Mode d'emploi Barkan E34 Support Mural - Notice page 24

Téléchargez votre notice Mode d'emploi Barkan E34 Support Mural - Notice page 24! Téléchargement gratuit sans inscription des documents PDF pour mieux utiliser votre Mode d'emploi Barkan E34 Support Mural - Notice page 24 : mode d'emploi, notice d'utilisation, manuel d'instruction.
19 18
S
Varning!! Skulle du bortse från säkerhetsanvisningarna kan detta leda till att inramningen/
hyllan och/eller den elektriska apparaten faller. Skulle du vara oförmögen eller sakna
erfarenhet av väg- eller takinstallation, var god kontakta en lämplig yrkesmontör eller ta
kontakt med butiken för vidare rådgivning. Om du väljer att anlita en yrkesmontör, var god
och försäkra dig om att personen ifråga har nödvändig erfarenhet av att montera inramningar
och har läst och förstått säkerhets- och monteringsanvisningarna.
1. Väg/takinstallation (exklusive model 82) - De medföljande skruvarna och kolvarna är endast lämpade att
fästas vid väggar och tak gjorda av följande material: betong, standardiserade 10 + centimetersblock, trästift/
träbjälkar med minimal djuplek på 10 cm. Standardiserade 7-centimeters betongblock är lämpade för
montering av fasta inramningar eller flyttbara inramningar som bär på elektriska apparater vars maximala
vikt ligger på 25 kg. Montera icke på väggar och tak gjorda av gipsplattor, gipsvägg, lätta behandlade block,
silikata bräden/block, torra, klena eller väldigt gamla block eller träpaneler ! För montering på gipsblock
eller lätta behandlade block var god kontakta en auktoriserad montör alternativt en lämplig byggexpert för
att montera produkten.
2. Den monterade produktens höjd och position - Montera på ett ställe där en eventuell kollision med
produkten inte orsakar skador. Montera ej i hallen eller över sängen och trappan.
3. Håll barn och åskådare borta från monteringsområdet.
4. Åtstramande av kolvar och skruvar – Strama försiktigt åt alla kolvar och muttrar på 6mm / en fjärdedels
tum i diameter eller mindre. Detta görs för att förebygga sönderbrytning.
5. Monteringens hållbarhetstest – Efter monteringen av inramningen/hyllan på väggen eller taket, utför ett
hållbarhetstest av viktbelastningen enligt monteringsanvisningarna.
6. Kontrollera den elektriska beståndsdelen som tillhör inramningen. När du har installerat din
hemunderhållningskomponent, kontrollera att den är inkopplad, säkerligen fästad (enligt anvisningar) och
att den inte trillar ur eller kopplas ur. Om du är osäker vad gäller komponentens koppling till inramningen
rådgör antingen med butiken var köpet gjordes eller besök vår webbsida på www.barkanmounts.com och
öppna FAQ-sidan (för vanliga frågor) eller kontakta oss via sajten.
7. Monteras med snabb till- och frånkopplingsmekanism - När du har anslutit din
hemunderhållningskomponent till fästet, se till att den är ordentligt ansluten genom att dra något i
anslutningen. När du frånkopplar komponenten - samtidigt som du håller i komponenten ordentligt, ta bort
säkerhetsbulten (om en sådan finns), tryck på frånkopplingsmekanismen och ta bort komponenten försiktigt
i enlighet med monteringsanvisningen.
8. Periodiska underhållskontroller - En månad efter installation, var god kontrollera följande saker: A. Att
inramningen är fast tillsluten till väggen/taket. B. Att hemunderhållningskomponenten är fast tillsluten till
inramningen/hyllan. C. Att muttrarna, kolvarna och svångremmarna (CRT-modellerna) inte har lossnat. Gör
upprepade underhållningskontroller en gång per halvår, efter installation. Om du skulle upptäcka några
defekter, avlägsna isåfall hemunderhållningskomponenten ifrån inramningen och montera upp den igen i
enlighet med monteringsanvisningarna.
9. Flyttbara inramningar - smörj in alla upphängningspunkter med olja vid installation (förutom
Säkerhetsanvisningar & Garanti
upphängningspunkterna inne i LCD/Plasmans lutningsmekanism) och upprepa detta årligen varje gång
som rörligheten blir trög. A. TV (CRT)/VCR inramningar-För att justera komponentens tittarvinkel puffa till
eller dra endast i inramningen. Puffa inte till och dra hemunderhållningskomponenten. B. LCD/Plasma/
Projector inramningar kan vändas och lutas genom att flytta på skärmen eller projektorn. Utför alla dessa
förflyttningar försiktigt.
Barkan Mounts Ltd garanterar inte installation. Var god att be din montör om
garanticertifikat för installationen.
Produktansvar – produktgarantins längd hittar du på förpackningen samt på
företagets hemsida www.barkanmounts.com
Käre kund - Vi tackar dig för ditt köp av Barkans högkvalitativa produkt. Vi önskar dig många
och långa stunder av angenämt tittande och lyssnande. Barkan Mounts Ltd. garanterar att
denna produkt kommer att ersättas eller lagas, utan extra kostnad, i enlighet med Barkans
eget omdöme, om produktens funktion eller material skulle visa sig vara bristfälligt. Om
ett klagomål görs i enlighet med denna garanti, ska produkten återlämnas med gratis
frakt till din utförsäljare eller Barkan distributor, med bifogat ursprungligt köpbevis. Denna
garanti gäller ej i följande fall:1. Kunden frånser säkerhets- och monteringsanvisningar.2 .
Bestrykningsdefekter. 3. Vanligt slitage. Friktionsskador. 4. Installation av andra produkter,
som inte har tillverkats av Barkan, på inramningen/hyllan. 5. Förändringar eller reparationer,
ej utförda av Barkan.6 . Skador orsakade av olyckor eller force majeure. 7. Skador orsakade
av missbruk, vanvård eller förstörelse av produkten. 8. Uppmontering av produkten på
väggen/taket. Installation av den elektriska apparaten i produkten. 9. Sönderbrytning av
plasthöljet.

LAISSER UN COMMENTAIRE

Partages