Mode d'emploi TrekStor i beat motion v2 20 all - Notice page 71

Téléchargez votre notice Mode d'emploi TrekStor i beat motion v2 20 all - Notice page 71! Téléchargement gratuit sans inscription des documents PDF pour mieux utiliser votre Mode d'emploi TrekStor i beat motion v2 20 all - Notice page 71 : mode d'emploi, notice d'utilisation, manuel d'instruction.
– 70 – – 71 –
SE
BRUKSANVISNING
Anmärkning: Ladda upp i.Beat motion enligt beskrivningen i den här bruksanvisningen under minst 3 - 4 timmar
innan du använder den första gången.
1) Manöverorgan på TrekStor i.Beat motion
TFT-displayA)
B) F-knapp
C) E-knapp
D) A-knapp
E) Q-knapp
F) R-knapp
(G) / Frånkoppling + knappkombination: F+A)
(H) : Knapplås + knappkombination: R+A)
USB-anslutningI)
J) x-skjutregel
HörlursanslutningK)
MikrofonL)
Ögla för nackremM)
HögtalareN)
2) Anslutning av TrekStor i.Beat motion till en PC
Anmärkning för dig som använder Windows® 98: Installera först drivrutinen på den medföljande CD:n innan du
ansluter i.Beat motion till datorn!
Anslut i.Beat motion till ett USB-uttag på datorn med den medföljande USB-kabeln. Operativsystemet
identifierar automatiskt i.Beat motion och lägger i "ut f o r s K A r e n " in en "fl y t t b A r d i s K ".
3) Laddning av TrekStor i.Beat motion
Så snart du kopplar i.Beat motion till en dator laddas den automatiskt. Senast efter 3 - 4 timmar är batteriet
fulladdat, och laddningen avslutas automatiskt så att överladdning förhindras.
Anmärkning: Den maximala batterianvändningstiden uppnås först efter ungefär 10 laddningscykler.
4) Dataöverföring med TrekStor i.Beat motion
Ej kopieringsskyddade filer
a) Markera önskade filer (t.ex. MP3) med musen. Kopiera dem genom att högerklicka på musen ("Ko p i e r A ").
b) Markera i "ut f o r s K A r e n " den flyttbara disken "tr e K st o r i.be A t m o t i o n ".
c) Starta kopieringen genom att högerklicka med musen på alternativet "in f o g A ". När kopieringen är färdig
finns filerna på i.Beat motion.
$
.*$
'"
I"EAT MOTION
WWWTREKSTORDE
.BEFJO$IJOB
*
"
#
%
&
()
+
,
-
./
'
Partages