Mode d'emploi Barkan E11 Support Mural - Notice page 21

Téléchargez votre notice Mode d'emploi Barkan E11 Support Mural - Notice page 21! Téléchargement gratuit sans inscription des documents PDF pour mieux utiliser votre Mode d'emploi Barkan E11 Support Mural - Notice page 21 : mode d'emploi, notice d'utilisation, manuel d'instruction.
13 12
Uwaga!! Nieprzestrzeganie instrukcji związanych z bezpieczeństwem może
prowadzić do upadku zawieszenia/półki i/lub urządzenia elektrycznego. Jeżeli nie
potrafisz przeprowadzać instalacji na ścianie lub suficie albo nie masz takiego
doświadczenia, wezwij fachowego instalatora lub skontaktuj się ze sprzedawcą w
celu uzyskania porady. W razie instalacji przez fachowca, upewnij się, czy ma on
odpowiednie doświadczenie w montażu zawieszeń oraz zapoznał się z instrukcjami
dotyczącymi bezpieczeństwa i montażu.
1. Powierzchnia instalacyjna na ścianie/suficie (oprócz modelu 82) - dostarczane śruby i
sworznie są odpowiednie tylko do mocowania na ścianach i sufitach wykonanych z: betonu,
bloków betonowych o grubości standardowej 10 cm lub większej, drewnianych słupów/
belek stropowych o minimalnej grubości 10 cm. Standardowe bloki betonowe 7 cm są
odpowiednie do instalowania stałego lub ruchomego urządzeń elektrycznych o maksymalnym
ciężarze 25 kg. Nie instalować na ścianach ani sufitach wykonanych z płyt gipsowych, muru
suchego, lekkich bloków prefabrykowanych lub paneli drewnianych! Odnośnie instalacji na
blokach gipsowych lub lekkich prefabrykowanych wezwać autoryzowanego instalatora lub
odpowiedniego fachowca budowlanego w celu zainstalowania produktu
2. Pozycja i wysokość zainstalowanego produktu - Instalować w takich miejscach, gdzie
kolizja z produktem nie będzie prowadzić do obrażeń. Nie instalować w przejściach ani nad
łóżkami lub krzesłami.
3. Nie dopuszczać dzieci ani osób postronnych do miejsca montażu.
4. Dokręcanie sworzni i śrub - ostrożnie dokręcać wszystkie sworznie i śruby o średnicy 6
mm/ 1/4 cala i mniejszej w celu uniknięcia pęknięcia.
5. Kontrola wytrzymałości instalacji - po zainstalowaniu zawieszki/półki do ściany lub sufitu
przeprowadzić kontrolę wytrzymałości instalacji pod obciążeniem wskazanym w instrukcji
montażowej.
6. Sprawdzenie mocowania elementu elektrycznego do zawieszki - po zainstalowaniu
elementu kina domowego sprawdzić, czy jest dobrze przyłączony, bezpiecznie zamocowany
(według instrukcji) i nie może zsunąć się lub odłączyć. W razie wątpliwości co do przyłączenia
elementu do zawieszki skontaktuj się ze sprzedawcą lub odwiedź naszą stronę www.
barkanmounts.com i otwórz stronę FAQ (często zadawane pytania) lub skontaktuj się poprzez
stronę internetową.
7. Montaż z mechanizmem szybkiego połączenia/odłaczenia - Po podłączeniu komponentu
Twojego kina domowego upewnij się że jest podłączony pewnie, delikatnie ciągnąć za złącze.
Przy rozłączaniu komponentu - chwyć delikatnie komponent, wyjmij kołek zabezpieczający
(jeśli obecny), naciśnij mechanizm odłączania i ostrożnie wyciągnij komponent, zgodnie z
instrukcjami montażu.
INSTRUKCJE ZWIĄZANE Z BEZPIECZEŃSTWEM I GWARANCJA
PL
8. Okresowe kontrole konserwacyjne - w miesiąc po zainstalowaniu sprawdzić, czy:
A. Zawieszka ściśle przylega do ściany/sufitu. B. Element kina domowego jest dobrze
zamocowany do zawieszki/półki. C. Nakrętki, sworznie i pasy (modele CRT) nie poluzowały
się. Powtarzać te czynności co sześć miesięcy po instalacji. W razie stwierdzenia usterek
zdjąć element kina domowego z zawieszki i ponownie ją zmontować według instrukcji.
9. Zawieszki ruchome - lekko oleić wszystkie zawiasy w instalacji (z wyjątkiem zawiasów
wewnątrz mechanizmu odchylania LCD/Plazmy), a potem raz w roku lub, gdy ruch staje się
utrudniony. A. Zawieszki TV (CRT)/VCR - w celu regulacji kąta widzenia elementu popychać
lub ciągnąć tylko zawieszkę. Nie popychać ani nie ciągnąć elementu kina domowego.
B. Zawieszki LCD/Plazma/Projektor można obracać i odchylać przesuwając ekran lub
projektor. Zachować ostrożność wykonując łagodnie wszystkie ruchy.
Barkan Mounts Ltd nie udziela gwarancji na instalację.
Poproś instalatora o świadectwo gwarancyjne na instalację.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRODUKT – lata gwarancji produktu są oznaczone na
opakowaniu produktu oraz na stronie firmy www.barkanmounts.com
Drogi Kliencie - dziękujemy za zakup wysokiej jakości produktu firmy Barkan. Życzymy Ci
wielu przyjemnych godzin oglądania i słuchania. Firma Barkan Mounts Ltd gwarantuje
bezpłatną wymianę lub naprawę tego artykułu - wedle jej uznania, jeśli okaże się on
wadliwy pod względem materiałów lub wykonania. Jeśli roszczenia dochodzi się w ramach
tej gwarancji, ofrankowany produkt należy zwrócić wraz z oryginałem dowodu zakupu do
sprzedawcy lub dystrybutora firmy Barkan. Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania w
razie: 1. Nieprzestrzegania instrukcji dotyczących bezpieczeństwa oraz montażu. 2. Wad
powłok. 3. Normalnego zużycia. Uszkodzeń wskutek tarcia. 4. Instalowania innych produktów
na zawieszce/półce, nie wytwarzanych przez firmę Barkan. 5. Modyfikacji lub napraw nie
przeprowadzonych przez firmę Barkan. 6. Uszkodzeń spowodowanych przez wypadek lub
siłę wyższą. 7. Uszkodzeń spowodowanych nadużyciem lub niewłaściwym użytkowaniem albo
zniszczeniem produktu. 8. Montowania produktu do ściany/sufitu. Instalowania urządzenia
elektrycznego do produktu. 9. Pęknięcia obudów plastykowych.

LAISSER UN COMMENTAIRE

Partages