Mode d'emploi Alecto SA-100 Detecteur de Fumee

Téléchargez votre notice Mode d'emploi Alecto SA-100 Detecteur de Fumee! Téléchargement gratuit sans inscription des documents PDF pour mieux utiliser votre Mode d'emploi Alecto SA-100 Detecteur de Fumee : mode d'emploi, notice d'utilisation, manuel d'instruction.
De SA-100 is een rookmelder voor het ontdekken van brand in de éérste fase. Bij
rookontwikkeling zal de SA-100 een luide alarmtoon van minimaal 85dB (A) geven.
Geadviseerd wordt om elke week de rookmelder te testen mbv de test knop op de
rookmelder. Bewaar deze handleiding op een veilige plaats of in de meterkast.
AANBEVOLEN MONTAGE PLAATSEN VOOR DE SA-100:
Monteer uw éérste rookmelder in de omgeving van de slaapkamers. Zorg ervoor
dat er een uitgang bereikbaar blijft of kies een vluchtroute. Plaats de melder op die
plaats waarvan u denkt dat een vluchtweg bereikbaar blijft.
Maak gebruik van meerdere melders voor vergroting van de veiligheid en wel zo dat
de vluchtweg toegankelijk blijft.
Plaats minimaal op elke verdieping van uw woning een rookmelder.
Plaats minimaal in elke slaapkamer waar gerookt wordt of waar apparatuur staat die
eventueel brand zou kunnen veroorzaken een melder.
Rook, hitte- en verbrandingsproducten zullen éérst omhoog naar het plafond trek-
ken. Daarna trekken de rook, hitte- en verbrandingsproducten horizontaal verder.
Monteert u de melder aan het plafond, houd dan een minimale afstand van 50 cm
van de muur en 61 cm van een hoek aan. Rook, hitte en verbrandingsproducten
zullen ook niet in een hoek komen.
VERMIJD DE VOLGENDE PLAATSEN VOOR MONTAGE:
In de keuken; stoom die vrij komt bij het koken zou een vals alarm kunnen geven.
In de douche of badkamer; waterdamp kan voor een vals alarm zorgen.
In de garage; dit vanwege eventuele uitlaatgassen uit de auto tijdens starten.
Voor een ventilator of ventilator uitgang van airconditioning of verwarming.
In de nok van een A-vormig plafond.
In ruimtes waar de temperatuur lager kan worden dan -10°C of hoger dan 40°C.
Verf de rookmelder niet en plak deze ook niet af.
NL
INSTALLATIE INFORMATIE:
Plaats de plafondplaat op een geschikte plaats met behulp van pluggen en schroeven
aan het plafond of wand. Plaats de batterijen in de melder. Draai daarna de melder met
de test toets naar u toe op de plafondplaat. De melder is nu gereed voor gebruik.
Eventueel kunt de éérste test uitvoeren door 2 seconden op de test toets te drukken. zie
ook kopje Testen”.
GEBRUIK, TESTEN EN ONDERHOUD:
Gebruik:
De rookmelder is in werking als de 3 x 3V lithium cellen zijn geplaatst en/of het rode lipje
is verwijderd, en de SA-100 gemonteerd is tegen het plafond. Alleen als de batterijen
zijn geplaatst zal de unit op de plafondplaat geplaatst kunnen worden. De LED onder
de testknop zal nu ± iedere 50 seconden even oplichten. Op het moment dat de melder
in de rook of walm komt zal het alarm afgaan. Als de rook of walm verdwijnt, stopt het
alarm automatisch.
Testen:
Door te drukken op de test toets op de SA-100 kan het alarm getest worden. Houdt
de test toets minimaal 2 seconden ingedrukt. De werking is correct bij het horen van
signaaltonen en het knipperen van de LED. Dan is het alarm nog correct in werking.
Controleer de melder bij voorkeur iedere week. In alarm status genereert de rookmelder
minimaal 85dB(A) geluidsdruk. Test de rookmelder niet met kaarsen, open vuur, sigaret-
ten en dergelijke.
ATTENTIE:
Als er vragen zijn over de oorzaak van een ALARM, ga ervan uit dat het alarm
wordt veroorzaakt door een brand en evacueer onmiddellijk de woning.
De rookmelder buiten bereik van kinderen houden.
Bescherm tijdens (ver)bouwactiviteiten de rookmelder tegen stof. Bij
afscherming verliest de rookmelder zijn functionaliteit.
Onderhoud:
De SA-100 is feitelijk onderhoudsvrij. Alleen bij een erg stoffi ge ruimte dient de sensor
kamer van de SA-100 met een stofzuiger stofvrij worden gemaakt.
t
e
s
o
t
t
h
s
u
p
CREËEREN EN PLANNEN VAN EEN VLUCHTROUTE:
Maak een plattegrond en geef daarop alle deuren en ramen aan, geef meteen een
vluchtroute aan. Op hoger gelegen verdiepingen kunnen bij ramen een touw of
vluchtladder noodzakelijk zijn.
Maak iedereen die in het huis woont vertrouwd met het geluid van het alarm en
oefen het verlaten van het huis bij het horen van het alarm. Herhaal de oefening
regelmatig.
Verlaat het huis bij alarm meteen volgens uw vluchtplan. Iedere seconde telt;
reageer dus snel. Als u niet direct rook of hitte voelt en de melder gaat toch af, zorg
dan dat alle personen in het huis op een veilige plek zijn, voordat u gaat
controleren.
Open geen enkele binnendeur tijdens uw vlucht, zonder eerst te voelen aan het
deur oppervlak of de deur warm aanvoelt; open die deur dan niet. Ook als er rook
uit de kieren komt de deur niet openen. Kies dan een andere vluchtroute.
Als de binnendeur koud is, zet dan uw schouder ertegenaan, doe de deur een klein
stukje open en controleer of er hitte en rook in de ruimte aanwezig is. Wees
voorbereid om de deur weer dicht te slaan in dat geval.
Als er veel rook in de lucht zit, blijf dan laag bij de grond en adem ondiep door een
liefst vochtige doek.
Als u buiten bent bel dan zo spoedig mogelijk de brandweer. (1-1-2)
VERVANGEN VAN DE BATTERIJ:
De melder wordt gevoed door middel van 3 x 3V Lithium batterijen. Onder normale
omstandigheden zullen de batterijen 5 jaar meegaan. Op het moment dat de batterijen
aan vervanging toe zijn, zal de melder om de 30 á 40 seconden een “chirp” geluid
produceren. Zonder batterijen is het niet mogelijk om de melder op de plafondplaat te
plaatsen. Bij het op de juiste wijze plaatsen van de batterijen, kan de melder eenvoudig
op de plafondplaat worden gedraaid. Let bij het plaatsen van de (nieuwe) batterijen op de
polariteit van de batterij. Iedere keer als de batterijen zijn vervangen dient de SA-100 te
worden getest met de test procedure. Als de SA-100 weigert neem dan contact op met
de leverancier.
MILIEU:
Uitgewerkte batterijen niet weggooien maar inleveren bij uw plaatselijk
depot voor Klein Chemisch Afval (KCA).
Op het einde van de levenscyclus van het product mag u dit product niet
bij het normale huishoudelijke afval gooien, maar moet u het naar een
inzamelpunt brengen voor de recycling van elektrische en elektronische
apparatuur.
GEBRUIKSAANWIJZING
MODE ÉMPLOI
SA-100
Rookmelder voor gebruik in huiselijke omgeving
Détecteur de fumée pour l’usage dans l’entourage domestique
Test

LAISSER UN COMMENTAIRE

Partages