Mode d'emploi Silva Ranger Lampe de Poche - Notice page 2

Téléchargez votre notice Mode d'emploi Silva Ranger Lampe de Poche - Notice page 2! Téléchargement gratuit sans inscription des documents PDF pour mieux utiliser votre Mode d'emploi Silva Ranger Lampe de Poche - Notice page 2 : mode d'emploi, notice d'utilisation, manuel d'instruction.
Para obtener más información, visite www.silva.se
Características técnicas
Ranger Ranger Pro
Tipo de la batería Alcalina AA x 1 Alcalina AA x 1
Lumen máx. 30 Lúmenes 34 Lúmenes
Distancia de la luz 29 m 32 m
Autonomía máx./mìn 20 h / 3 h 20 h / 3 h
Resistencia al agua IPX7 IPX7
Material del cuerpo del frontal PC/ABS PC/ABS
Dimensiones del cuerpo
de la lámpara 68 x 35 x 51 mm 68 x 35 x 51 mm
Peso excluyendo baterías 75 g 75 g
Temperatura de funcionamiento -20 ºC - +60 ºC -20 ºC - +60 ºC
N.º Art. 37242-1 37242-2
Bruksanvisning för Ranger och Ranger Pro
Tack för att du valt pannlampan Silva Ranger eller Ranger Pro.
Ingående delar
Pannlampa med pannband
Hjälmfäste (Ranger Pro)
Batteri
Bruksanvisning
Intelligent light
Pannlamporna Ranger och Ranger Pro är försedda med Intelligent Light®
som är en ljusspridningsteknologi som kombinerar vidvinkelflodljus med en
strålkastare med lång räckvidd.
Denna unika ljusbild ger användaren ett synfält som är både brett och långt på
samma gång.
Slå på pannlampan
På ovansidan av pannlampan finns en tryckknapp som styr de olika ljuslägena.
Varje tryck på knappen ger följande ljus:
Ranger
Ljuslägen: Röd, Max, Medium, Min, Blinkar, Blinkar röd
När pannlampan är AV:
Kort tryck – slår på pannlampan i Röd-läge
Nästa korta tryck – går till Max-läge
Nästa korta tryck – går till Medium-läge
Nästa korta tryck – går till Min-läge
Nästa korta tryck – går till Vitt blink-läge
Nästa korta tryck – går till Rött blink-läge
Nästa korta tryck – tillbaka till Max-läge
När pannlampan är PÅ:
Långt tryck (mer än två sekunder) – slår av pannlampan.
Ranger Pro
Ljuslägen: Max, Medium, Min, Blinkar
När pannlampan är AV:
Kort tryck – slår på pannlampan i Max-läge
Nästa korta tryck – går till Medium-läge
Nästa korta tryck – går till Min-läge
Nästa korta tryck – går till Vitt blink-läge
Nästa korta tryck – tillbaka till Max-läge
När pannlampan är PÅ:
Långt tryck (mer än två sekunder) – slår av pannlampan.
Batteri
För att sätta i batteriet, öppna batteriluckan på högra sidan genom att vrida den
motsols och dra försiktigt. Sätt i batteriet. Var god notera batteripolariteten.
Batteriets pluskontakt ska ansluta mot batteriluckan. Batteriluckans anslut-
ningsplatta indikeras med ett plus-tecken.
Hjälmfäste (Ranger Pro)
Hjälmfästet har ett förmonterat klisterband på baksidan för att enkelt kunna
fästa det på valfri hjälm. Klisterbandet är en polyetylen-skumtejp, särskilt
utvecklad för att inte skada eller försvaga plaster.
Se till att ytan är torr och ren innan hjälmfästet monteras på en hjälm. Ta bort
skyddspapperet från klisterbandet. Tryck försiktigt fast hjälmfästet på hjälmen.
Ta bort pannbandet från pannlampan och sätt fast pannlampan på hjälmfästet.
