Mode d'emploi TrekStor i beat motion v2 20 all - Notice page 91

Téléchargez votre notice Mode d'emploi TrekStor i beat motion v2 20 all - Notice page 91! Téléchargement gratuit sans inscription des documents PDF pour mieux utiliser votre Mode d'emploi TrekStor i beat motion v2 20 all - Notice page 91 : mode d'emploi, notice d'utilisation, manuel d'instruction.
– 90 – – 91 –
PL
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Wskazówka: Przed pierwszym użyciem należy ładować odtwarzacz i.Beat motion zgodnie z opisem w niniejszej
instrukcji przez co najmniej 3-4 godziny.
1) Elementy obsługi odtwarzacza TrekStor i.Beat motion
wyświetlacz TFTA)
przycisk B) F
przycisk C) E
przycisk D) A
przycisk E) Q
przycisk F) R
(G) / wyłączanie + nacisnąć jednocześnie:
F+A)
(H) : blokada przycisków + nacisnąć jednocześnie:
R+A)
złącze USBI)
suwak J) x
gniazdo słuchawekK)
mikrofonL)
zaczep do smyczyM)
głośnikN)
2) Podłączanie odtwarzacza TrekStor i.Beat motion do komputera
Wskazówka dla użytkowników Windows® 98: Przed podłączeniem odtwarzacza i.Beat motion do komputera
należy najpierw zainstalować sterownik dostarczony na załączonej płycie CD!
Podłączyć odtwarzacz i.Beat motion do portu USB komputera za pomocą dostarczonego przewodu USB.
System operacyjny rozpoznaje automatycznie podłączony odtwarzacz i.Beat motion i w oknie mó j K o m p u t e r
dodaje nowy dy s K W y m i e n n y ”.
3) Ładowanie odtwarzacza TrekStor i.Beat motion
W momencie podłączenia odtwarzacza i.Beat motion do komputera rozpoczyna się automatyczne
ładowanie. Po maksymalnie 3-4 godzinach akumulator jest naładowany i ładowanie zostaje automatycznie
przerwane, aby zapobiec przeładowaniu.
Wskazówka: Maksymalny czas pracy akumulatora uzyskiwany jest dopiero po ok. 10 cyklach ładowania.
4) Wymiana danych z odtwarzaczem TrekStor i.Beat motion
Dane niechronione przed kopiowaniem
a) Zaznaczyć myszą żądane pliki (np. MP3). Skopiować je, naciskając prawy przycisk myszy („Ko p i u j ”).
b) W oknie mó j K o m p u t e r wybrać dysk wymienny tr e K st o r i.be A t m o t i o n ”.
c) Nacisnąć prawy przycisk myszy i wybrać opc WK l e j , aby rozpocząć kopiowanie. Po zakończeniu kopiowania
dane są zapisane w odtwarzaczu i.Beat motion.
$
.*$
'"
I"EAT MOTION
WWWTREKSTORDE
.BEFJO$IJOB
*
"
#
%
&
()
+
,
-
./
'
Partages