Mode d'emploi Barkan E34 Support Mural - Notice page 23

Téléchargez votre notice Mode d'emploi Barkan E34 Support Mural - Notice page 23! Téléchargement gratuit sans inscription des documents PDF pour mieux utiliser votre Mode d'emploi Barkan E34 Support Mural - Notice page 23 : mode d'emploi, notice d'utilisation, manuel d'instruction.
19 18
RO
Atenţie! Nerespectarea instrucţiunilor de siguranţă poate duce la căderea suportului
/ raftului şi/sau a aparaturii electrice. Dacă nu posedaţi cunoştinţele sau nu aveţi
experienţa necesară pentru a executa singur montarea în perete sau în tavan, puteţi
solicita ajutorul unui specialist sau puteţi contacta magazinul de unde aţi achiziţionat
produsul pentru a primi îndrumare în acest sens. În cazul în care montarea va fi făcută
de un profesionist, asiguraţi-vă că acesta / aceasta posedă experienţa necesară în
montarea suporturilor şi că a citit şi înţeles instrucţiunile de siguranţă şi de asamblare
1. Suprafaţa de montare pe perete / tavan (nu include modelul 82) – Şuruburile şi bolţurile
prevăzute odată cu produsul sunt destinate numai pentru prinderea pe pereţi şi tavane din: beton,
blocuri de beton standard de 10 cm sau mai mult, stâlpi / grinzi din lemn cu grosimea minimă de 10
cm. Pe blocurile standard de beton de 7 cm se pot monta suporturi fixe sau mobile care să suporte
aparatură electrică cu greutatea de maximum 25 kg. A nu se instala suportul pe pereţi sau tavane
din: plăci de ghips, rigips, blocuri uşor prelucrate, panouri / cărămizi pe bază de silicaţi, blocuri
uscate, slăbite sau foarte vechi sau panouri din lemn! Pentru montarea produsului în ghips sau în
blocuri uşor prelucrate, se va apela la ajutorul unui specialist autorizat.
2. Poziţia şi înălţimea la care se va face montarea – Produsul se va monta numai în acele locuri în
care nu există pericolul ca atingerea de acesta să producă răniri. Nu se va monta în coridoare sau
deasupra paturilor şi scaunelor.
3. Copiii şi alte persoane nu vor avea acces la zona de montare.
4. Strângerea bolţurilor şi şuruburilor – Pentru a evita ruperea, toate bolţurile şi piuliţele cu
diametre de 6 mm / ¼ inch sau mai puţin se vor strânge cu atenţie.
5. Verificarea rezistenţei montării – După montarea suportului / raftului pe perete sau pe tavan,
se va executa un test de rezistenţă a greutăţii încărcăturii după cum este indicat în instrucţiunile
de asamblare.
6. Verificarea prinderii aparatului electric pe suport – Conform instrucţiunilor de instalare
a aparatului electric, se va verifica dacă acesta este bine prins, dacă prinderea a fost făcută în
siguranţă (conform instrucţiunilor) şi nu există pericolul să alunece sau să se desprindă. În cazul în
care nu sunteţi sigur de prinderea aparatului pe suport, apelaţi la îndrumarea oferită de magazinul
unde aţi achiziţionat produsul sau vizitaţi website-ul nostru la adresa: www.barkanmounts.com şi
accesaţi pagina FAQ (cele mai frecvente întrebări) sau contactaţi-ne prin intermediul site-ului.
7. Se montează cu ajutorul unui mecanism de conectare/deconectare – După conectarea
componentei sistemului la suport, asiguraţi-vă că aceasta este bine prinsă trăgând uşor de
conexiune. Deconectarea componentei – în timp ce ţineţi componenta ferm, scoateţi cuiul de
siguranţă (dacă există), apăsaţi pe mecanismul de deconectare şi îndepărtaţi componenta cu
grijă, conform instrucţiunilor de asamblare.
INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ & GARANŢIE
8. Verificări periodice de întreţinere – La o lună după montare, se vor verifica următoarele: A.
Dacă suportul este bine prins de perete / tavan. B. Dacă aparatul este bine prins de suport / raft.
C. Dacă piuliţele, bolţurile şi curelele (pentru modelele CRT) nu sunt slăbite. Aceste verificări se
vor reefectua periodic la fiecare şase luni după montare. În cazul în care se identifică probleme,
se va scoate aparatul de pe suport, iar acesta din urmă se va remonta conform instrucţiunilor de
asamblare.
9. Suporturi mobile – se vor unge uşor cu ulei toate îmbinările cu pivoţi din instalaţie (cu excepţia
îmbinărilor cu pivoţi din interiorul mecanismului de înclinare LCD / Plasma) şi după aceea, o dată pe
an sau de fiecare dată când mişcarea suportului devine dificilă. A. Suporturi TV (CRT)/VCR – pentru
a ajusta unghiul de vizibilitate al aparatului – se va apăsa sau se va trage numai de suport. Nu se
va apăsa sau trage de aparat.B. Suporturile LCD/Plasma/Proiector se pot întoarce şi înclina prin
mişcarea ecranului sau a proiectorului. Mişcările vor fi efectate cu atenţie.
Barkan Mounts Ltd nu garantează montajul suportului. Solicitaţi persoanei
care execută montajul un certificat de garanţie a montajului.
GARANŢIA PRODUSULUI – garanţia în ani a produsului apare pe pachetul
acestuia precum şi pe sit-ul companiei www.barkanmounts.com
Stimate Client, îţi mulţumim pentru faptul că ai achiziţionat produsele de înaltă calitate ale firmei
Barkan. Îţi urăm multe ore plăcute de vizionare şi audiţie. Barkan Mounts Ltd. garantează înlocuirea
sau reparaţia produsului, în mod gratuit, după cum va considera de cuviinţă, în cazul în care se va
dovedi că au existat defecte în material sau defecte de fabricaţie. În acest caz, produsul va fi returnat
la dealer sau la distribuitorul produselor Barkan, împreună cu chitanţa de achiziţionare originală,
suma pentru expediţie fiind plătită în avans. Această garanţie nu este valabilă în următoarele cazuri:
1. Nu au fost respectate instrucţiunile de asamblare şi siguranţă. 2. Suprafaţa este deteriorată. 3.
Aspect normal. Deteriorări provocate din cauza uzurii. 4. Au fost montate şi alte aplicaţii pe suport /
raft, neproduse de societatea Barkan. 5. Au fost efectuate modificări sau reparaţii de altcineva decât
de societatea Barkan. 6. Pagube provocate de accidente sau forţă majoră. 7. Pagube provocate prin
utilizarea incorectă sau abuz sau deteriorarea produsului. 8. Montarea produsului pe perete / tavan.
Instalarea aparatului electric pe produs. 9. Deteriorarea carcasei de plastic.

LAISSER UN COMMENTAIRE

Partages