Mode d'emploi Barkan E34 Support Mural - Notice page 20

Téléchargez votre notice Mode d'emploi Barkan E34 Support Mural - Notice page 20! Téléchargement gratuit sans inscription des documents PDF pour mieux utiliser votre Mode d'emploi Barkan E34 Support Mural - Notice page 20 : mode d'emploi, notice d'utilisation, manuel d'instruction.
15 14
Advarsel! Hvis disse sikkerhedsinstruktioner ikke følges, kan den monterede
enhed/hylden og/eller det elektriske udstyr falde ned. Hvis du på grund af
manglende erfaring eller af andre årsager ikke er i stand til selv at foretage væg-
eller loftsmonteringen, skal du kontakte en relevant, professionel installatør eller
forretningen, hvor du købte produktet, for at få råd. Hvis monteringen foretages
af en professionel installatør, skal du sikre, at vedkommende har den nødvendige
erfaring med hensyn til samling af monteringssæt samt har læst og forstået
sikkerheds- og monteringsanvisningerne.
1. Væg/loft monteringsoverflade (gælder ikke model 82) - De medfølgende skruer og bolte
er kun beregnet til anbringelse i vægge og lofter lavet af beton (standard 10 cm eller mere),
i betonblokke samt i vægstolper og -bjælker mindst 10 cm dybe. Standard 7 cm betonblokke
er egnede til montering af faste og bevægelige hylder til elektrisk udstyr med en maksimal
vægt på 25 kg. Monter ikke på vægge af gipsplader, tørvæg, letfremstillede blokke, på
silikatvægge, tørre, svage eller meget gamle blokke eller på træpaneler! Med hensyn til
montering på gips eller på letfremstillede blokke, skal du bede en autoriseret installatør eller
relevant byggespecialist om at montere produktet.
2. Højde og sted for det installerede produkt - Monter ikke produktet på et sted, hvor det kan
medføre personskade. Monter ikke i entréer eller over senge og stole.
3. Hold børn og unødvendige personer væk fra stedet, hvor monteringen foregår.
4. Stramning af skruer og bolte - For at undgå brud, skal du omhyggeligt stramme alle bolte
og møtrikker, 6 mm / 1/4" i diameter eller under.
5. Tjek monteringens styrke - Efter monteringen af enheden/hylden, skal der som anført i
monteringsvejledningen udføres en test af bæreevnen.
6. Tjek af det elektriske udstyrs montering på enheden - Efter monteringen at dit home-
entertainment udstyr, skal du tjekke, at det er korrekt forbundet, sikkert monteret (i henhold
til anvisningerne) og ikke kan glide ned eller frakobles. Hvis du er usikker med hensyn til
udstyrets montering på væggen, skal du kontakte forretningen, hvor det blev købt, eller
besøge vores websted: www.barkanmounts.com og åbne FAQ- (hyppigt stillede spørgsmål-)
siden eller kontakte os via stedet.
7. Monteres med lynkoblingsmekanisme - Efter tilslutning af dit anlæg på beslaget,
kontrolleres at det er korrekt monteret ved at trække let. Ved demontering af komponenten
holdes den fast mens en evt. sikringsbolt fjernes, og demonteringsmekanismen trykkes ned
og komponenten fjernes forsigtigt i henhold til monteringsinstruktion.
8. Periodiske vedligeholdelsestjek - En måned efter monteringen skal du tjekke A) at
vægmonteringssættet sidder sikkert fast i væggen/lofet, B) at home-intertainment udstyret
sidder sikkert fast på enheden/hylden samt C) at møtrikker, bolte og remme (CRT modeller)
ikke har løsnet sig. Gentag vedligeholdelsestjekkene hver 6. måned. Hvis der opdages fejl,
skal du fjerne home-intertainment udstyret og demontere vægmonteringssættet i henhold
SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG GARANTI
DA
til anvisningerne.
9. Bevægelige enheder - Smør alle drejelige punkter på installationen (undtagen drejelige
punkter inde i LCD/Plasma vippemekanismen). Derefter én gang om året eller, når enheden
bliver vanskelig at bevæge. A. TV (CRT)/VCR monteringssæt - Indstil udstyrets synsvinkel
ved at skubbe eller trække i monteringssættet. Skub eller træk ikke i home-intertainment
udstyret. B. LCD/Plasma/Projektor monteringssættet kan drejes og vippes ved at flytte den
faktiske skærm eller projektor. Foretag alle bevægelser forsigtigt.
Barkan Mounts Ltd garanterer ikke for monteringen. Bed
installatøren om et monterings-garantibevis.
Produktansvar - produktansvarsdækningen fremgår af
produktemballage og firmaets website www.barkanmounts.com
Kære kunde - Tak, fordi du har anskaffet dig et Barkan højkvalitetsprodukt. Vi
ønsker dig mange timers god underholdning. Barkan Mounts Ltd. garanterer
at ville ombytte eller reparere dette produkt - gratis og i henhold Barkan's
eget skøn - hvis produktet viser sig defekt med hensyn til materialer og/eller
håndværksmæssig udførelse. Hvis et krav påberåbes i henhold til denne garanti,
skal produktet returneres med forsendelse betalt og i dets oprindelige emballage
til din forhandler eller Barkan-distributør. Denne garanti gælder ikke som
følge af: 1. Ignorering af sikkerheds- og monteringsanvisningerne. 2. Defekter
i overfladebehandlingen. 3. Normalt brug. Friktionsskader. 4. Installation af
andre produkter i monteringssættet/hylden, som ikke er fremstillet af Barkan. 5.
Ændringer og modifikationer, som ikke er foretaget af Barkan. 6. Skade på grund
af ulykke eller force majeure. 7. Skade forårsaget af misbrug, mishandling eller
skade på produktet. 8. Montering af produktet på væg eller i loft. Installation af
elektrisk udstyr på produktet. 9. Brud på plastikdækkerne.

LAISSER UN COMMENTAIRE

Partages