Skötsel
För att få ut maximal prestanda från Ranger-pannlampan, rengör den regel-
bundet med en våt trasa för att säkerställa att produkten är fri från smuts.
Rengöring av pannbandet – skölj i varmt vatten.
Skydda miljön
Pannlampan, batterierna och förpackningen ska återvinnas och inte kastas
bland vanliga sopor. Kassera dessa delar enligt tillämpliga lokala föreskrifter.
Garanti
Silva garanterar att produkten under två (2) år i allt väsentligt ska vara fri från mate-
rial- och tillverkningsfel vid normal användning. Silvas ansvar inom denna garanti
är begränsat till att reparera eller byta ut produkten. Denna begränsade garanti
gäller endast den ursprungliga köparen.
Om produkten visar sig vara felaktig under garantiperioden, kontakta det ur-
sprungliga inköpsstället. Se till att ha ett inköpsbevis till hands när du returnerar
produkten. Returer kan inte behandlas utan ett inköpsbevis i original. Garantin
gäller inte om produkten har modifierats, om den inte har installerats, använts,
reparerats eller underhållits enligt anvisningar från Silva, eller om den utsatts för
onormala fysiska eller elektriska påkänningar, felaktig användning, försumlighet
eller olycka. Garantin gäller inte heller för normalt slitage. Silva tar inget ansvar för
eventuella följdskador, direkta eller indirekta, eller skador som uppstår på grund av
produktens användning. Under inga omständigheter ska Silvas ansvar överstiga det
belopp du betalat för produkten. Viss lagstiftning tillåter inte uteslutanden eller be-
gränsningar av orsaks- och konsekvensskador, varför ovanstående begränsningar
kanske inte gäller dig. Garantin gäller och kan endast behandlas i inköpslandet.
För mer information, besök www.silva.se
Tekniska data
Ranger Ranger Pro
Batterityp 1xAA Alkaliskt 1xAA Alkaliskt
Max lumen 30 Lumen 34 Lumen
Räckvidd 29 m 32 m
Max/Min brinntid 20 tim. / 3 tim. 20 tim. / 3 tim.
Vattenskydd IPX7 IPX7
Material lamphölje PC/ABS PC/ABS
Dimensioner lamphölje 68x35x51 mm 68x35x51 mm
Vikt 75 g 75 g
Användningstemperatur -20ºC - +60ºC -20ºC - +60ºC
Art.nr 37242-1 37242-2
Rangerin ja Ranger Pron käyttöopas
Kiitos, että valitsit Silva Ranger- tai Ranger Pro -otsalampun.
Mukana tulevat osat
Otsalamppu ja otsanauha
Kypäräpidike (vain Ranger Pro)
Paristo
Käyttöopas
Intelligent light
Ranger- ja Ranger Pro -otsalampuissa toimii Intelligent Light® -valaistustek-
niikka joka yhdistää laaja-alaisen valon pitkälle kantavaan spottivaloon.
Tämä ainutlaatuinen valaistus antaa käyttäjälle yhtä aikaa sekä lähi- että
kaukovalon.
Napsauta otsalamppu päälle
Otsalampun päällä on on/off painike, jolla säädetään eri valaistustiloja.
Jokainen lisäpainallus antaa seuraavan valaistuksen:
Ranger
Valaistustilat: Punainen, Max, Mid, Min, Vilkku, Punainen vilkku
Kun otsalamppu on OFF-tilassa:
Lyhyt painallus – käynnistää otsalampun Punainen-tilassa
Seuraava lyhyt painallus – siirtyy Max-tilaan
Seuraava lyhyt painallus – siirtyy Mid-tilaan
Seuraava lyhyt painallus – siirtyy Min-tilaan
Seuraava lyhyt painallus – siirtyy valkoisen vilkkumis tilaan
Seuraava lyhyt painallus – siirtyy punaisen vilkkumis tilaan
Seuraava lyhyt painallus – takaisin Max-tilaan
Kun otsalamppu on ON-tilassa:
Pitkä painallus (yli kaksi sekuntia) – sammuttaa otsalampun.
