Mode d'emploi Barkan E34 Support Mural - Notice page 15

Téléchargez votre notice Mode d'emploi Barkan E34 Support Mural - Notice page 15! Téléchargement gratuit sans inscription des documents PDF pour mieux utiliser votre Mode d'emploi Barkan E34 Support Mural - Notice page 15 : mode d'emploi, notice d'utilisation, manuel d'instruction.
11 10
EL
Προσοχή!! Αγνόηση των οδηγιών ασφαλείας μπορούν να έχουν σαν αποτέλεσμα την πτώση
της βάσης/ραφιού και/ή της ηλεκτρικής σας συσκευής. Αν δεν είσαστε σε θέση να κάνετε την
εγκατάσταση στον τοίχο ή την οροφή, ελάτε σε επαφή με κατάλληλο επαγγελματία παρ'ομοιων
εγκαταστάσεων ή ελάτε σε επαφή το κατάστημα αγοράς για περισσότερες πληροφορίες. Αν
εγκαθίσταται από κατάλληλο επαγγελματία, παρακαλούμε βεβαιωθείτε ο/η επαγγελματίας
διαθέτει την απαραίτητη πείρα στην συναρμολόγηση βάσεων και ότι έχει διαβάσει και κατανοήσει
τις οδηγίες ασφαλείας και εγκατάστασης.
1. Επιφάνεια εγκατάστασης τοίχου / οροφής - (Δεν περιλαμβάνει το μοντέλο 82). Οι παρεχόμενες βίδες και
μπουλόνια είναι κατάλληλα για συνδέσεις σε τοίχους ή οροφές κατασκευασμένους από: τσιμέντο, τυπικούς
τσιμεντόλιθους 10 εκ και παχύτερους, συμπαγείς ξύλινες επιφάνειες/τραβέρσες οροφής, βάθους τουλάχιστον
Τυπικοί τσιμεντόλιθοι 7 εκ. ταιριάζουν για εγκατάσταση σταθερών βάσεων ή κινητών βάσεων που φέρουν
ηλεκτρικές συσκευές μέγιστου βάρους 25 κιλών.Μην το εγκαταστήσετε σε τοίχους και οροφές κατασκευασμένους
από: γυψοσανίδες, φατνώματα γύψου, τούβλα ελαφριάς κατασκευής, φατνώματα ή φατνώματα / τούβλα πυριτικού
άλατος, ξερά, αδύμανα ή παλιά τούβλα ή ξύλινα φατνώματα. Για εγκατάσταση σε γύψο ή τούβλα ελαφριάς
κατασκευής παρακαλούμε καλέστε εγκεκριμένο τεχνικό εγκατάστασης ή κατάλληλο ειδικό τεχνικό οικοδομών
για να εγκαταστήσει το προϊόν.
2. Θέση και ύψος του εγκατεστημένου προϊόντος - Εγκαταστήστε σε σημεία στα οποία σύγκρουση με το προϊόν
δεν θα οδηγήσουν σε τραυματισμούς. Μην το εγκαταστήσετε σε διαδρόμους ή πάνω από κρεβάτια και καθίσματα.
3. Απομακρύντε παιδιά και μη απαραίτητα άτομα από το σημείο της συναρμολόγησης.
4. Βίδωμα των μπουλονιών και βιδών - Μπουλόνια διαμέτρου 6 χιλ / ¼ ίντσας και μικρότερης και τα αντίστοιχα
παξιμάδια πρέπει να βιδωθούν προσεκτικά για την πρόληψη θραύσης.
5. Έλεγχος αντοχής της εγκατάστασης - Μετά την εγκατάσταση της βάσης / ραφιού, πραγματοποιήστε έλεγχο
του βάρους φορτίου όπως υποδεικνύεται στις οδηγίες συναρμολόγησης.
6. Έλεγχος της ηλεκτρικής συσκευής που τοποθετείται στην βάση - Μετά την εγκατάσταση της ηλεκτρικής
συσκευής ψυχαγωγίας, ελέγξτε ότι είναι συνδεδεμένη σωστά, προσδεμένη ασφαλώς (σύμφωνα με τις οδηγίες)
και δεν μπορεί να γλιστρήσει ή να αποσυνδεθεί. Αν δεν είστε σίγουροι για την σύνδεση της συσκευής στην βάση,
συμβουλευθείτε το κατάστημα αγοράς ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.barkanmounts.com και ανοίξτε
το τμήμα FAQ (συχνές ερωτήσεις) ή ελάτε σε επαφή μαζί μας μέσω της ιστοσελίδας.
7. Se montează cu ajutorul unui mecanism de conectare/deconectare – După conectarea componentei
