Mode d'emploi TrekStor i beat motion v2 20 all - Notice page 86

Téléchargez votre notice Mode d'emploi TrekStor i beat motion v2 20 all - Notice page 86! Téléchargement gratuit sans inscription des documents PDF pour mieux utiliser votre Mode d'emploi TrekStor i beat motion v2 20 all - Notice page 86 : mode d'emploi, notice d'utilisation, manuel d'instruction.
– 86 –
TR
– 87 –
Mod: Klasörde gezinme
Lütfen "Kl A s ö r d e ge z in m e " moduna geçiş yapın.
Bu modda, i.Beat motion üzerinde bulunan bütün dosyalar gösterilir. Burada i.Beat motion tarafından
desteklenen ses/video dosyalarını çalabilir veya resim/metin dosyalarını görüntüleyebilirsiniz.
Mod: Ayarlar
Lütfen "Ay A r l A r " moduna geçiş yapın.
Burada, "se s " altında çeşitli ses ayarlarını yapabilirsiniz, "çA l m A mo d u " altında çalma modlarını seçebilir ve
"KA r iş i K si r A mo d u " altında karışık sıra fonksiyonunu etkinleştirebilir ya da devre dışı bırakabilirsiniz. Ayrıca, "eK r A n "
altında gösterge ayarlarını, "zA m A n l A y i c i " altında zaman ayarlarını, "fm rA d y o " altında radyo ayarlarını ve "KA y i t "
altında kayıt ayarlarını belirleyebilirsiniz. Ayrıca, "sis t e m bil g isi" altında sistem bilgilerini görüntüleme, "dil"
altında menü dilini ayarlama, "fA b r iK A Ay A r l A r i " altında fabrika ayarlarını yükleme ve "gü n c e l l e m e " altında ürün
yazılımı güncelleme işlemini gerçekleştirme olanağınız bulunmaktadır.
R veya Q tuşuna basarak istediğiniz ayarı seçin ve A tuşuna basarak bunu onaylayın. Ayarlardan
çıkmak için, E tuşunu basılı tutun.
Ses•
Ekolayzır: "eK o l A y z i r " menü seçeneği altında, önceden ayarlanmış 7 ekolayzırdan birini veya 1 kullanıcı
tanımlı ekolayzırı seçebilirsiniz.
Kullanıcı ekolayzırı: "Ku l . eK o l A y z . Ay A r l A " menü seçeneği altında kendi isteğiniz doğrultusunda bir
ekolayzır tanımlayabilirsiniz.
Çalma modları•
Normal: Tüm parçaları birer kez çalmak için "no r m A l " menü seçeneğini işaretleyin.
Parçayı tekrarla: Geçerli parçayı sınırsız sayıda tekrarlamak için "pA r ç A y i te K r A r l A " menü seçeneğini seçin.
Tümünü tekrarla: Tüm parçaları art arda tekrar çalmak için "tü m ü n ü t e K r A r l A " menü seçeneğini seçin.
Klasör: Seçilen klasörün tüm parçalarını birer kez çalmak için "Kl A s ö r " menü seçeneğini seçin.
Klasörü tekrarla: Seçilen klasörün tüm parçalarını arka arkaya tekrar çalmak için "Kl A s ö r ü te K r A r l A " menü
seçeneğini seçin.
Intro: Tüm parçaların ilk 10 saniyesini çalmak için "in t r o " menü seçeneğini seçin.
Karışık sıra modu•
"KA r iş i K si r A mo d u " menü seçeneği altında karışık sıra modunu etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.
Karışık sıra modunda parçaların çalınma sırası rasgele seçilir.
Ekran•
Parlaklık: "pA r l A K l i K " menü seçeneği altında ekranın parlaklığını ayarlayabilirsiniz.
Arka plan aydınlatması: "Ay d i n l A t m A sü r e s i" menü seçeneği altında, ekranın otomatik olarak
kapanmasından önce geçmesini istediğiniz süreyi ayarlayabilirsiniz.
Slayt gösterisi hızı: "re s im hi z i " menü seçeneği altından, slayt gösterisinde resimlerin görüntülenme
süresini ayarlayabilirsiniz.
Metin hızı: "me t in hi z i " menü seçeneği altından, bir metin sayfasının otomatik olarak yüklenmesine ilişkin
görüntüleme süresini belirleyebilirsiniz.
Partages