Mode d'emploi TrekStor i beat motion v2 20 all - Notice page 87

Téléchargez votre notice Mode d'emploi TrekStor i beat motion v2 20 all - Notice page 87! Téléchargement gratuit sans inscription des documents PDF pour mieux utiliser votre Mode d'emploi TrekStor i beat motion v2 20 all - Notice page 87 : mode d'emploi, notice d'utilisation, manuel d'instruction.
– 86 –
– 87 –
TR
Zamanlayıcı•
Kapanma: "KA p A t ." menü seçeneği altında, i.Beat motion'ın ne kadar süre kullanım dışı kaldıktan sonra
otomatik kapatılması gerektiğini ayarlayabilirsiniz.
Uyku zamanlayıcı: "uy K u zA m A n l A y i c i " menü seçeneği altında, i.Beat motion'ın ne kadar süre sonra
otomatik olarak kapanacağını ayarlayabilirsiniz.
FM radyo•
Mod: "mo d " menü seçeneği altında, yayını alınan radyo istasyonunun Stereo mu, yoksa Mono kalitede
mi çalınacağını ayarlayabilrsiniz.
FM bölgesi: Bölgeye özgü radyo ayarlarını gerçekleştirmek için, FM radyo menüsünde "fm bö l g e s i"
seçeneğini seçin.
Kayıt•
Kayıt kalitesi: "KA y i t KA l it e s i" menü seçeneği altında, dahili mikrofonun kayıt kalitesini ayarlayabilirsiniz.
Uyarı: Tümleşik FM radyonun kayıt kalitesi, 32 kHz olarak sabitlenmiştir.
Amplifikasyon: "Am p l ifiK A s y o n " menü seçeneği altından kayıt amplifikasyonunu ayarlayabilirsiniz.
Sistem bilgisi•
"sis t e m bil g isi" menü seçeneği altında, i.Beat motion'ın ürün yazılım sürümü ile toplam hafıza kapasitesi
ve boş hafıza kapasitesi hakkında bilgi alabilirsiniz.
Güncelleme•
i.Beat motion'ın ürün yazılım güncellemesini gerçekleştirmek için, "gü n c e l l e m e " menü seçeneğini seçin.
Dil•
"dil" menü seçeneği altından i.Beat motion'ın menü dilini seçebilirsiniz.
Fabrika ayarları•
"fA b r iK A Ay A r l A r i " menü seçeneği altında i.Beat motion'ın fabrika ayarlarını (standart ayarlar) geri yükleme
olanağınız bulunmaktadır.
9) Video dosyalarını dönüştürme
i.Beat motion ile daha önce "AVico n V e r t e r " programıyla dönüştürülmüş olan AVI formatındaki video
dosyalarını oynatabilirsiniz.
a) Ürünle birlikte verilen CD'yi bilgisayarınızın CD/DVD sürücüsüne yerleştirin. Sisteminizde otomatik
başlatma fonksiyonu etkinleştirilmiş ise, CD'nin tüm içeriğini gösteren bir menü açılır.
Uyarı: Sisteminizde otomatik başlatma fonksiyonu etkin değilse, "bilg is A y A r i m " üzerinden CD/DVD sürücünüze
erişebilir ve CD'nin ana dizininden "m e n u .e x e " programını başlatabilirsiniz.
b) Ardından "AVico n V e r t e r " maddesini seçin.
c) Devamında "AVico n V e r t e r " bilgisayarınıza kurulacaktır.
d) "bA ş l A t " + "pr o g r A m l A r " + "AVico n V e r t e r " + "AVico n V e r t e r " altından "AVico n V e r t e r "i başlatın.
e) Fareyle "Ad d " düğmesine tıklayın, dönüştürülecek dosyayı (örneğin MPG, AVI) seçin ve çıkış klasörünü belirtin.
f) "re s o l u t i o n " altından "220 x 176" görüntü boyutunu seçin.
Partages