Mode d'emploi TrekStor i beat motion v2 20 all - Notice page 65

Téléchargez votre notice Mode d'emploi TrekStor i beat motion v2 20 all - Notice page 65! Téléchargement gratuit sans inscription des documents PDF pour mieux utiliser votre Mode d'emploi TrekStor i beat motion v2 20 all - Notice page 65 : mode d'emploi, notice d'utilisation, manuel d'instruction.
– 64 –
– 65 –
NL
Opslaan van individuele zenders•
Wissel in het FM-radiomenu naar de handmatige zenderkeuze "hA n d m A t i g ". Stel de gewenste frequentie
in en selecteer in het FM-radiomenu "op s l A A n ". Selecteer de gewenste geheugenplaats door op de
R- resp. Q-toets te drukken en bevestig de bevestigingsvraag vervolgens door op de A-toets te
drukken.
Wissen van opgeslagen zenders•
Om een opgeslagen zender te wissen, selecteert u in het FM-radiomenu "Wi s s e n ". Selecteer de te wissen
zender door op de R- resp. Q-toets te drukken en bevestig de bevestigingsvraag vervolgens door
op de A-toets te drukken.
Automatisch opslaan / Automatisch zoeken naar zenders•
Om de automatische zoekopdracht naar zenders te starten, schakelt u in het FM-radiomenu naar
"Au t o m . z o e K e n ." en bevestigt u vervolgens de bevestigingsvraag. De i.Beat motion zoekt nu automatisch
naar radiozenders met goed ontvangstbereik en slaat deze op onder de 25 geheugenplaatsen.
FM-radio-opname•
Selecteer in het FM-radiomenu "op n A m e ", om een FM-radio-opname te starten. Om een FM-radio-opname
te starten, drukt u kort op de A-toets. Om de huidige opname te onderbreken, drukt u kort op de
A-toets. Om de huidige opname weer op te nemen, drukt u nogmaals kort op de A-toets. Druk
gedurende ca. 1 seconde op de A-toets om de opname te beëindigen.
Opmerking: Alle radio-opnamen "Fmx x x " worden in de hoofddirectory van de i.Beat motion opgeslagen.
Om de radio-opnamen af te spelen, schakelt u eerst naar de modus "mu z i e k ".
Modus: Foto's
Schakel eerst naar de modus "fo t o 's".
In deze modus kunt u fotobestanden (*.jpeg) bekijken.
Opmerking: Alle foto's moeten een JPEG-indeling hebben. Grotere foto's worden automatisch verkleint, hetgeen
langere downloadtijden kan geven.
Selecteer een fotobestand in de mapnavigatie en druk op de A-toets om deze weer te geven.
Foto wisselen•
Druk op de F- resp. E-toets om de volgende resp. vorige foto weer te geven.
Diavoorstelling•
Om een diavoorstelling te starten, drukt u kort op de A-toets. Tijdens de diavoorstelling kunt u de
weergaveduur van de foto's middels een kort indrukken van de R- bzw. Q-toets wijzigen. Door
nogmaals kort op de A-toets te drukken, beëindigt u de diavoorstelling.
Modus: Tekst
Schakel eerst naar de modus "te K s t ".
In deze modus kunt u tekstbestanden (*.txt) bekijken.
Selecteer een tekstbestand in de mapnavigatie en druk op de A-toets om deze weer te geven. Druk kort
op de R- resp. Q-toets om de tekst per regel te kunnen lezen. Druk kort op de F- resp. E-toets om
de tekst per pagina te kunnen lezen. Druk kort op de A-toets om een automatisch laden van de tekst
(per pagina) in- resp. uit te schakelen. Hierbij kunt u door kort op de R- resp. Q-toets te drukken, de
weergaveduur van de tekst instellen.
Partages