Mode d'emploi Alpina SF-1305 Fer à Repasser - Notice page 25

Téléchargez votre notice Mode d'emploi Alpina SF-1305 Fer à Repasser - Notice page 25! Téléchargement gratuit sans inscription des documents PDF pour mieux utiliser votre Mode d'emploi Alpina SF-1305 Fer à Repasser - Notice page 25 : mode d'emploi, notice d'utilisation, manuel d'instruction.
ČESKY
Vážený zákazníku,
Děkujeme vám, že jste si zvolil/a kvalitní domácí spotřebič ALPINA. Váš spotřebič Alpina 2 roky záruku a při dobré
péči vám poskytne roky provozu. Značka ALPINA přináší kvalitu a provozní spolehlivost. Doufáme, že ALPINA bude i
nadále vaší první volbou v domácích spotřebičích.
Důležité bezpečnostní pokyny
Při používání elektrických spotřebičů je třeba dodržovat základní bezpečnostní opatření:
1. Důkladně si přečtěte návod.
2. Ujistěte se, že napájení elektrickým proudem odpovídá napájení na štítku se jmenovitým napětím.
3. Abyste se vyvarovali elektrickému šoku, neponořujte elektrické části do vody nebo jiné tekutiny.
4. Dětem nedovolte spotřebič používat nebo si s ním hrát.
5. Pokud spotřebič nepoužíváte, nebo na něj připevňujete či odstraňujete jeho části, odpojte jej ze zásuvky.
6. Nepoužívejte poškozený elektrický kabel nebo zástrčku.
7. Pokud dojde k poškození nebo vadě, obraťte se pouze na autorizované servisní středisko.
8. Nepokládejte spotřebič na nebo do blízkosti horkých povrchů, nenechávejte jej venku.
9. Nikdy netahejte přístroj za síťový kabel.
10. Spotřebič používejte pouze pro určené použití v domácnosti.
ČTĚTE TYTO POKYNY
Při prvním použití může z žehličky vycházet jemný kouř a může docházet ke zvukům při roztahování plastu, je to zcela
běžné a po chvíli to ustane. Před použitím vám doporučujeme žehličkou přejet obyčejnou látku. Knoflík termostatu a
většina oděvů má štítek s následujícím označením:
ŠTÍTEK NA ODĚVU TYP LÁTKY NASTAVENÍ TERMOSTATU
synthetická nízká teplota
hedvábí - vlna střední teplota
bavlna - len vysoká teplota
Látku nežehlete
JAK ŽEHLIČKU POUŽÍVAT
1. Žehličku postavte svisle a knoflík termostatu otočte na minimum, žehličku zapojte do elektrické zásuvky.
2. Nastavte požadovanou teplotu vhodnou pro látku, kterou budete žehlit. Indikátor se rozsvítí, znamená to, že
žehlička se zahřívá a lze ji používat.
3. Abyste vypnuli proud páry, otočte volič páry do polohy „dry (suché žehlení). Pokud chcete používat postřik,
zkontrolujte, zda je v nádržce na vodu dostatečné množství vody.
4. Před opětovným doplněním nádržky na vodu musí být žehlička odpojena od elektrické zásuvky a nastavena do
polohy „dry” (suché žehlení). Lze používat vodu z kohoutku.
5. Pokud chcete použít proud páry, nastavte žehličku na nevyšší teplotu v oblasti páry nebo na len a počkejte, dokud se
světlo indikátoru nevypne.
6. Žehličku lehce nadzvedněte nad povrch látky, pevně stiskněte tlačítko proudu horké páry a během žehlení je
uvolněte. Pro optimální kvalitu páry vyčkejte minimálně 4 sekundy před dalším stlačením.
UŽITEČNÉ TIPY
1. Žehlička je navržena s vápníkovým filtrem a systémem anti drip, který zabrání, aby voda kapala po žehlící ploše, když
je žehlička příliš studená.
2. Proud páry je extra dávka páry, která je ideální pro odstranění odolných přehybů a záhybů.
3. Tato žehlička má systém vertikální páry pro zavěšené oblečení, závěsy, záclony atd.
25

LAISSER UN COMMENTAIRE

Partages