Mode d'emploi TrekStor i beat motion v2 20 all - Notice page 99

Téléchargez votre notice Mode d'emploi TrekStor i beat motion v2 20 all - Notice page 99! Téléchargement gratuit sans inscription des documents PDF pour mieux utiliser votre Mode d'emploi TrekStor i beat motion v2 20 all - Notice page 99 : mode d'emploi, notice d'utilisation, manuel d'instruction.
– 98 –
– 99 –
PL
Rozwiązywanie problemów
Problem Możliwa przyczyna Postępowanie
Nie można włącz
od twarzacza MP3.
Blokada przycisków jest
włączona.
Sprawdzić, czy włączona jest blokada przycisków (suwak
HOLD/funkcja HOLD) odtwarzacza MP3. W tym przypadku
wyłączyć blokadę przycisków zgodnie z opisem w instrukcji
obsługi.
Brak zasilania. W przypadku odtwarzacza MP3 z wbudowanym akumulatorem:
Jeżeli akumulator jest rozładowany, należy go naładować
za pomocą przewodu USB podłączonego do komputera
lub za pomocą ładowarki USB.
W przypadku odtwarzacza MP3 na baterie:
Bateria jest rozładowana i należy ją wymienić. Należy
używać wyłącznie baterii alkalicznych. Aby dowiedzieć się,
czy odtwarzacz MP3 można zasilać równiakumulatorami,
należy skontaktować się z naszym działem pomocy
technicznej.
Bateria jest nieprawidłowo włożona. Sprawdzić
biegunowość baterii.
Czynniki zewnętrzne. Czynniki zewnętrzne (np. wyładowania elektrostatyczne)
mogą powodować zakłócenia w pracy odtwarzacza
MP3. Jeżeli po wyłączeniu i ponownym włączeniu
odtwarzacza MP3 nadal występują zakłócenia, należy
przywrócić ustawienia fabryczne lub zaktualizować
oprogramowanie sprzętowe odtwarzacza. Odpowiednie
czynności opisane są w instrukcji obsługi. Aktualne opro-
gramowanie sprzętowe odtwarzacza MP3 pobrać można
z naszej witryny internetowej na stronie „Downloads”.
W przypadku pytań dotyczących aktualizacji oprogramowania
sprzętowego, które nie są omówione w instrukcji
obsługi, prosimy skontaktować się z naszym działem
pomocy technicznej.
Odtwarzacz MP3 zawiesił się. Jeżeli powtarza się to podczas odtwarzania określonego
pliku, plik ten może być uszkodzony i należy go usunąć.
Jeżeli problem nadal występuje, należy przywrócić
ustawienia fabryczne. Jeżeli odtwarzacz MP3 ponownie
się zawiesi, zalecamy aktualizację oprogramowania
sprzętowego.
Odtwarzacz MP3 nie reaguje
na przyciski.
Blokada przycisków jest
włączona.
Sprawdzić, czy włączona jest blokada przycisków (suwak
HOLD/funkcja HOLD) odtwarzacza MP3. W tym przypadku
wyłączyć blokadę przycisków zgodnie z opisem w instrukcji
obsługi.
W słuchawkach nie słych
muzyki.
Sprawdzić, czy odtwarzany jest plik audio (wskazanie
odtworzonego lub pozostałego czasu zmienia się).
W przeciwnym razie uruchomić odtwarzanie.
Upewnić się, że wtyk słuchawek jest mocno osadzony
w gnieździe słuchawek.
Sprawdzić, czy ustawiona jest odpowiednia głośność
odtwarzacza MP3.
Partages