Mode d'emploi Alpina SF-1305 Fer à Repasser - Notice page 32

Téléchargez votre notice Mode d'emploi Alpina SF-1305 Fer à Repasser - Notice page 32! Téléchargement gratuit sans inscription des documents PDF pour mieux utiliser votre Mode d'emploi Alpina SF-1305 Fer à Repasser - Notice page 32 : mode d'emploi, notice d'utilisation, manuel d'instruction.
POLSKI
Ostrzeżenie:
Niniejsze urządzenie jest wyposażone w uziemiony, 3-bolcowy kabel zasilania typu G. Jest to zabezpieczenie. Nie należy
próbować samemu modyfikować zabezpieczenia tej wtyczki.
Ryzyko poparzenia:
Podczas korzystania z czajnika proszę zachować ostrożność. Wydobywająca się z urządzenia para jest bardzo gorąca.
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
1. Stosuj funkcję "samo-czyszczenia" żelazka raz, lub dwa razy w miesiącu, by usunąć wszelkie osady i kłaczki.
2. Przytrzymaj żelazko poziomo ponad zlewem i ustaw pokrętło pary na "czyszczenie", po czym naciśnij przycisk pary.
Pozwól wodzie i parze wydobywać się, aż system przeciw kapaniu odetnie parę.
3. Odłącz urządzenie przed czyszczeniem i wytrzyj czystą, miękką i wilgotną szmatką. Do czyszczenia stopy nie używaj z
żadnych ściernych, ani drapiących myjek.
4. Nie wlewaj octu, ani innych odkamieniaczy do środka pojemnika na wodę.
5. Żelazko przechowuj w bezpiecznym i stabilnym miejscu.
Likwidacja starego urządzenia
1. Jeśli produktowi towarzyszy symbol przekreślonego pojemnika na śmieci, oznacza to, produkt
podlega dyrektywie Unii Europejskiej 2002/96/EC.
2. Wszystkie elektryczne i elektroniczne produkty powinny być likwidowane osobno od odpadów
domowych, poprzez punkty zbioru, wyznaczone przez rząd lub władze lokalne.
3. Prawidłowa likwidacja starego urządzenia pomoże zapobiec możliwemu negatywnemu wpływowi
na środowisko i zdrowie ludzkie.
4. W celu zasięgnięcia dalszych informacji o likwidacji starego urządzenia, proszę skontaktować się z
miejscowym ratuszem, punktem zbioru odpadów domowych, lub sklepem, w którym zakupiono
produkt.
Specyfikacja
Model nr : SF-1305/SF-1306
Napięcie : 220-240v ~50/60Hz
Moc w watach : 1830-2200W
Pojemność pojemnika na wodę : 300 ml
GWARANCJA
Gwarantuje się, że produkt będzie działać prawidłowo i że będzie wolny od wad produkcyjnych w przeciągu 2 lat od daty
zakupu. Zgodnie z niniejszą gwarancją producent naprawi lub wymieni wszelkie wadliwe części, z zastrzeniem, że
produkt musi być przyniesiony do punktu zakupu. Gwarancja ta jest ważna wyłącznie, jeśli urządzenie było
eksploatowane zgodnie z instrukcją, oraz że nie było modyfikowane, naprawiane lub w inny sposób naruszone przez
osoby nieupoważnione, lub nie zostało uszkodzone przez nieprawidłowe użycie.
Niniejsza gwarancja nie pokrywa zużycia, rozdarcia, ani stłuczenia części ceramicznych, itp. Jeśli produkt nie będzie
działać i konieczny jest jego zwrot, zapakuj go ostrożnie, załączając swoje nazwisko i adres, oraz powód zwrotu i przynieś
do punktu zakupu. Jeśli gwarancja będzie jeszcze ważna, przynieś kartę gwarancyjną oraz dowód zakupu.
Adres email serwisu:
info@swisselektro.com
32

LAISSER UN COMMENTAIRE

Partages