Mode d'emploi Barkan E34 Support Mural - Notice page 16

Téléchargez votre notice Mode d'emploi Barkan E34 Support Mural - Notice page 16! Téléchargement gratuit sans inscription des documents PDF pour mieux utiliser votre Mode d'emploi Barkan E34 Support Mural - Notice page 16 : mode d'emploi, notice d'utilisation, manuel d'instruction.
11 10
Внимание!!! Несъобразяването с указанията за сигурност може да доведе до падането на рамката/
поставката и/или на самия електрически апарат.Ако не сте способни или нямате опит да монтирате
уреда на стената или тавана,трябва да се обърнете към съответния техник или към магазина, от
който сте направили покупката, за допълнителна консултация.Ако монтирането е направено от техник
специалист,моля проверете че той/ тя имат сътоветния опит в монтирането на рамки и че е прочел и
разбрал указанията за монтаж и сглобяване.
1. Монтажната поставка за стена/таван/ не включва модел 82/ Различните налични болтове са под-
ходящи само за монтиране на тавани и стени, които са направени от : бетон, бетонови блокови- стандарт
10 или повече см.,дървени летви с дебелина минимум 10 см.; Бетонни блокове- стандарт 7 см, са под-
ходящи за монтаж на неподвижни или въртящи се рамки,които носят електрически уреди с максимално
тегло от 25 кг. Забранено е инсталирането на гипсови стени и тавани,неизмазани стени, леки блокове
или силикатни ,стари, слаби или сухи плочи или дървени панели. За монтажа на гипсови стени или стени
от леки блокове трябва да се повика техник или строителен специалист за инсталиране на изделието
2. Местоположение и височина на монтираният прибор - трябва се монтира на такива места така че
приборът да неполучи удар и бъде повреден.Забранено е да се монтира в коридори или над легла и
столове.
3. децата и излишните наблюдатели трябва да бъдат отдалечени от мястото на монтажа
4. Заздравявавне на болтовете и винтовете - внимателно трябва да се завинтят всички винтове и бол-
тове от 6 мм-1/4 инч в диаметър или по малко,с цел да се предотврати счупването им
5. Проверка на здравината на монтажа - след като рамката/платформата бъдат монтирани на тавана,
трябва да се направи изпитание за здравината на монтажа,както е написано в указанията за монтаж
6. Проверка на електрическите части, принадлежащи към рамката - в продължение на монтажа на
апарата, трябва да се провери, че е включен както трябва,връзката е обезопасена/въз основа на указа-
нията/ и не може да се плъзне или откъсне.Ако не сте сигурен за връзката с рамката,се посъвейтвайте с
магазина, в който сте извършили покупката или направете проверка в нашия сайт в www.barkanmounts.
com и отворете страница FAQ /най разпространените въпроси/ или ни позвънете чрез сайта
7. монтира се с бърз механизъм за инсталация. След като свържете домашното си кино към стойката,
уверете се, че е добре свързано като дръпнете леко връзката. Когато деинсталирате, докато
държите здраво компонента, отстранете болта за сигурност (ако има такъв), натиснете механизма за
деинсталиране и отстранете компонента внимателно според инструкциите за монтаж.
8. Движения на рамката - трябва непрекъснато да се смазва по всички ъгли на установката /освен тези
точки които са свръзани с двигателния механизъм на LCD плазма/ и след това смазването се извършва
един път в годината или тогава когато движенията са затруднени. А.TV(CRT)/VCR /видео рамки-да се
съчетае зрителния ъгъл на апарата, като се изтегли или дръпне обратно самата рамка.Не дърпайте или
изтегляйте самата телевизия. Б.Рамка за монитор LCD плазма- може да се притвижи или наклони чрез
придвижване на екрана или предавателя.Движенията трябва да са внимателни
9. Движения на рамката - трябва непрекъснато да се слага масло по всички ъгли на установката /освен
тези точки които са свръзани с двигателния механизъм наLCD плазма/ и след това един път в годината
или тогава когато движенията са затруднени. А.Телевизионни /видео рамки- да се съчетае зрителният
Указания за безопасности гаранция
BG
ъгъл на апарата като се изтегли или дръпне обратно самата рамка.Не дърпайте или изтегляйте самата
телевизия. Б.рамка за монитор LCD плазма - може да се притвижи или наклони чрез придвижване на
екрана или предавателя.Движенинята трябва да са внимателни
Фирма Баркан не дава гаранции за монтажа. От техника трябва да се изиска
гаранционна карта за монтажа
ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРОДУКТА – продължителността на гаранцията на
продукта е посочена на опаковката на продукта, както и на уебсайта на
компанията www.barkanmounts.com
Уважаеми клиенти, благодарим ви че купихте висококачествените стоки на Баркан.
Пожелаваме Ви дълги и приятни зрителски и слушателски часове. Фирма Баркан дава
гаранция, че ще замени или поправи стоката,безплатно въз основа на фирмените
решения,ако се докаже че е имало недостатъци в материалите или работата.Ако
иска е въз основа на казаното, уредът ще бъде върнат,като превоза е предварително
заплатен,като бъде представен оригинален документ за покупката на вашия търговски
посредник или на представител на Баркан. Тази гаранция не включва: 1. Не са били
следвани указанията за безопасност имонтаж. 2. Нанесени щети по повърхността на
апарата. 3. Нормално остаряване.Изтъркване. 4. Монтаж на други апарата в същата
рамка/поставка,които не са били произведени от Баркан. 5. Промени и поправки окито не
са били извършени от Баркан. 6. Изъвнредни щети или при инцидент. 7. Щети нанесени
нарочно или при неправилно ползване. 8. Монтаж на апарата на стената/тавана.Монтаж
на електрическите апарати на стоката. 9. Счупване на пластмасовата кутия.

LAISSER UN COMMENTAIRE

Partages