Mode d'emploi AEG MC1753E Micro-Onde - Notice page 78

Téléchargez votre notice Mode d'emploi AEG MC1753E Micro-Onde - Notice page 78! Téléchargement gratuit sans inscription des documents PDF pour mieux utiliser votre Mode d'emploi AEG MC1753E Micro-Onde - Notice page 78 : mode d'emploi, notice d'utilisation, manuel d'instruction.
78 Vóór het in gebruik nemen
VVoooorrbbeeeelldd::
Inste
llen van de klok un 23:30 uur (24-urrs klok).
1. Steek de stekker van de oven in het stopcontact.
2. Het display is: .
3. Druk toets START/QUICK in. Het display is: .
4. Staan en draai aan de knop TIJDSCHAKELKLOK/GEWICHT om de uren in te stellen.
5. Druk eenmaal op de toets START/QUICK en draai dan aan de knop
TIJDSCHAKELKLOK/GEWICHT om de minuten in te stellen.
6. Druk toets START/QUICK in.
7. Indicatie controleren:
BBeellaannggrriijjkk::
1. U
kunt knop TIJDSCHAKELKLOK/GEWICHT rechtsom en linksom draaien.
2. Als u de stoptoets aanraakt wordt de tijd automatisch ingesteld op .
De tijd instellen wanneer de klok is ingesteld
VVoooorrbbeeeelldd::
Inste
llen van de klok un 11:45 uur (12-urrs klok).
1. Open de deur.
2. Hou de toets START/QUICK vijf seconden ingedrukt. De oven geeft een pieptoon. Draai aan
de knop TIJDSCHAKELKLOK/GEWICHT om de uren in te stellen.
3. Druk eenmaal op de toets START/QUICK en draai dan aan de knop
TIJDSCHAKELKLOK/GEWICHT om de minuten in te stellen.
4. Druk toets START/QUICK in.
5. Indicatie controleren:
VVoooorrbbeeeelldd::
Instellen van de klok un 23:45 uur (24-urrs klok).
1. Open de deur.
2. Hou de toets START/QUICK vijf seconden ingedrukt. De oven geeft een pieptoon. Draai aan
de knop TIJDSCHAKELKLOK/GEWICHT om de uren in te stellen.
3. Druk eenmaal op de toets START/QUICK en draai dan aan de knop
TIJDSCHAKELKLOK/GEWICHT om de minuten in te stellen.
4. Druk toets START/QUICK in.
5. Indicatie controleren:
VVoooorrbbeeeelldd::
De klok van 12.00 naar 24.00 of van 24.00 naar 12.00 instellen.
1. Open de deur. Hou de toets START/QUICK vijf seconden ingedrukt. De oven geeft een
pieptoon. Druk eenmaal op de toets START/QUICK en draai dan aan de knop
TIJDSCHAKELKLOK/GEWICHT om de uren in te stellen.
Gebruik van toets STOP
Gebruik van toets STOP:
1. Wissen van een invoerfout bij het programmeren.
2. Lopend proces even onderbreken.
3. Wissen van een programma tijdens het lopende proces door tweemaal indrukken.
AUTO
+
AUTO
AUTO
+
AUTO
AUTO
+
AUTO
AUTO
+
AUTO
AUTO
+
AUTO
AUTO
+
AUTO

LAISSER UN COMMENTAIRE

Partages