Ranger Pro
Valaistustilat: Max, Mid, Min, Vilkku
Kun otsalamppu on OFF-tilassa:
Lyhyt painallus – käynnistää otsalampun Max-tilassa
Seuraava lyhyt painallus – siirtyy Mid-tilaan
Seuraava lyhyt painallus – siirtyy Min-tilaan
Seuraava lyhyt painallus – siirtyy valkoisen vilkkumis tilaan
Seuraava lyhyt painallus – takaisin Max-tilaan
Kun otsalamppu on ON-tilassa:
Pitkä painallus (yli kaksi sekuntia) – sammuttaa otsalampun.
Paristo
Aseta paristo / akku avaamalla paristokansi ostalampun oikealta puolelta
kääntämällä sitä vastapäivään ja vetämällä kevyesti. Aseta paristo/akku. Kiinnitä
huomio pariston napojen suuntaan. Pariston plus-napa tulee akkukanteen päin.
Akkukannen liitinlevyn tunnistaa plus-merkistä.
Kypärän pidin (Ranger Pro)
Kypärän lisäosassa on esikiinnitetty tarratyyny, joka helpottaa sen kiinnittämistä
kypärään. Tarratyyny on polyeteenivaahtonauha, joka ei vahingoita tai heikennä
muovia.
Ennen kuin kiinnität kypäräpidikkeen kypärään, varmista että pinta on kuiva ja
puhdas. Poista tarratyynyn suojaava paperi. Paina kypäräpidin kevyesti kiinni
kypärään. Poista otsalampusta otsanauha, ja aseta otsalamppu kypärän pidik-
keeseen.
Huolto
Jotta Ranger-otsalamppu toimisi parhaalla mahdollisella tavalla, puhdista se
säännöllisesti kostealla kankaalla, jotta se pysyisi puhtaana liasta.
Otsanauha puhdistetaan huuhtelemalla se lämpimässä vedessä.
Ympäristön suojelu
Otsalamppu, Paristo ja pakkaukset tulisi kierrättää, eikä niitä saa heittää taval-
listen roskien sekaan. Hävitä ne paikallisten sääntöjen mukaisesti.
Takuu
Silva takaa, että Silva-tuotteesi kestää kahden (2) vuoden ajan normaalikäyttöä il-
man ongelmia. Silvan vastuu tämän takuun mukaan rajoittuu tuotteen korjaamis-
een tai korvaamiseen. Tämä rajoitettu takuu koskee vain alkuperäistä ostajaa.
Mikäli tuotteessa ilmenee vikoja takuuajan aikana, ota yhteyttä ostopaikkaan.
Varmista, että sinulla on kuitti mukana, kun palautat tuotteen. Palautuksia ei
voida käsitellä ilman alkuperäistä ostotodistusta. Tämä takuu ei koske tuotetta,
jota on muokattu, tai jota ei ole asennettu, käytetty, korjattu tai huollettu Silvan
antamien ohjeiden mukaisesti, tai johon on kohdistunut poikkeavaa fyysis
tai sähköistä kuormitusta, väärinkäyttöä, laiminlyöntiä tai vahinkoa. Takuu ei
koske myöskään normaalia kulumista. Silva ei ole vastuussa tuotteen käytöstä
johtuvasta suorasta tai epäsuorasta vahingosta tai muista seurauksista. Silvan
vastuu ei missään tapauksessa ylitä tuotteesta maksamaasi hintaa. Tietyt
lainsäädännöt eivät salli oheisvahinkojen tai muiden seurausten rajaamista tai
poislukemista, joten yllä olevat rajaukset eivät välttämättä päde tapauksessasi.
Tämä takuu on pätevä ja sitä voidaan käsitellä vain tuotteen ostomaassa.
