Mode d'emploi AL-KO Classic 3.2E Tondeuse à Gazon - Notice page 21

Téléchargez votre notice Mode d'emploi AL-KO Classic 3.2E Tondeuse à Gazon - Notice page 21! Téléchargement gratuit sans inscription des documents PDF pour mieux utiliser votre Mode d'emploi AL-KO Classic 3.2E Tondeuse à Gazon - Notice page 21 : mode d'emploi, notice d'utilisation, manuel d'instruction.
S
13470631_a
Classic 3.2 E, Classic 3.8 E
EG-försäkran om överensstämmelse
Härmed försäkrar vi att denna produkt, i det utförande den tillverkats i,
motsvarar de harmoniserade kraven för EU-direktiv,
EU-säkerhetsstandarder och de produktspeci ka standarderna.
Produkt
Gräsklippare, elektrisk
Serienummer
G1001005
Tillverkare
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
89359 KOETZ
DEUTSCHLAND
Företrädare
Anton Eberle
Ichenhauser Str. 14
89359 KOETZ
DEUTSCHLAND
Typ
Classic 3.2E (32 cm)
Classic 3.8E (38 cm)
EU-direktiv
98/37/EG (...2009-12-28)
2006/42/EG (2009-12-29...)
2006/95/EG
2004/108/EG
2000/14/EG
Harmoniserade normer
EN 60335-1
EN 60335-2-77
Ljudeffektnivå
uppmätt / garanterad
Classic 3.2E (32 cm) 86 / 88 dB(A)
Classic 3.8E (38 cm) 92 / 94 dB(A)
Överensstämmels-
evärdering
2000 /14/EG
bilaga VIII
Behörig kontor
TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND
Kötz, 2009-10-28
Antonio De Filippo, Managing Director
Garanti
Eventuella material- eller tillverkarfel på maskinen ansvarar vi för under garantin inom den lagstadgade preskriptionstiden
antingen genom reparation eller utbyte av del/delar. Preskriptionstiden gäller efter respektive lands lag, där maskinen
införskaffades.
Våra garantiåtaganden gäller endast vid: Garantin upphör att gälla vid:
Ett korrekt handhavande av maskin
Beaktande av bruksanvisning
Användning av reservdelar i original
Reparationsförsök av maskin
Tekniska ändringar på maskinen
Ej ändamålsenlig användning
(t.ex. användning för kommersiellt bruk eller användning
inom kommunal verksamhet)
Garantin gäller inte för:
Lackskador, som beror på normalt slitage
Förslitningsdelar, som på reservdelskartan är märkta med ramar XXX
XXX
(X)
Förbränningsmotorer – För dessa gäller separata garantibestämmelser från respektive motortillverkare
Vid garantifall var god uppsök din handlare med denna garantiförsäkran och kvittot eller närmaste auktoriserade kundt-
jänstställe. Genom detta garantiåtagande berörs inte köparens lagstadgade garanti gentemot försäljaren.
┌──────┐
└──────┘

LAISSER UN COMMENTAIRE

Partages