Mode d'emploi Barkan E34 Support Mural - Notice page 18

Téléchargez votre notice Mode d'emploi Barkan E34 Support Mural - Notice page 18! Téléchargement gratuit sans inscription des documents PDF pour mieux utiliser votre Mode d'emploi Barkan E34 Support Mural - Notice page 18 : mode d'emploi, notice d'utilisation, manuel d'instruction.
13 12
Varování!! Nedbání bezpečnostních pokynů může vést ke zřícení držáku/police a/nebo
elektrického spotřebiče.Pokud nejste schopni provést sami nástěnnou nebo stropní instalaci,
obraťte se na kvalifikovaného montéra nebo kontaktujte obchod, kde jste zboží zakoupili.
Pokud si necháte držák/polici instalovat příslušným odborníkem, ujistěte se prosím, že je
dostatečně zkušený v připevňování montáží a že četl a správně porozuměl bezpečnostním a
montážním pokynům.
1. Povrch zdi/stropu (vyjma modelu 82) - dodané šrouby a matice jsou vhodné pouze k
připevňování na zeď nebo na strop ze standardních deseti nebo vícecentimetrových betonových
kvádrů, dřevěných sloupků/trámů o minimální hloubce 10 cm. Standardní sedmicentimetrové
betonové kvádry jsou vhodné pro instalaci statických nebo pohyblivých držáků s elektrickým
spotřebičem o maximální váze 25 kg. Neinstalujte na zdi a stropy ze sádrových desek, na
suchou zeď, zeď z lehkých kvádrů, silikátových desek/cihel, vysušených, slabých nebo velmi
starých kvádrů nebo dřevěných panelů! Pro instalování výrobku na sádrové nebo
lehké panely kontaktujte, prosím, povolaného montéra nebo stavebního specialistu.
2. Poloha a výška instalovaného výrobku - výrobek umístěte na takové místo, kde nemůže
při nárazu dojít ke zranění. Neinstalujte ho na místa, pod nimiž se běžně prochází, ani nad
postele či židle.
3. Zamezte dětem nebo případným přihlížejícím vstup do prostoru, kde je výrobek
instalován.
4. Připevnění šroubů a matic - Opatrně utáhněte všechny šrouby o průměru 6mm / 1/4 palců
nebo menším tak, aby nemohlo dojít k rozbití výrobku.
5. Kontrola pevnosti instalace - Po připevnění držáku/police ke zdi nebo ke stropu učiňte
zátěžový test
popsaný v pokynech pro montování.
6. Kontrola důkladnosti upevnění elektrických spotřebičů k držáku - Po umístění vašeho
spotřebiče se ujistěte, že je řádně a bezpečně (podle instrukcí) upevněn a je vyloučeno jeho
uvolnění nebo jeho pád. Nejste-li si důkladností jeho připevnění k držáku jisti, obraťte se na
obchod, ve kterém byl výrobek zakoupen, nebo navštivte naše webové stránky na adrese www.
barkanmounts.com a vyhledejte rubriku FAQ (časté dotazy) nebo nás prostřednictvím těchto
stránek kontaktujte.
7. Smontujte mechanismem rychlého spojení/rozpojení - po připojení vašich prvků systému
domácí zábavy k držáku se ujistěte, že je spojení pevné, mírným zatažením. Při odpojování
součásti - když držíte součást pevně, odstraňte bezpečnostní šroub (pokud je přítomný),
stiskněte rozpojovací mechanismus a pečlivě odstraňte součást podle pokynů pro sestavení.
8. Pravidelné kontroly - Měsíc po instalaci se ubezpečte, že: a) je držák dobře ke zdi nebo
ke stropu připevněn b) že na držáku/polici váš spotřebič pevně drží c) že se základ, šrouby
ani popruhy (modely CRT) neuvolnily. Tuto kontrolu pro preventivní údržbu opakujte každý
půlrok. Najdete-li nějaké závady, uvolněte a odstraňte váš spotřebič z držáku a znovu ho podle
CS
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY & ZÁRUKA
montážních pokynů nainstalujte.
9. Pohyblivé držáky - lehce naolejujte všechny otáčivé hlavy instalace ( vyjma otáčivých hlav
uvnitř LCD/Plasmového mechanizmu). To opakujte jednou ročně nebo kdykoli se začnou
otáčivé hlavy zadrhávat.
a. Držáky na TV (CRT)/VCR - pro nastavení nejlépe vyhovujícího úhlu stačí na držák zatlačit
nebo za něj zatáhnout. Vaším spotřebičem vůbec není třeba manipulovat. b. Držáky na LCD/
Plasmu/Projektory se dají otáčet nebo nachylovat otočením příslušného monitoru nebo
projektoru. Všechny pohyby je třeba vykonávat jemně.
Barkan Mounts Ltd nenese za instalaci zodpovědnost. Záruční list je třeba si
vyžádat od montéra.
ODPOVĚDNOST ZA PRODUKT - roky záruky produktu jsou uvedeny na obale a
na webových stránkách společnosti www.barkanmounts.com
Milý zákazníku - D ěkujeme, že jste si zakoupil vysoce kvalitní výrobek firmy Barkan. Přejeme
vám mnoho příjemných hodin sledování a poslechu.
Barkan Mounts Ltd. se jakožto diskrétní firma zavazuje, že v případě defektu materiálu nebo
defektu způsobeném při výrobě, zákazníkovi zakoupený výrobek bezplatně vymění nebo zajistí
jeho opravu. Při reklamaci, která bude v souladu snašimi záručními podmínkami, je třeba
výrobek společně s dokladem o nákupu předat v originálním balení vašemu dodavateli nebo
distributorovi firmy Barkan.
Tato záruka se nevztahuje na: 1. Nedodržení bezpečnostních & montážních pokynů. 2.
Defekty nátěru. 3. Běžné opotřebování. Škody způsobené třením. 4. Připevňování k výrobku
produktů od jiné firmy než firmy Barkan. 5. Uzpůsobování nebo opravy výrobku neprovedené
firmou Barkan. 6. Škody způsobené nešťastnou náhodou nebo nepředvídatelnými vlivy. 7.
Škody způsobené špatným zacházením, nesprávnýmpoužitím nebo poškozením výrobku. 8.
Připevňování výrobku ke zdi / stropu. 9. Na škody vznikléna plastových krytech.

LAISSER UN COMMENTAIRE

Partages