Mode d'emploi Tristar KB-7147 Glacière

Téléchargez votre notice Mode d'emploi Tristar KB-7147 Glacière! Téléchargement gratuit sans inscription des documents PDF pour mieux utiliser votre Mode d'emploi Tristar KB-7147 Glacière : mode d'emploi, notice d'utilisation, manuel d'instruction.
Tristar Europe BV – Emma Goldmanweg 10 – 5032MN TILBURG – Netherlands - +31-135940300
KB-7147
0063/07
V10.01 1
NL
DRAAGBARE ABSORPTIEKOELBOX KB-7147
INSTALLATIE, BEDIENING EN ONDERHOUDSINSTRUCTIES
Algemene Veiligheidsaanwijzingen.
Voordat u dit apparaat in gebruik gaat nemen, lees a.u.b. eerst de
gebruiksaanwijzing grondig door en bewaar het zodat u het later weer kunt nalezen.
Controleer of de spanning van uw stroomnetwerk overeenkomt met de spanning
aangegeven op het label van uw apparaat.
Bewaar deze gebruiksaanwijzing, het garantiecertificaat, de verkoopbon en indien
mogelijk de kartonnen doos met de binnenste verpakking.
Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor privé gebruik en niet voor commercieel
gebruik. Houd het uit de buurt van directe warmte, zon en vocht en bescherm het
tegen zware botsingen.
Haal altijd de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet in gebruik is,
wanneer er accessoires op aangesloten worden, tijdens het schoonmaken van het
apparaat of wanneer er een storing plaatsvindt. Schakel het apparaat van tevoren
uit. Trek aan de stekker niet aan de kabel.
Dit apparaat is niet bedoeld om gebruikt te worden door personen (waaronder
kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of een
gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of aanwijzingen
hebben gekregen m.b.t. het gebruik van dit apparaat door iemand die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
Om kinderen te beschermen tegen de gevaren van elektrische apparatuur mag u ze
nooit zonder toezicht bij het apparaat laten. Selecteer daarom een plek voor uw
apparaat op dusdanige wijze dat kinderen er niet bij kunnen. Zorg er voor dat de
kabel niet naar beneden hangt.
Test het apparaat, de stekker en de kabel regelmatig op schade. Als er schade is dan
dient het apparaat niet gebruikt te worden maar dient het gerepareerd te worden
door een gekwalificeerd technicus om gevaar te vermijden. Alleen de
oorspronkelijke onderdelen mogen gebruikt worden.
Een beschadigd snoer of stekker moet vervangen worden door een geautoriseerde
technicus om gevaar te vermijden. Repareer het apparaat niet zelf.
Houd het apparaat uit de buurt van hitte, direct zonlicht, vochtigheid en scherpe
randen e.d.
Gebruik het apparaat niet buitenshuis.
Dompel in geen geval het apparaat onder in water of een andere vloeistof én laat
het er niet mee in contact komen. Gebruik het apparaat niet met natte of vochtige
handen.
Wanneer het apparaat vochtig of nat wordt, haal dan onmiddellijk de stekker uit het
stopcontact. Reik niet met uw arm het water in.

LAISSER UN COMMENTAIRE