Mode d'emploi Tristar KB-7224 Glacière

Téléchargez votre notice Mode d'emploi Tristar KB-7224 Glacière! Téléchargement gratuit sans inscription des documents PDF pour mieux utiliser votre Mode d'emploi Tristar KB-7224 Glacière : mode d'emploi, notice d'utilisation, manuel d'instruction.
Tristar Europe BV – Emma Goldmanweg 10 – 5032MN TILBURG – Netherlands - +31-135940300
KB – 7224
V10.02 1
Draagbare Koelbox KB–7224
INSTALLATIE-, BEDIENING- EN ONDERHOUDSINSTRUCTIES.
Algemene Veiligheidsaanwijzingen.
Controleer of de spanning van uw stroomnetwerk overeenkomt met de
spanning aangegeven op het label van uw apparaat.
Voordat u dit apparaat in gebruik gaat nemen, lees a.u.b. eerst de
gebruiksaanwijzing grondig door en bewaar het zodat u het later weer kunt
nalezen.
Bewaar deze gebruiksaanwijzing en de verkoopbon.
Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor privé gebruik en niet voor
commercieel gebruik.
Haal altijd de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet in gebruik
is, wanneer er accessoires op aangesloten worden, tijdens het
schoonmaken van het apparaat of wanneer er een storing plaatsvindt.
Schakel het apparaat van tevoren uit. Trek aan de stekker niet aan de kabel.
Dit apparaat is niet bedoeld om gebruikt te worden door personen
(waaronder kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale
capaciteiten of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht
staan of aanwijzingen hebben gekregen m.b.t. het gebruik van dit apparaat
door iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
Om kinderen te beschermen tegen de gevaren van elektrische apparatuur
mag u ze nooit zonder toezicht bij het apparaat laten. Selecteer daarom een
plek voor uw apparaat op dusdanige wijze dat kinderen er niet bij kunnen.
Zorg er voor dat de kabel niet naar beneden hangt.
Test het apparaat, de stekker en de kabel regelmatig op schade. Als er
schade is dan dient het apparaat niet gebruikt te worden maar dient het
gerepareerd te worden door een gekwalificeerd technicus om gevaar te
vermijden. Alleen de oorspronkelijke onderdelen mogen gebruikt worden.
Een beschadigd snoer of stekker moet vervangen worden door een
geautoriseerde technicus om gevaar te vermijden. Repareer het apparaat
niet zelf.
Dompel in geen geval het apparaat onder in water of een andere vloeistof én
laat het er niet mee in contact komen. Gebruik het apparaat niet met natte of
vochtige handen.
Wanneer het apparaat vochtig of nat wordt, haal dan onmiddellijk de stekker
uit het stopcontact. Reik niet met uw arm het water in.
Gebruik het apparaat alleen waarvoor het bedoeld is.

LAISSER UN COMMENTAIRE