Mode d'emploi TrekStor i beat motion v2 20 all - Notice page 62

Téléchargez votre notice Mode d'emploi TrekStor i beat motion v2 20 all - Notice page 62! Téléchargement gratuit sans inscription des documents PDF pour mieux utiliser votre Mode d'emploi TrekStor i beat motion v2 20 all - Notice page 62 : mode d'emploi, notice d'utilisation, manuel d'instruction.
– 62 –
NL
– 63 –
WMA-DRM9-beveiligde bestanden
U kunt DRM9-beveiligde bestanden kopiëren via Windows Media® Player (referentieversie: Windows Media®
Player 9).
a) Sluit de MP3-/Movie-player aan op uw computer en start Windows Media® Player.
b) Klik links in de taakbalk op "Ko p i ë r e n n A A r cd o f A p p A r A A t ".
c) Sleep de gewenste muziekbestanden (WMA) naar de lijst "te K o p i ë r e n i t e m s " op de linkerpagina.
d) Selecteer in het vervolgmenu rechtsboven de MP3-/Movie-player onder "it e m s o p A p p A r A A t ".
e) Klik vervolgens rechtsboven op de knop "Ko p i ë r e n ". De geselecteerde muziek wordt aansluitend automatisch
naar uw MP3-/Movie-player gekopieerd.
5) De TrekStor i.Beat motion afmelden en loskoppelen van de PC
Windows® 98 (SE): Klik rechtsonder in de taakbalk op het symbool "hA r d W A r e V e il i g V e r W i j d e r e n ". Selecteer in
het venster "hA r d W A r e V e ilig V e r W i j d e r e n " de i.Beat motion en klik vervolgens op de knop "jA". Nu kunt u de
i.Beat motion loskoppelen van uw PC.
Windows® 2000/ME/XP/Vista: Klik met de linker muisknop rechtsonder in de taakbalk op het symbool
"hA r d W A r e Vei li g V e r W i j d e r e n ". Selecteer uit het geopende contextmenu de optie "usb-A p p A r A A t V o o r m A s s A o p s l A g
- s t A t i o n V e r W i j d e r e n " door hierop met de linker muisknop te klikken. Nu kunt u de i.Beat motion loskoppelen
van uw PC.
Opmerking: Wij adviseren u om de aanbevolen afmeldprocedure te volgen om schade aan het apparaat of om
dataverlies te voorkomen!
6) Firmware-update van de TrekStor i.Beat motion
a) Sluit de i.Beat motion aan op een USB-uitgang van uw PC.
b) Sla alle belangrijke gegevens van de i.Beat motion op uw PC op.
c) U kunt de i.Beat motion met de meest recente firmwareversie op Internet (op de TrekStor Homepage
onder http://www.trekstor.de) updaten.
d) Plaats de meegeleverde CD in uw CD/DVD-station. Als de autostart-functie van uw systeem is geactiveerd,
wordt een menu met de inhoud van de CD geopend.
Opmerking: Als de autostart-functie van uw systeem is uitgeschakeld, kunt u via "de z e Co m p u t e r " uw CD/DVD-station
openen en in de hoofddirectory van de CD het programma "m e n u .e x e " starten.
e) Selecteer vervolgens het punt "fi r m W A r e " en volg de instructies. Uw Internetbrowser wordt geopend en
de TrekStor Homepage wordt geladen.
f) Download de firmware (*.zip-bestand) van de Homepage en unzip het bestand naar een willekeurige map.
g) Volg aansluitend de installatie-instructies en de bijbehorende update-gebruiksaanwijzing. Volg exact de
updateprocedure om schade aan de i.Beat motion te voorkomen.
Partages