Mode d'emploi Barkan E34 Support Mural - Notice page 14

Téléchargez votre notice Mode d'emploi Barkan E34 Support Mural - Notice page 14! Téléchargement gratuit sans inscription des documents PDF pour mieux utiliser votre Mode d'emploi Barkan E34 Support Mural - Notice page 14 : mode d'emploi, notice d'utilisation, manuel d'instruction.
9 8
Waarschuwing!! Het negeren van de instructies kan tot gevolg hebben dat de monitorarm/
plank zullen vallen. Als u niet in staat bent, of geen ervaring heeft om een montage aan de
muur uit te voeren, neem dan contact op met een bevoegde monteur, of neem contact op met
de winkel waar u het apparaat gekocht heeft voor verder advies. Als de montage door een
expert is uitgevoerd, verzeker u ervan dat hij/zij de nodige ervaring heeft in het monteren
van monitorarmen en hij/zij de veiligheids- en montageinstructies zorgvuldig doorgelezen
en begrepen heeft.
1. Muur/plafond montageoppervlak (model 82 niet inbegrepen) – De bijgeleverde
schroevenen bouten zijn alleen geschikt voor het aanbrengen aan muren en zolderingen van:beton,standaard
10 cm of meer betonblokken en houten staanders/dwarsbalken met een minimale diepte van 10 cm.
Standaard 7cm betonblokken zijn geschikt voor het aanbrengen van vaste of beweegbare installaties
waar electrische apparatuur met een maximaal gewicht van 25 kg op staat. Niet aanbrengen op muren en
plafonds van gipsplaat, kalkbord, licht verwerkte blokken, Silicaat borden/blokken, droge, zwakke of zeer
oude blokken of houten panelen. Voor het aanbrengen op gips of licht verwerkte blokken, wordt u voor
het aanbrengen van het product verzocht contact op te nemen met een bevoegde monteur of een hiervoor
geschikte bouwspecialist te raadplegen.
2. Positie en hoogte van het aangebrachte product - Installeer op een plek waar een
botsing met het product niet tot verwondingen zal leiden. Niet in gangen of boven bedden of stoelen
aanbrengen.
3. Kinderen en bezoekers buiten de werkomgeving houden.
4. Schroeven en bouten vastmaken. Bouten met een omtrek van minder dan 6 mm, en
bijbehorende moeren moeten voorzichtig worden vastgedraaid, om breken te voorkomen.
5. De montage aan de muur/het plafond controleren - Voer, nadat de montageplank aan de
muur of aan het plafond bevestigd zijn, een sterktetest uit zoals in de assembleer-instructies beschreven is.
6. De elektrische apparatuur montage controleren - Na de montage van uw home-
entertainment onderdeel - controleer of het apparaat dat aangebracht is, goed vast zit (volgens de
instructies) en er niet af kan glijden of los kan gaan zitten. Mocht u niet zeker zijn over de verbinding of het
onderdeel dat samengesteld moet worden, neem dan of contact op met de winkel waar u het product gekocht
heeft of bezoek onze website www.barkanmountscom en open de FAQ (veel gestelde vragen) pagina of neem
via het webadres contact met ons op.
7. Wordt gemonteerd met een snel aansluit-/afsluitmechanisme. Nadat u uw home entertainment
component op de bevestiging hebt aangesloten, zorgt u ervoor dat deze goed is aangesloten door zachtjes
aan de verbinding te trekken. Als u de component afsluit, houdt u de component stevig vast, verwijdert u
de veiligheidsgrendel (als die er is), drukt u op het mechanisme ‘afsluiten’ en verwijdert u de component
voorzichtig volgens de montage-instructies.
8. Regelmatige onderhoudscontroles - Eens per maand na de montage, moet u controleren
dat: A. de installatie dicht tegen de muur/het plafond bevestigd is. B. het home entertainment onderdeel
stevig aan de installatie/plank vastzit. C. De bouten en moeren en gordels (CRT modellen) niet los zijn gaan
VEILIGHEID & GARANTIE
NL
zitten. Herhaal de onderhoudscontrole iedere zes maanden na de montage. Als u ziet dat u de montage moet
corrigeren, haal het home entertainment onderdeel eraf en corrigeer de montage volgens de instructies
9. Beweegbare monitorarmen - Metalen draaigewrichten moeten tijdens de montage
geolied worden (behalve draaigewrichten die zich in het LCD/Plasma schuinstelmechanisme bevinden) en
daarna ieder jaar, of als de beweging stroef is.
A. Monitorarm voor TV (CRT)/videoapparaat. – Om de gezichtshoek van het onderdeel aan te passen –
alleen maar de monitorarm duwen of trekken. Trek of duw niet uw home entertainment apparatuur. B. LCD/
Plasma/Projector monitorarmen kunnen gedraaid of schuingesteld worden door de monitor of de projector
zelf te bewegen. Doe dit altijd zeer voorzichtig.
Barkan Mounts Ltd. geeft geen garantie voor de installatie. Verzoek uw
technicus om een garantiebewijs voor de installatie.
PRODUCTBETROUWBAARHEID - het aantal jaar productgarantie
staat vermeld op de productverpakking evenals op de website van
het bedrijf www.barkanmounts.com
Geachte klant – Hartelijke dank voor uw aankoop van dit Barkan topkwaliteitproduct.
We wensen u vele uren kijk- en luisterplezier. Barkan Mounts Ltd. garandeert u dat zij dit
product, naar Barkan's goeddunken, gratis zal repareren of vervangen, mocht blijken dat
het defect de oorzaak is van materiaal of werkmanschap. Als u, gebaseerd op deze garantie,
een vordering wilt indienen, moet u het product als vooruitbetaalde vracht aan uw dealer of
Barkan distributeur versturen en de originele aankoopdocumentatie bijsluiten. Deze garantie
is niet van toepassing op: 1. Het negeren van veiligheids & montageinstructies. 2. Defecten
aan verflaag. 3. Normale slijtage. Beschadigingen veroorzaakt door wrijving. 4. Installatie
van andere producten aan de monitorarm/plank, die niet door Barkan vervaardigd zijn. 5.
Wijzigingen of reparaties die niet door Barkan zijn uitgevoerd. 6. Schade die per ongeluk
veroorzaakt is. 7. Schade veroorzaakt door wangebruik, verkeerd gebruik of misbruik of
schade aan het toestel. 8. Als het product aan de wand/plafond gemonteerd is. Als de
electrische apparatuur aan het product gemonteerd is. 9. Als de plastik omhulsels gebroken
zijn.

LAISSER UN COMMENTAIRE

Partages