Mode d'emploi AL-KO Classic 3.2E Tondeuse à Gazon - Notice page 20

Téléchargez votre notice Mode d'emploi AL-KO Classic 3.2E Tondeuse à Gazon - Notice page 20! Téléchargement gratuit sans inscription des documents PDF pour mieux utiliser votre Mode d'emploi AL-KO Classic 3.2E Tondeuse à Gazon - Notice page 20 : mode d'emploi, notice d'utilisation, manuel d'instruction.
N
12
EU-samsvarserklæring
Vi erklærer med dette at dette produktet, som vi har brakt inn på markedet
i denne utførelse, overholder kravene i de harmoniserte EU-forskriftene,
EU-sikkerhetsstandardene og de produktspesi kke standardene.
Produkt
Elektrisk gressklipper
Serienummer
G1001005
Produsent
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
89359 KOETZ
DEUTSCHLAND
Fullmektig
Anton Eberle
Ichenhauser Str. 14
89359 KOETZ
DEUTSCHLAND
Type
Classic 3.2E (32 cm)
Classic 3.8E (38 cm)
EU-forskrifter
98/37/EG (...2009-12-28)
2006/42/EG (2009-12-29...)
2006/95/EG
2004/108/EG
2000/14/EG
Harmoniserte normer
EN 60335-1
EN 60335-2-77
Lydtrykknivå
målt / garantert
Classic 3.2E (32 cm) 86 / 88 dB(A)
Classic 3.8E (38 cm) 92 / 94 dB(A)
Samsvarserklæring
2000 /14/EG
tillegg VIII
Underrettende
myndigket
TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND
Kötz, 2009-10-28
Antonio De Filippo, Managing Director
Garanti
Eventuelle material- eller produksjonsfeil på maskinen utbedrer vi i løpet av den lovpålagte foreldelselsfristen for mangler
etter eget valg, enten ved reparasjon eller med et nytt produkt. Foreldelsesfristen fastsettes iht. loven i det landet maskinen
ble kjøpt.
Vår garanti gjelder kun ved: Garantien gjelder ikke ved:
Korrekt håndtering av maskinen
Overholdelse av bruksanvisningen
Bruk av originale reservedeler
Reparasjonsforsøk på maskinen
Tekniske endringer på maskinen
Ikke tiltenkt bruk (f.eks. industriell eller kommunal bruk)
Utelukket fra garantien:
Lakkskaden som kan føres tilbake til normal bruk
Slitedeler som i reservedelskortet med ramme er merket XXX
XXX
(X)
Forbrenningsmotorer – for disse gjelder separate garantibestemmelser fra den respektive motorprodusenten
Ved garantitilfeller kontakter du forhandleren eller nærmeste autoriserte kundeservice. Ta med dette garantikortet og kvitte-
ringen. Med denne garantien forblir kjøperens juridiske mangelfordringer overfor selger uberørt.
┌──────┐
└──────┘

LAISSER UN COMMENTAIRE

Partages