Mode d'emploi AEG MC1753E Micro-Onde - Notice page 82

Téléchargez votre notice Mode d'emploi AEG MC1753E Micro-Onde - Notice page 82! Téléchargement gratuit sans inscription des documents PDF pour mieux utiliser votre Mode d'emploi AEG MC1753E Micro-Onde - Notice page 82 : mode d'emploi, notice d'utilisation, manuel d'instruction.
82 Werking van de magnetron
Voorbeeld: Soep verwarmen, 2 minuten en 30 seconden met 560 watt vermogen.
1. Druk tweemaal op de toets voor het magnetronvermogen.
2. Voer door knop TIJDSCHAKELKLOK/GEWICHT rechtsom te
draaien de gewenste tijd in met de wijzers van de klok
mee/amti-met de wijzers van de klok mee tot 2:30 wordt getoond.
3. Druk toets START/QUICK in.
4. Indicatie controleren:
Belangrijk:
Als u deze toets niet indrukt, werkt het apparaat automatisch met
vol vermogen (800 watt).
Aanwijzing:
Als een bedieningshandeling noodzakelijk is (bijv. levensmiddelen omkeren)
stopt het apparaat automatisch, er klinkt een akoestisch signaal, de
resterende bereidingstijd en andere symbolen worden knipperend
aangegeven. Om het proces voort te zetten toets START/QUICK indrukken.
Als u tijdens het bereidingsproces de vermogensstand wilt controleren, drukt
u toets VERMOGENSSTAND in.
• U kunt tijdens het koken de bereidingstijd verlengen of verkorten met behulp van
de draaiknop TIJDSCHAKELKLOK/GEWICHT.
• U kunt tijdens het koken het vermogen veranderen door op de toets voor het
magnetronvermogen te drukken.
Om tijdens het koken een programma te annuleren, drukt u tweemaal op de toets STOP.
Kooktimer
Voorbeeld: De kooktimer instellen op zeven minuten.
1. Druk toets VERMOGENSSTAND 7 keer.
2. Voer door knop TIJDSCHAKELKLOK/GEWICHT rechtsom te
draaien de gewenste tijd in met de wijzers van de klok
mee/amti-met de wijzers van de klok mee tot 7:00 wordt getoond.
3. Druk toets START/QUICK in.
2x
7x
1x
1
1
1
1 2
2
AUTO
+
AUTO
AUTO
1
1
1 2
1x

LAISSER UN COMMENTAIRE

Partages