Mode d'emploi Barkan E34 Support Mural - Notice page 27

Téléchargez votre notice Mode d'emploi Barkan E34 Support Mural - Notice page 27! Téléchargement gratuit sans inscription des documents PDF pour mieux utiliser votre Mode d'emploi Barkan E34 Support Mural - Notice page 27 : mode d'emploi, notice d'utilisation, manuel d'instruction.
23 22
DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI & GARANTIJA
LV
Uzmanību! Šis elektroniskās izklaides produkts paredzēts lietošanai tikai saskaņā ar norādīto
svaru. Pretējā gadījumā var rasties ievainojumi/ bojājumi vai draudi dzīvībai. Drošības norādījumu
neievērošana var izraisīt balsta/ skapja un/vai elektriskās ierīces krišanu. Ja esat tehniski
kompetents, varat uzstādīt produktu pašrocīgi. Ja nevarat uzstādīt vai nav nepieciešamās pieredzes
piestiprināšanai pie sienas vai griestiem, sazinieties ar profesionālu uzstādītāju vai veikalu, kurā
iegādājāties produktu, lai saņemtu papildus ieteikumus. Ja uzstāda speciālists, pārliecinieties,
ka tam ir nepieciešamā pieredze balstu uzstādīšanā un ka tas ir izlasījis un sapratis drošības un
uzstādīšanas norādījumus.
1. Sienas/griestu uzstādīšanas virsma (izņemot 82. tipa modeli) - Ietvertās skrūves ir piemērotas tikai
stiprināšanai pie sienām un griestiem, kuru materiāls ir: betons, standarta (10 cm) vai biezāki betona bloki, koka
spraišļi/ sijas ar minimālo platumu 10 cm. Standarta 7 cm betona bloki ir piemērotie fiksēto vai kustīgo balstu
uzstādīšanai, kas paredzēti tādu elektrisko ierīču turēšanai, kuru svars nepārsniedz 25 kg. Neuzstādīt pie sienām
un griestiem, kas veidoti no: ģipša paneļiem, reģipša, vieglas apstrādes blokiem, silikāta paneļiem/ ķieģeļiem,
sausiem, vājas izturības vai ļoti veciem blokiem vai koka paneļiem! Gadījumā, ja uzstādīšana veicama uz ģipša vai
vieglas apstrādes bloka virsmas, lūdzu, sazinieties ar pilnvarotu uzstādītāju vai atbilstošo būvniecības speciālistu,
lai uzstādītu produktu.
2. Uzstādītā produkta novietojums un augstums - Uzstādīt produktu tādā vietā, kur tā atrašanās neizraisītu
sadursmes, kas var novest līdz ievainojumiem. Neuzstādīt koridoros vai virs gultām un krēsliem.
3. Neļaut bērniem un nepiederošām personām atrasties uzstādīšanas vietas tuvumā.
4. Skrūvju nostiprināšana - Uzmanīgi nostipriniet visas skrūves ar diametru 6mm/ 1/4" vai mazāk, lai novērstu
salūšanu.
5. Instalācijas stiprības pārbaude - Pēc balsta/ plaukta uzstādīšanas pie sienas vai griestiem, veiciet smaguma
slodzes pārbaudi saskaņā ar uzstādīšanas instrukcijā sniegtajiem norādījumiem.
6. Balsta elektriskā elementa stiprinājuma pārbaude - Pēc mājas izklaides komplekta uzstādīšanas
pārliecinieties, ka tas ir kārtīgi pievienots, droši piestiprināts (saskaņā ar norādījumiem) un nevar noslīdēt vai
atvienoties. Ja nejūtaties droši attiecībā uz elektriskā elementa stiprinājumu uz balsta, vērsieties vai nu produkta
iegādes veikalā, vai apmeklējiet mūsu interneta vietni www.barkanmounts.com un atveriet FAQ (Bieži uzdotie
