Mode d'emploi AL-KO Classic 3.2E Tondeuse à Gazon - Notice page 22

Téléchargez votre notice Mode d'emploi AL-KO Classic 3.2E Tondeuse à Gazon - Notice page 22! Téléchargement gratuit sans inscription des documents PDF pour mieux utiliser votre Mode d'emploi AL-KO Classic 3.2E Tondeuse à Gazon - Notice page 22 : mode d'emploi, notice d'utilisation, manuel d'instruction.
DK
14
EF-overensstemmelseserklæring
Hermed erklærer vi, at dette produkt, i den af os markedsførte udførelse,
opfylder kravene i de harmoniserede EU-direktiver,
EU-sikkerhedsstandarderne og de produktspeci kke standarder.
Produkt
Elektrisk plæneklipper
Serienummer
G1001005
Producent
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
89359 KOETZ
DEUTSCHLAND
Befuldmægtiget repræsentant
Anton Eberle
Ichenhauser Str. 14
89359 KOETZ
DEUTSCHLAND
Type
Classic 3.2E (32 cm)
Classic 3.8E (38 cm)
EU-direktiver
98/37/EG (...2009-12-28)
2006/42/EG (2009-12-29...)
2006/95/EG
2004/108/EG
2000/14/EG
Harmoniserede standarder
EN 60335-1
EN 60335-2-77
Lydeffektniveau
målt / garanteret
Classic 3.2E (32 cm) 86 / 88 dB(A)
Classic 3.8E (38 cm) 92 / 94 dB(A)
Overensstemmelses-
vurdering
2000 /14/EG
bilag VIII
Bemyndiget organ
TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND
Kötz, 2009-10-28
Antonio De Filippo, Managing Director
Garanti
Eventuelle materiale- eller produktionsfejl ved maskinen afhjælpes inden for den lovbestemte forældelsesfrist for garantikrav
ved reparation eller erstatningslevering efter vores valg. Forældelsesfristen retter sig efter lovgivningen i det land, hvor
maskinen er købt.
Vores garantitilsagn gælder kun ved: Garantien bortfalder ved:
Korrekt behandling af maskinen
Iagttagelse af betjeningsvejledningen
Anvendelse af originale reservedele
Reparationsforsøg på maskinen
Tekniske ændringer på maskinen
Ikke-bestemmelsesmæssig anvendelse
(f.eks. erhvervsmæssig eller kommunal anvendelse)
Garantien omfatter ikke:
Lakskader, der skyldes normal slitage
Sliddele, der på reservedelskortet er mærket med ramme XXX
XXX
(X)
Forbrændingsmotorer – disse er omfattet af særlige garantibestemmelser fastsat af den pågældende motorproducent
I garantitilfælde bedes du kontakte din forhandler eller den nærmeste autoriserede kundeserviceafdeling og medbringe
denne garantierklæring og købskvitteringen. Dette garantitilsagn har ingen ind ydelse på købers ved lov fastsatte garantikrav
over for sælger.
┌──────┐
└──────┘

LAISSER UN COMMENTAIRE

Partages