Saat lisätietoja sivulta www.silva.se
Tekniset tiedot
Ranger Ranger Pro
Paristotyyppi 1xAA Alkaline 1xAA Alkaline
Max lumen 30 Lumen 34 Lumen
Valon kantama 29 m 32 m
Max/Min paloaika 20 t / 3 t 20 t / 3 t
Vesitiiviys IPX7 IPX7
Otsalampun rungon materiaali PC/ABS PC/ABS
Lampun mitat 68x35x51 mm 68x35x51 mm
Paino ilman paristoa 75 g 75 g
Käyttölämpötila -20 ºC - +60 ºC -20 ºC - +60 ºC
Art.nro 37242-1 37242-2
Ranger en Ranger Pro Gebruikershandleiding
Bedankt voor uw aankoop van een Silva Ranger of Ranger Pro hoofdlamp.
Meegeleverde onderdelen
Hoofdlamp met hoofdband
Helmbeugel (alleen voor Ranger Pro)
Batterij
Gebruikershandleiding
Intelligent light
De Ranger en Ranger Pro hoofdlamp zijn uitgerust met Intelligent Light®. Dit is
een technologie voor het verspreiden van licht, waarbij spreidlicht met een grote
hoek wordt gecombineerd met bundellicht met een groot bereik.
Dit unieke lichtbeeld levert de gebruiker tegelijkertijd een goed zicht van dichtbij
en veraf op.
Uw hoofdlamp inschakelen
Aan de bovenkant van de hoofdlampeenheid zit een drukknop waarmee u
verschillende lichtmodi kunt regelen.
Elke druk op de knop geeft u het volgende licht:
Ranger
Lichtmodi: Rood, Max., Med., Min., Knipperen, Rood knipperend
Wanneer de hoofdlamp UIT is:
Kort drukken – de hoofdlamp start in Rood modus
Nogmaals kort drukken – gaat naar Max. modus
Nogmaals kort drukken – gaat naar Med. modus
Nogmaals kort drukken – gaat naar Min. modus
Nogmaals kort drukken – gaat naar Wit knipperende modus
Nogmaals kort drukken – gaat naar Rood knipperende modus
Nogmaals kort drukken – terug naar Max. modus
Wanneer de hoofdlamp AAN is:
Lang drukken (langer dan twee seconden) – de hoofdlamp wordt uitgeschakeld.
Ranger Pro
Lichtmodi: Max., Med., Min., Knipperen
Wanneer de hoofdlamp UIT is:
Kort drukken – start de hoofdlamp in Max. modus
Nogmaals kort drukken – gaat naar Med. modus
Nogmaals kort drukken – gaat naar Min. modus
Nogmaals kort drukken – gaat naar Wit knipperende modus
Nogmaals kort drukken – gaat naar Max. modus
Wanneer de hoofdlamp AAN is:
Lang drukken (langer dan twee seconden) – wordt de hoofdlamp uitgeschakeld.
Batterij
Voor het plaatsen van de batterij moet het batterijenklepje aan de rechterzi-
jde worden geopend. Draai het klepje tegen de wijzers van de klok in en trek
er voorzichtig aan. Plaats de batterij. Let op de aanduiding voor de plus- en
minpool van de batterij. De plusaansluiting van de batterij moet aansluiten op
het batterijklepje. De aansluitplaat van het batterijklepje wordt aangeduid met
een plusteken.
Helmbeugel (Ranger Pro)
De helmbevestiging is aan de achterkant voorzien van plakband, zodat deze
eenvoudig op elke helm kan worden aangebracht. Het plakband is van polyeth-
yleen schuimtape en is ontwikkeld om ervoor te zorgen dat kunststof, zoals PE
en PP, niet beschadigd raakt of slijt.
