Mode d'emploi TrekStor i beat motion v2 20 all - Notice page 78

Téléchargez votre notice Mode d'emploi TrekStor i beat motion v2 20 all - Notice page 78! Téléchargement gratuit sans inscription des documents PDF pour mieux utiliser votre Mode d'emploi TrekStor i beat motion v2 20 all - Notice page 78 : mode d'emploi, notice d'utilisation, manuel d'instruction.
– 78 –
SE
– 79 –
f) Markera under "re s o l u t i o n " bildstorleken "220 x 176".
g) Markera utdatafilens kvalitet och bildformat under "se t t i n g ".
h) Spara inställningarna genom att klicka på skärmknappen "sA V e ".
i) Stäng fönstret genom att klicka på skärmknappen "cl o s e ".
j) Starta konverteringen genom att klicka på skärmknappen "co n V e r t no W ".
k) Kopiera sedan den konverterade AVI-filen till i.Beat motion.
Anmärkningar:
MP3-/Movie-spelaren är optimerad för den medföljande hörluren (impedans 32 ohm). Om du använder andra hörlurar med lägre •
impedans kan du i vissa fall skada MP3-/Movie-spelaren eller hörlurarna, i synnerhet på MP3-/Movie-spelare med två hörlursjack.
Om du utsätter apparaten för elektrostatiska urladdningar kan det uppstå avbrott i dataöverföringen mellan apparaten och •
datorn. Koppla då ifrån apparaten från USB-porten och anslut den sedan på nytt.
Varning: Apparaten kan alstra höga ljudvolymer. För att förhindra hörselskador, som kan komma genast, senare eller smygande, •
bör du inte lyssna under lång tid med hög ljudvolym. Detta gäller oavsett om du lyssnar via högtalare, hörlurar eller öronmussla.
Om du känner att det börjar ringa i öronen måste du omedelbart sänka ljudvolymen eller sluta att använda MP3-/Movie-spelaren.
Tänk på att kroniska hörselskador ofta visar sig först senare i livet. Du kanske med tiden vänjer dig vid de höga ljudvolymerna så att
de känns normala för dig, men de kan ändå inverka menligt på din hörsel. Ju högre ljudvolym som du ställer in, desto snabbare kan
din hörsel skadas.
Varning: Vi rekommenderar inte att du använder öronmusslor när du kör bil, och detta är också förbjudet i vissa länder. Kör alltid •
försiktigt och uppmärksamt. Avbryt uppspelningen från din MP3-/Movie-spelare om den distraherar eller stör dig när du kör bil eller
håller på med annan verksamhet som kräver din fulla uppmärksamhet.
Använd inte USB-kablar som är längre än 3 meter.•
Tillverkaren förbehåller sig rätt till kontinuerlig vidareutveckling av produkten. Ändringar kan företas utan att de beskrivs direkt
i denna bruksanvisning. Upplysningarna i bruksanvisningen överensstämmer därför inte nödvändigtvis med det verkliga
tekniska utförandet.
Tillverkaren garanterar enbart att produkten är lämplig för dess avsedda ändamål. Tillverkaren ansvarar inte heller för skada på
eller förlust av data eller för därav orsakade följdskador.
Copyright © 2007 TrekStor GmbH & Co. KG. Alla rättigheter förbehållna. Om andra produkt- eller företagsbeteckningar nämns
kan de eventuellt avse varubeteckningar eller märkesnamn som tillhör respektive innehavare.
Partages