sistemului la suport, asiguraţi-vă că aceasta este bine prinsă trăgând uşor de conexiune. Deconectarea
componentei – în timp ce ţineţi componenta ferm, scoateţi cuiul de siguranţă (dacă există), apăsaţi pe
mecanismul de deconectare şi îndepărtaţi componenta cu grijă, conform instrucţiunilor de asamblare.
8. Περιοδικός έλεγχος συντήρησης - Ένα μήνα μετά την εγκατάσταση ελέγξτε ότι: Α. Η βάση τοίχου / οροφής
είναι καλά προσαρμοσμένη στον τοίχο. Β. Η ηλεκτρική συσκευή είναι καλά προσδεμένη στην βάση / ράφι. Γ.
Τα μπουλόνια, τα παξιμάδια και ή ζώνη (στα μοντέλα CRT) δεν έχουν λασκάρει. 3. Επαναλάβατε τον έλεγχο ανά
εξάμηνο μετά την εγκατάσταση. Αν ανακαλύψετε οποιαδήποτε βλάβη, απομακρύντε την ηλεκτρική συσκευή και
συναρμολογήστε ξανά την βάση σύμφωνα με τις οδηγίες συναρμολόγησης.
9. Κινούμενες βάσεις - Οι μεταλλικοί άξονες μετατόπισης πρέπει να λιπαίνονται κατά την εγκατάσταση (εκτός
των σημείων μετατόπισης εντός του μηχανισμού μετατόπισης των συσκευών LCD / Plasma) και κατόπιν ετήσια
ή όταν η κίνηση γίνεται δύσκολη. Α. Βάσεις για τηλεοράσεις (CRT) / Βίντεο- Για την ρύθμιση της γωνίας βλέψης
της συσκευής - ωθήσατε ή έλξτε μόνο την βάση. Μην ωθείτε ή έλκετε την συσκευή ψυχαγωγίας. Β. Τηλεοράσεις
Πλάσματος/ LCD πρέπει να στρέφονται ή μετατοπίζονται κινώντας την ίδια την οθόνη ή τον προβολέα. Κάντε
ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ
όλες τις κινήσεις πολύ προσεκτικά.
Η Barkan Mounts Ltd δεν παρέχει εγγύηση για την εγκατάσταση. Παρακαλούμε
ζητήστε από τον τεχνικό εγκατάστασης εγγύηση εγκατάστασης.
ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ – τα χρόνια εγγύησης προϊόντος εμφανίζονται επάνω στη
συσκευασία του προϊόντος καθώς και στον ιστότοπο της εταιρείας
www.barkanmounts.com
Αγαπητέ καταναλωτή – Σας ευχαριστούμε για την αγορά του εξαίρετης ποιότητας προϊόντος
της Barkan. Σας ευχόμαστε πάρα πολλές ώρες ευχάριστης τηλεθέασης και ακρόασης. H
Barkan Engineering Ltd. εγγυάται ότι θα αντικαταστήσει ή θα επισκευάσει το προϊόν αυτό άνευ
χρέωσης, σύμφωνα με την αντίληψη της Barka, άν αποδειχθεί ότι το ελλάτωμα οφείλεται σε
υλικά ή στην εργασία κατασκευής του. Σε περίπτωση αξίωσης βάσει της παρούσης εγγυήσεως,
η συσκευή πρέπει να αποσταλεί με προπληρωμένη φορτωτική συνοδευόμενη από το πρωτότυπο
έγγραφο αγοράς, στον προμηθευτή σας ή στον διανομέα της Barkan. Η παρούσα εγγύηση
δεν καλύπτει : 1. Αγνόηση των οδηγιών ασφαλείας και συναρμολόγησης. 2. Ελλατώματα
επικάλυψης. 3. Λογική φθορά . Ζημίες τριβής. 4. Εγκατάσταση στην βάση άλλων προϊόντων
που δεν κατασκευάστηκαν από την Barkan. 5. Μετατροπές ή επισκευές που δεν εκτελέστηκαν
από την Barkan. 6. Ζημίες που προκλήθηκε από ατύχημα ή ανωτέρα βία. 7. Ζημίες που
προκλήθηκαν από κακή χρήση ή κακομεταχείρηση ή πλήγμα στο προϊόν. 8. Εγκατάσταση του
προϊόντος σε τοίχο / οροφή. Εγκατάσταση της ηλεκτρικής συσκευής στο προϊόν. 9. Θραύση
των πλαστικών καλυμμάτων.

LAISSER UN COMMENTAIRE

Partages