargez votre notice Mode d'emploi TrekStor i beat motion v2 20 all - Notice page 61! Téléchargement gratuit sans inscription des documents PDF pour mieux utiliser votre Mode d'emploi TrekStor i beat motion v2 20 all - Notice page 61 : mode d'emploi, notice d'utilisation, manuel d'instruction.
– 60 – – 61 –
NL
GEBRUIKSAANWIJZING
Opmerking: Voordat u de i.Beat motion voor de eerste keer in gebruik neemt, moet u deze eerst, zoals in deze
gebruiksaanwijzing wordt beschreven, ten minste 3 tot 4 uur opladen.
1) Bedieningselementen van de TrekStor i.Beat motion
TFT-displayA)
B) F-toets
C) E-toets
D) A-toets
E) Q-toets
F) R-toets
(G) / Uitschakelen+ toetscombinatie: F+A)
(H) : Toetsblokkering + toetscombinatie: R+A)
USB-aansluitingI)
J) x-regelaar
HoofdtelefoonaansluitingK)
MicrofoonL)
Bevestigingsoog voor halskoordM)
LuidsprekersN)
2) De TrekStor i.Beat motion verbinden met een PC
Opmerking voor gebruikers van Windows® 98: Installeer eerst de driver die u op de geleverde CD kunt vinden,
voordat u de i.Beat motion op uw PC aansluit!
Sluit de i.Beat motion met de meegeleverde USB-kabel aan op een USB-aansluiting van uw PC. Uw
gebruikssysteem detecteert automatisch de i.Beat motion en voegt vervolgens automatisch een "lo K A A l
s t A t i o n " aan "de z e c o m p u t e r " toe.
3) Laden van de TrekStor i.Beat motion
Zodra u de i.Beat motion met een PC verbindt, wordt deze automatisch opgeladen. Na ca. 3 tot 4 uur is
de accu volledig opgeladen en wordt de laadprocedure automatisch beëindigd om te voorkomen dat de
accu wordt overladen.
Opmerking: De maximale gebruikstijd van de accu wordt pas na ca. 10 keer opladen bereikt.
4) Data-uitwisseling met de TrekStor i.Beat motion
Bestanden die niet tegen kopiëren zijn beveiligd
a) Markeer met de muis de gewenste bestanden, (bijv. MP3). Kopieer deze door op de rechter muisknop te
drukken ("Ko p i ë r e n ").
b) Selecteer in "de z e c o m p u t e r " de lokale schijf "tr e K st o r i.be A t m o t i o n ".
c) Druk op de rechter muisknop en selecteer de optie "in V o e g e n " om het kopiëren te starten. Als het
kopiëren voltooid is, staan de bestanden op de i.Beat motion.
$
.*$
'"
I"EAT MOTION
WWWTREKSTORDE
.BEFJO$IJOB
*
"
#
%
&
()
+
,
-
./
'
Partages