Mode d'emploi AEG MC1753E Micro-Onde - Notice page 97

Téléchargez votre notice Mode d'emploi AEG MC1753E Micro-Onde - Notice page 97! Téléchargement gratuit sans inscription des documents PDF pour mieux utiliser votre Mode d'emploi AEG MC1753E Micro-Onde - Notice page 97 : mode d'emploi, notice d'utilisation, manuel d'instruction.
97Installatie-aanwijzing
Aansluiting op het stroomnet
Zorg
ervoor dat de stekker makkelijk bereikbaar is, zodat
hij in geval van nood snel uit het stopcontact kan worden
getrokken. Of het moet mogelijk zijn om de stroom naar
de oven uit te schakelen door middel van een schakelaar
die volgens de bedradingsvoorschriften is opgenomen in
de vaste bedrading.
Plaats het stopcontact niet achter de kast.
De best plek is boven de kast (A).
Het apparaat aansluiten op een volgens de voorschriften geïnstalleerd stopcontact
met randaarde met een eenfasige wisselspanningaansluiting (230 V/50 Hz).
Stopcontact met 10 A zekeren.
Het a
ansluitsnoer mag alleen door een erkend installateur worden
vervangen.
Vóór het opstellen een stuk touw aan het aansluitsnoer aanbrengen. Daardoor
wordt dan bij het inbouwen de aansluiting aan punt (A) vereenvoudigd.
• Bij het inschuiven van het apparaat in een hoge kast mag het aansluitsnoer
NOOIT beklemd raken.
• Aansluitsnoer of stekker niet in water of andere vloeistof dompelen.
(A)
Veilig gebruik van het apparaat
Als u de magnetron in positie B of C inbouwt (zie afbeelding op pag. 96):
De kast moet een afstand van min. 500 mm (E) tot het werkblad hebben en
de magnetron mag niet
ddiirreecctt
bove
n een kookplaat worden ingebouwd.
Het apparaat is alleen getest en toegestaan voor gebruik in de buurt van
gaskookplaten, elektrische kookplaten en inductiekookplaten.
Tussen kookplaat en magnetron moet genoeg ruimte worden gelaten om
oververhitting van de magnetron, van de inbouwkast en van de toebehoren
te voorkomen.
Als de magnetron in gebruik is, schakel dan de kookplaat niet in als er geen
pannen op staan.
Wees bij het bedienen van de magnetron bijzonder voorzichtig als de
kookplaat ook ingeschakeld is.

LAISSER UN COMMENTAIRE

Partages