Mode d'emploi Ariete 2781 Vertigo Aspirateur - Notice page 30

Téléchargez votre notice Mode d'emploi Ariete 2781 Vertigo Aspirateur - Notice page 30! Téléchargement gratuit sans inscription des documents PDF pour mieux utiliser votre Mode d'emploi Ariete 2781 Vertigo Aspirateur - Notice page 30 : mode d'emploi, notice d'utilisation, manuel d'instruction.
NL
- 28 -
REINIGEN EN ONDERHOUD
ATTENTIE: Voordat de stofzuiger wordt gereinigd of dat er onderhoudswerkzaamheden op uitge--
voerd worden controleer altijd of de stekker van de stofzuiger uit het stopcontact is gehaald.
Vervangen van de stofzak
Wanneer de verklikker rood wordt moet de stofzak vervangen worden.
- Hef het gedeeelte voor de stofzak op door het speciale hendeltje naat buiten te drukken (FIG. 6).
- Verwijder de houder (FIG. 7).
- haal de zak eruit, pas opdat ze niet scheurt, laat het gedeelte in karton door de gleuven glijden,
en gooi de zak in de afvalbak.
- Steek een nieuwe zak in de houder, laat het gedeelte in karton door de gleuven glijden, en zet de
houder weer op zijn plaats.
- Sluit de deksel van de stofzakhouder.
Reinigen/Vervangen van het filter voor de motor
Het filter voor de motor moet regelmatig gereinigd worden en na 6 9 maanden worden vervangen,
naar gelang het gebruik.
- Verwijder de stofzak (FIG. 7).
- Haal het filter uit de filterhouder (FIG. 8).
- Verwijder het filter, trek het naar buiten en klop het goed uit. Wanneer het filter erg vuil is, was
het met lauw water en zeep en laat het op natuurlijke wijze opdrogen. NIET op onnatuurlijke
wijze opdrogen. Voor het vervangen van het filter neem contact op met het Assistentiecentrum.
- Zet de filterhouder weer op zijn plaats en installeer het opnieuw. Wanneer de filterhouder weer
op zijn plaats wordt gezet, pas op dat de ruwe kant zichtbaar is.
- Tenslotte, zet de stofzak weer op zijn plaats en controleer ook de positie van de filterhouder
voordat de stofzuiger weer gebruikt wordt.
Reinigen/Vervangen van het filter aan de uitgang
Het filter aan de uitgang moet regelmatig gereinigd worden en na 6 – 9 maanden worden vervan--
gen, naar gelang het gebruik.
- Verwijder de deksel van het filter aan de uitgang (FIG. 9).
- Verwijder het filter, trek het naar buiten en klop het goed uit. Wanneer het filter erg vuil is, was
het met lauw water en zeep en laat het op natuurlijke wijze opdrogen. NIET op onnatuurlijke
wijze opdrogen. Voor het vervangen van het filter neem contact op met het Assistentiecentrum.
- Zet de filterhouder weer op zijn plaats en installeer het opnieuw. Wanneer de filterhouder weer
op zijn plaats wordt gezet, pas op dat de ruwe kant zichtbaar is. Controleer dat de filterhouder
goed geplaatst is voordat de stofzuiger weer gebruikt wordt.

LAISSER UN COMMENTAIRE

Partages