Mode d'emploi AL-KO Classic 3.2E Tondeuse à Gazon - Notice page 18

Téléchargez votre notice Mode d'emploi AL-KO Classic 3.2E Tondeuse à Gazon - Notice page 18! Téléchargement gratuit sans inscription des documents PDF pour mieux utiliser votre Mode d'emploi AL-KO Classic 3.2E Tondeuse à Gazon - Notice page 18 : mode d'emploi, notice d'utilisation, manuel d'instruction.
CZ
10
Prohlášení o shodě ES
Tímto prohlašujeme, že tento produkt, tato do oběhu daná verze,
odpovídá požadavkům harmonizovaných směrnic EU,
bezpečnostní standardy EU a standardy speci cké pro tento produktt.
Produkt
Elektrická sekačka na trávu
Sériové číslo
G1001005
Výrobce
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
89359 KOETZ
DEUTSCHLAND
Zmocněnec
Anton Eberle
Ichenhauser Str. 14
89359 KOETZ
DEUTSCHLAND
Typ
Classic 3.2E (32 cm)
Classic 3.8E (38 cm)
Směrnice EU
98/37/EG (...2009-12-28)
2006/42/EG (2009-12-29...)
2006/95/EG
2004/108/EG
2000/14/EG
Harmonizované normy
EN 60335-1
EN 60335-2-77
Hladina zvukového výkonu
naměřená / garantovaná
Classic 3.2E (32 cm) 86 / 88 dB(A)
Classic 3.8E (38 cm) 92 / 94 dB(A)
Hodnocení shody
2000 /14/EG
příloha VIII
Jméno a adresa uvedené
častněné organizace
TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND
Kötz, 2009-10-28
Antonio De Filippo, Managing Director
Záruka
Případné materiálové nebo výrobní vady na přístroji odstraníme během zákonné lhůty na odstranění nedostatků podle naše-
ho uvážení buď opravou nebo náhradou. Lhůta na odstranění nedostatků se řídí právem země, kde byl přístroj zakoupen.
Naše záruka platí jen v případěi: Záruka zaniká v případě:
Řádné manipulace s přístrojem
Dodržení návodu k obsluze
Používání originálních náhradních dílů
Pokusu o opravu přístroje
Technických změn na přístroji
Nevhodném používání
(např. komerční nebo komunální využití)
Ze záruky je vyňato:
Poškození laku, ktré se týká normálního opotřebení
Rychle se opotřebující součásti, které jsou na kartě náhradních dílů označeny rámečkem XXX
XXX
(X)
Spalovací motory – na ně se vztahuje zvláštní záruka daného výrobce motoru
V záručním případě se obraťte s tímto prohlášením o záruce a dokladem o nákupu na V
ašeho prodejce nebo na nejbližší
autorizovaný zákaznický servis. Příslibem záruky zůstávají zákonné nároky kupujícího vůči prodejci nedotčeny.
┌──────┐
└──────┘

LAISSER UN COMMENTAIRE

Partages