Zorg ervoor dat voor het monteren van de helmbeugel op de helm de onder-
grond droog en schoon is. Verwijder de beschermlaag die over het plakband
zit. Druk voorzichtig de helmbeugel op de helm. Verwijder de hoofdband van de
hoofdlamp en plaats de hoofdlamp op de helmbeugel.
Onderhoud
Om te zorgen dat uw Ranger hoofdlamp maximaal presteert, moet u deze
regelmatig schoonmaken met een natte doek, zodat het product vrij van vuil is.
Hoofdband schoonmaken – met warm water spoelen.
Bescherm het milieu
De hoofdlamp, batterijen en verpakking moeten worden gerecycled en mogen
niet bij het huishoudelijk vuil worden gedaan. Houdt u zich aan de lokale
milieuwetgeving.
Garantie
Silva garandeert dat uw Silva-product bij normaal gebruik, voor een periode
van twee (2) jaar, geheel vrij zal zijn van materiaal- en productiefouten. De
aansprakelijkheid van Silva, onder deze garantie, is beperkt tot het repareren
of vervangen van het product. Deze beperkte garantie geldt alleen voor de
oorspronkelijke koper.
Neem contact op met het oorspronkelijke verkooppunt, indien het product
defect raakt tijdens de garantieperiode. Zorg dat u een aankoopbewijs kunt
overleggen bij retourzending van het product. Retourzendingen zonder het
originele aankoopbewijs worden niet in ontvangst genomen. Deze garantie ver-
valt, indien het product gewijzigd is of niet werd aangebracht, bediend, hersteld
of onderhouden volgens de instructies van Silva, of wanneer het blootgestaan
heeft aan abnormale mechanische of elektrische beïnvloeding, verkeerd
gebruik, onachtzaamheid of ongelukken. Normale slijtage valt evenmin onder
de garantie. Silva is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgschade, hetzij direct
of indirect, die voortvloeit uit het gebruik van dit product. In geen geval kan
Silva aansprakelijk worden gehouden voor een bedrag groter dan de voor het
product betaalde som. In bepaalde rechtsgebieden is uitsluiting of beperking
van incidentele schade of gevolgschade niet toegestaan, zodat de bovenstaande
beperking of uitsluiting voor u mogelijk niet van toepassing is. Deze garantie
geldt alleen in het land van aankoop en een eventuele garantieclaim wordt al-
leen in dat land afgehandeld.
Breng voor meer informatie een bezoek aan www.silva.se
Technische specificaties
Ranger Ranger Pro
Type batterij 1x AA Alkaline 1x AA Alkaline
Max. lichtsterkte 30 Lumen 34 Lumens
Lichtafstand 29 m 32 m
Max./Min. brandtijd 20 u / 3 u 20 u / 3 u
Waterbestendigheid IPX7 IPX7
Materiaal hoofdlampeenheid PC/ABS PC/ABS
Afmetingen lampeenheid 68x35x51 mm 68x35x51 mm
Gewicht excl. batterijen 75 g 75 g
Werktemperatuur -20ºC - +60ºC - 20ºC - +60ºC
Art.nr. 37242-1 37242-2
Manuale d’uso di Ranger e Ranger Pro
Grazie per aver scelto la lampada frontale Silva Ranger o Ranger Pro.
Parti incluse
Lampada frontale con fascia
Attacco per il casco (solo Ranger Pro)
Batteria
Manuale d’uso
Intelligent light
La lampada frontale Ranger e Ranger Pro è equipaggiata con Intelligent
Light®, una tecnologia per la diffusione della luce, capace di combinare un
proiettore ad ampio angolo con una luce spot a lungo raggio.
Questo particolare cono luminoso permette all’utilizzatore di avere allo stesso
tempo una visione periferica e a lunga distanza.
Accensione della lampada frontale
Nella parte superiore del corpo lampada c’è un pulsante che comanda le
diverse modalità luminose.
