Mode d'emploi AEG MC1753E Micro-Onde - Notice page 95

Téléchargez votre notice Mode d'emploi AEG MC1753E Micro-Onde - Notice page 95! Téléchargement gratuit sans inscription des documents PDF pour mieux utiliser votre Mode d'emploi AEG MC1753E Micro-Onde - Notice page 95 : mode d'emploi, notice d'utilisation, manuel d'instruction.
95Wat te doen als . . . & Technische gegevens
WAT TE DOEN ALS . . .
Symptoom Mogelijke oorzaken / oplossingen
De magnetron niet goed De zekering in de huisinstallatie in orde is.
functioneert? De stroom misschien uitgevallen is.
Als de zekeringen in de huisinstallatie meermaals uitschakelen, neem dan
contact op met een erkend elektro-installateur.
De magnetron niet werkt? De deur goed gesloten is.
De deurafdichtingen en de afsluitvlakken schoon zijn.
Toets START/QUICK is ingedrukt.
Het draaiplateau niet
Het draaimechanisme goed op de aandrijving zit
.
draait? Het gebruikte servies niet buiten het draaiplateau uitsteekt.
Levensmiddelen niet buiten het draaiplateau uitsteken en het zo blokkeren.
Zich geen etensresten onder het draaiplateau bevinden.
De magnetron niet Trek de stekker uit het stopcontact of schakel de zekering
uitschakelt? in de huisinstallatie uit.
Neem contact op met onze service-afdeling.
De ovenverlichting Neem contact op met onze service-afdeling. Vervangen van
uitvalt? de ovenverlichting mag alleen door vakmensen geschieden.
De levensmiddelen Stel een langere tijd in (dubbele hoeveelheid = bijna dubbele tijd) of
langzamer heet en Als de levensmiddelen kouder zijn dan anders, tussendoor omroeren of omkeren of
gaar worden dan Een hoger vermogen instellen.
voorheen?
TECHNISCHE GEGEVENS
Dit apparaat voldoet aan de EU-richtlijnen 2004/108/EC, 2006/95/EC en 2005/32/EC.
IN HET KADER VAN DE TECHNISCHE VOORUITGANG KUNNEN DE TECHNISCHE GEGEVENS TE
ALLEN TIJDE ZONDER OPGAVE VAN REDENEN GEWIJZIGD WORDEN.
* Dit apparaat voldoet aan de eisen van de Europese norm EN55011.
Het apparaat wordt overeenkomstig deze norm als apparaat in groep 2, klasse B geclassificeerd.
Groep 2 betekent dat het apparaat hoogfrequente energie in de vorm van elektromagnetische straling
voortbrengt voor het verwarmen van levensmiddelen.
Apparaat uit klasse B betekent dat het apparaat geschikt is voor huishoudelijk gebruik.
** De inhoud van de ovenruimte wordt bepaald door max. gemeten breedte, diepte en hoogte.
De daadwerkelijke opnamecapaciteit van levensmiddelen is echter geringer.
Aansluiting aan
Zekering
Opgenomen vermogen: magnetron
Nuttige vermogen: magnetron
Microgolvenfrequentie
Buitenafmetingen: MC1753E
MC1763E
Afmetingen ovenruimte
Inhoud ovenruimte
Draaiplateau
Gewicht
Ovenlamp
230 V, 50 Hz, één fase
min. 10 A
1.2 kW
800 W (IEC 60705)
2450 MHz * (Groep 2 / Klasse B)
breedte x hoogte x diepte: 494 x 371 x 316 mm
breedte x hoogte x diepte: 594 x 371 x 316 mm
breedte x hoogte x diepte: 285 x 202 x 298 mm **
17 liter **
ø 272 mm, glass
ca. 16 kg
25 W/240-250 V

LAISSER UN COMMENTAIRE

Partages