jautājumi) lapu, vai sazinieties ar mums ar interneta mājas lapas palīdzību.
7. Stiprinās ar ātru savienojuma/atvienojuma mehānismu Pēc mājas izklaides centra daļas pievienošanas
pie stiprinājuma, pārliecinieties par to, ka tas ir stingri pievienots, nedaudz pavelkot aiz savienojuma vietas.
Atvienojot daļu turot stingri attiecīgo daļu, izņemiet drošības aizbīdni (ja tāds ir), piespiediet atvienošanas
mehānismu un uzmanīgi noņemiet daļu, ievērojot montāžas norādījumus.
8. Regulāras apkopes pārbaudes - Vienu mēnesi pēc uzstādīšanas, lūdzu, pārliecinieties, ka A) Balsts atrodas
cieši pie sienas/griestiem; B) Mājas izklaides centrs ir pienācīgi piestiprināts pie balsta/plaukta; C) Skrūves un
siksnas (CRT modeļiem) nav kļuvušas vaļīgas. Atkārtojiet apkopes pārbaudes ik pēc sešiem mēnešiem pēc
uzstādīšanas. Ja tiek konstatētas kādas nepilnības, noņemiet mājas izklaides centru no balsta un atkārtoti
uzstādiet balstu saskaņā ar uzstādīšanas norādījumiem.
9. Kustīgi balsti - Uzstādot produktu, nedaudz ieeļļojiet visus pagrieziena punktus (izņemot pagrieziena
punktus LCD/Plazmas virsmas noliekšanas mehānismos) un pēc tam atkārtojiet šo procedūru reizi gadā vai
pēc vajadzības, kad vien kustība kļūst apgrūtināta. A) TV (CRT)/ VCR balsti - Lai pielāgotu elementa skata
leņķi - piespiediet vai pavelciet tikai balstu. Nespiediet un nevelciet elektrisko ierīci. B) LCD/Plazmas/Projektora
balstus var pagriezt vai noliekt, virzot pašu ekrānu vai projektoru. Visas kustības veicamas ar rūpību.
Barkan Mounts Ltd nav atbildīgs par garantijas uzstādīšanu. Lūdzu, vērsieties
pie sava uzstādītāja, lai saņemtu uzstādīšanas garantijas sertifikātu.
PRODUKTA GARANTIJA – produkta garantijas gadi ir uzrādīti uz produkta
iepakojuma un uzņēmuma mājaslapā www.barkanmounts.com
Dārgo Klient - Paldies, ka iegādājāties Barkan kvalitatīvo produktu. Novēlam jums patīkamu
skatīšanos un klausīšanos. Barkan Mounts Ltd garantē, ka tas nomainīs vai salabos šo produktu
bez maksas, pēc Barkan ieskatiem, ja tā materiāli ir defektīvi vai radusies kļūme ražošanas
procesā. Ja saskaņā ar šo garantiju tiek veikts pieprasījums, produktu nepieciešams atgriezt
pārdevējam vai Barkan izplatītājam iepriekš apmaksātā sūtījumā ar oriģinālo pirkuma dokumentu.
Šī garantija neattiecas uz: 1.Gadījumiem, kad netiek ievēroti drošības un uzstādīšanas
norādījumi; 2.Pārklājuma defektiem; 3. Parasto nolietojumu; bojājumiem, kas radušies berzes
rezultātā; 4.Gadījumiem, kad uz balsta/ plaukta tiek uzstādīti tādi produkti, ko nav ražojis Barkan;
5.Izmaiņām vai remontdarbiem, ko nav veicis Barkan; 6.Bojājumiem, kas radušies negadījuma
vai nepārvaramas varas apstākļu rezultātā; 7.Bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas vai
tīšas produkta bojāšanas rezultātā; 8.Produkta uzstādīšanu pie sienas/ griestiem; elektriskās
ierīces uzstādīšanu pie produkta; 9.Gadījumiem, kad bojāts plastmasas apvalki.

LAISSER UN COMMENTAIRE

Partages