Ad ogni pressione del pulsante si passa alla luminosità successiva:
Ranger
Modalità luminose: rossa, massima, media, minima, lampeggiamento, lampeg-
giamento rosso
A lampada frontale spenta:
Breve pressione – la lampada frontale si accende in modalità rossa
Pressione seguente – passa in modalità massima
Pressione seguente – passa in modalità media
Pressione seguente – passa in modalità minima
Pressione seguente – passa in modalità lampeggiamento bianco
Pressione seguente – passa in modalità lampeggiamento rosso
Pressione seguente – torna in modalità massima
A lampada frontale accesa:
Pressione lunga (più di due secondi) – la lampada frontale si spegne.
Ranger Pro
Modalità luminose: Massima, media, minima, lampeggiamento
A lampada frontale spenta:
Breve pressione – la lampada frontale si accende in modalità massima
Pressione seguente – passa in modalità media
Pressione seguente – passa in modalità minima
Pressione seguente – passa in modalità lampeggiamento bianco
Pressione seguente – torna in modalità massima
A lampada frontale accesa:
Pressione lunga (più di due secondi) – la lampada frontale si spegne.
Batteria
Per inserire la batteria, aprire il coperchio destro ruotandolo in senso antiorario
e tirare. Inserire la batteria. Verificare la polarità della batteria. Il connettore
positivo della batteria deve essere collegato al coperchio. La piastra del connet-
tore è contrassegnata da un segno più.
Attacco per il casco (Ranger Pro)
L’attacco per il casco è corredato con strisce adesive premontate sul retro, per
facilitare il montaggio su qualsiasi casco. L’adesivo è un nastro in schiuma di
polietilene appositamente realizzato per non danneggiare o per non causare
alcun tipo di problema ai materiali plastici.
Prima di montare l’attacco del casco, assicuratevi che la superficie del casco
sia pulita e asciutta. Rimuovere la carta protettiva che copre l’adesivo. Premere
il supporto nella sua posizione corretta. Rimuovere la fascia frontale dalla
lampada e posizionare quest’ultima sull’attacco per il casco.
Manutenzione
Per ottenere le massime prestazioni dalla lampada frontale Ranger, pulirla
regolarmente con un panno umido per assicurandosi che il prodotto sia privo
di polvere.
Pulizia della fascia frontale – Lavare con acqua calda.
Tutela dell’ambiente
La lampada frontale, le batterie e l’imballaggio devono essere riciclati e non
vanno gettati nella spazzatura indifferenziata. Smaltirli nel rispetto delle leggi
locali vigenti.
Garanzia
Silva garantisce per un periodo di due (2) anni che il proprio Prodotto Silva sarà
sostanzialmente privo di difetti di materiali o manodopera in caso di utilizzo
normale. Ai sensi della presente garanzia, la responsabilità di Silva è limitata
alla riparazione o sostituzione del prodotto. La presente garanzia limitata è
estesa esclusivamente all’acquirente originale.
Qualora il Prodotto si dimostri difettoso durante il Periodo di garanzia, si prega
di rivolgersi al punto di acquisto originale. Allegare sempre la prova di acquisto
alla restituzione del prodotto. Eventuali resi non potranno essere accettati
senza la prova di acquisto originale. La presente garanzia verrà invalidata
qualora il Prodotto sia stato manomesso o non sia stato installato, utilizzato,
riparato o sottoposto a manutenzione nel rispetto delle istruzioni fornite da
Silva, oppure sia stato soggetto a sollecitazioni fisiche o elettriche eccessive,
abuso, negligenza o incidente. Inoltre, la garanzia non copre la normale usura.
Silva declina ogni responsabilità per eventuali conseguenze, dirette o indirette,
o danni derivanti dall’uso del prodotto. In nessun caso, la responsabilità di Silva
potrà superare l’importo corrisposto per il prodotto. Le suddette limitazioni
o esclusioni per danni accidentali o consequenziali potrebbero non essere
applicabili nel Paese di acquisto. La presente Garanzia è valida e potrà essere
applicata esclusivamente nel Paese di acquisto.
