Mode d'emploi TrekStor i beat motion v2 20 all - Notice page 68

Téléchargez votre notice Mode d'emploi TrekStor i beat motion v2 20 all - Notice page 68! Téléchargement gratuit sans inscription des documents PDF pour mieux utiliser votre Mode d'emploi TrekStor i beat motion v2 20 all - Notice page 68 : mode d'emploi, notice d'utilisation, manuel d'instruction.
– 68 –
NL
– 69 –
9) Videobestanden converteren
U kunt met de i.Beat motion videobestanden in AVI-formaat weergegeven die eerst met het programma
"AVico n V e r t e r " zijn geconverteerd.
a) Plaats de meegeleverde CD in uw CD/DVD-station. Als de autostart-functie van uw systeem is geactiveerd,
wordt een menu met de inhoud van de CD geopend.
Opmerking: Als de autostart-functie van uw systeem is uitgeschakeld, kunt u via "de z e Co m p u t e r " uw CD/DVD-
station openen en in de hoofddirectory van de CD het programma "m e n u .e x e " starten.
b) Selecteer aansluitend de optie "AVico n V e r t e r ".
c) De "AVico n V e r t e r " wordt aansluitend op uw PC geïnstalleerd.
d) Start de "AVico n V e r t e r " onder "st A r t " + "pr o g r A m m A 's" + "AVico n V e r t e r " + "AVico n V e r t e r ".
e) Klik op de knop "Ad d " en selecteer het te converteren bestand (bijv. MPG, AVI) en voer de uitvoermap in.
f) Selecteer onder "re s o l u t i o n " het beeldformaat "220 x 176".
g) Selecteer onder "se t t i n g " de kwaliteit en het beeldformaat van het uitvoerbestand.
h) Klik op de knop "sA V e ", om de instellingen op te slaan.
i) Klik op de knop "cl o s e ", om het venster te sluiten.
j) Start de convertering middels de knop "co n V e r t no W ".
k) Kopieer aansluitend het aangemaakte AVI-bestand naar de i.Beat motion.
Opmerking:
Deze MP3-/Movie-player is geoptimaliseerd voor de meegeleverde hoofdtelefoon (impedantie van 32 Ohm). Het gebruik van andere •
hoofdtelefoons met geringe impedantie kan met name bij MP3-/Movie-players met twee hoofdtelefooningangen, onder bepaalde
omstandigheden tot beschadiging van de MP3-/Movie-player of hoofdtelefoon leiden.
Als u het apparaat blootstelt aan elektrostatische ontlading, kan dit onder bepaalde omstandigheden tot een onderbreking van •
de datatransmissie leiden tussen het apparaat en de computer. In dit geval moet het apparaat direct worden losgekoppeld van de
USB-poort en opnieuw worden aangesloten.
Waarschuwing: Dit apparaat kan een hoog volume bereiken. Om schade aan het gehoor te voorkomen, die direct, later of •
sluipend kan optreden, mag u niet gedurende een langere tijd naar een hoog volume luisteren. Ongeacht of u naar een luidspreker,
hoofdtelefoon of oortelefoon luistert. Als u een ruis in uw oor hoort, moet u direct het volume zachter zetten of stop het gebruik van
de MP3-/Movie-player. Let op dat een continue gehoorbeschadiging ook pas op een later tijdstip kan optreden. Onder bepaalde
omstandigheden kunt u in de loop der tijd uw gehoor aan hoge volumes laten wennen, zodat deze voor u normaal kunnen
worden. Uw gehoor kan echter hierdoor worden beïnvloedt. Des te hoger u het geluid instelt, des te sneller kan uw gehoor worden
beschadigd.
Waarschuwing: Het gebruik van oortelefoons bij het autorijden wordt niet geadviseerd en is in enkele landen verboden. Rij altijd •
voorzichtig en geconcentreerd. Stop de weergave van uw MP3-/Movie-player als u hierdoor bij het autorijden of bij andere bezigheden
uw attentie of concentratie verliest, of verminderd.
Wij adviseren u om USB-kabels langer dan 3 meter niet te gebruiken.•
De fabrikant behoudt zich het recht voor om het product continu verder te ontwikkelen. Deze wijzigingen kunnen zonder
directe beschrijving in deze gebruiksaanwijzing worden aangebracht. Informatie in deze beknopte handleiding hoeft hierdoor
niet overeen te komen met de stand van de technische uitvoering.
De fabrikant staat garant voor het product voor zover het wordt gebruikt zoals bedoeld. Verder is de fabrikant niet aansprakelijk
voor beschadigingen of dataverlies en de bijkomende gevolgschade.
Copyright © 2007 TrekStor GmbH & Co. KG. Onder voorbehoud van alle rechten. Bij overige vermelde producten- of bedrijfs-
aanduidingen gaat het mogelijkerwijs om handelsmerken of merknamen van de desbetreffende eigenaren.
Partages