Per maggiori informazioni, visitare www.silva.se
Dati tecnici
Ranger Ranger Pro
Tipo batteria 1xAA alcalina 1xAA alcalina
Lumen massimi 30 Lumen 34 Lumen
Distanza di illuminazione 29m 32m
Durata di accensione
massima/minima 20h / 3h 20h / 3h
Resistenza all’acqua IPX7 IPX7
Materiale unità lampada frontale PC/ABS PC/ABS
Dimensioni unità lampada 68x35x51mm 68x35x51mm
Peso escl. batterie 75g 75g
Temperatura di funzionamento -20ºC - +60ºC -20ºC - +60ºC
Num. articolo 37242-1 37242-2
Manual de utilizador Ranger e Ranger Pro
Obrigado por escolher as lanternas Silva Ranger ou Ranger Pro.
Partes incluídas
Lanterna com faixa para a cabeça
Suporte de capacete (apenas para Ranger Pro)
Bateria
Manual de utilizador
Iluminação inteligente
A lanterna Ranger e Ranger Pro está equipada com Intelligent Light® que é
uma tecnologia de distribuição de luz que combina a iluminação de grande
ângulo com a iluminação localizada de longo alcance.
Esta imagem luminosa única dá ao utilizador, simultaneamente, visão periférica
e de longa distância.
Ligar a lanterna
No cimo da lanterna existe um botão que controla os diferentes modos de luz.
Cada pressão do botão dá-lhe a seguinte luz:
Ranger
Modos de iluminação: Vermelho, Máximo, Médio, Mínimo, Piscar, Piscar a
vermelho
Quando a lanterna está DESLIGADA:
Pressão de curta duração – inicia a lanterna no modo vermelho
Próxima pressão de curta duração – entra em modo máximo
Próxima pressão de curta duração – entra em modo médio
Próxima pressão de curta duração – entra em modo mínimo
Próxima pressão de curta duração – entra em modo de piscar a branco
Próxima pressão de curta duração – entra em modo de piscar a vermelho
Próxima pressão de curta duração – regressa ao modo máximo
Quando a lanterna estiver LIGADA:
Pressão de longa duração (mais de dois segundos) – desliga a lanterna.
Ranger Pro
Modos de iluminação: Máximo, Médio, Mínimo, Piscar
Quando a lanterna está DESLIGADA:
Pressão de curta duração – inicia a lanterna no modo máximo
Próxima pressão de curta duração – entra em modo médio
Próxima pressão de curta duração – entra em modo mínimo
Próxima pressão de curta duração – entra em modo de piscar a branco
Próxima pressão de curta duração – regressa ao modo máximo
Quando a lanterna estiver LIGADA:
Pressão de longa duração (mais de dois segundos) – desliga a lanterna.
Bateria
Para inserir as baterias, abra a tampa do lado direito da bateria rodando-a no
sentido contrário ao dos ponteiros do relógio e puxando gentilmente. Insira a
bateria. Por favor verifique a polaridade da bateria. O conector positivo da bate-
ria deve ser ligado à tampa da bateria. A placa conectora da bateria é indicada
por um sinal mais.
Suporte de capacete (Ranger Pro)
O acessório do capacete vem com adesivo pré instalado na traseira para
que facilmente seja montado em qualquer capacete. O adesivo é uma fita de
espuma de polietileno desenvolvida para não danificar ou causar qualquer tipo
de enfraquecimento no plástico. Antes de instalar o acessório do capacete num
capacete, certifique-se que a superfície está seca e limpa. Remova o papel pro-
tector da fita adesiva. Prima gentilmente o acessório do capacete ao capacete.
Remova do lanterna a faixa para a cabeça e coloque o lanterna no acessório do
capacete.

LAISSER UN COMMENTAIRE