Mode d'emploi AL-KO Classic 3.2E Tondeuse à Gazon - Notice page 23

Téléchargez votre notice Mode d'emploi AL-KO Classic 3.2E Tondeuse à Gazon - Notice page 23! Téléchargement gratuit sans inscription des documents PDF pour mieux utiliser votre Mode d'emploi AL-KO Classic 3.2E Tondeuse à Gazon - Notice page 23 : mode d'emploi, notice d'utilisation, manuel d'instruction.
FIN
15470631_a
Classic 3.2 E, Classic 3.8 E
EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vakuutamme täten, että kysessä oleva tuote vastaa siinä tilassa,
kuin valmistaja on sen markkinoille saattanut, harmonisoituja EU-direktiivejä,
EU-turvastandardeja sekä tuotekohtaisia standardeja.
Tuote
Sähköruohonleikkuri
Sarjanumero
G1001005
Valmistaja
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
89359 KOETZ
DEUTSCHLAND
Valtuutettu henkilö
Anton Eberle
Ichenhauser Str. 14
89359 KOETZ
DEUTSCHLAND
Tyyppi
Classic 3.2E (32 cm)
Classic 3.8E (38 cm)
EU-direktiivit
98/37/EG (...2009-12-28)
2006/42/EG (2009-12-29...)
2006/95/EG
2004/108/EG
2000/14/EG
Harmonisoidut standardit
EN 60335-1
EN 60335-2-77
Äänitehotaso
mitattu / taattu
Classic 3.2E (32 cm) 86 / 88 dB(A)
Classic 3.8E (38 cm) 92 / 94 dB(A)
Vaatimustenmukaisuuden
arviointi
2000 /14/EG
liite VIII
Ilmoitettu laitos
TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND
Kötz, 2009-10-28
Antonio De Filippo, Managing Director
Takuu
Laitteessa mahdollisesti esiintyvät materiaali- tai valmistusvirheet korjataan lakisääteisen takuun voimassaoloaikana valmi-
stajan parhaaksi katsomalla tavalla joko korjaamalla tai toimittamalla asiakkaalle varaosa.
Takuun voimassaoloaika määräytyy laitteen ostomaan lakien mukaisesti.
Valmistajan myöntämä takuu pätee vain seuraavien
edellytysten täyttyessä:
Takuu raukeaa seuraavissa tapauksissa:
Laitetta käytetään asianmukaisesti
Käyttöohjetta noudatetaan
Laitteessa käytetään alkuperäisiä varaosia
Laitetta on yritetty korjata
Laitteeseen on tehty teknisiä muutoksia
Laitetta on käytetty määräysten tai ohjeiden vastaisella taval-
la (esim. kaupalliseen tai kunnallistekniseen tarkoitukseen)
Takuu ei koske:
Maalivaurioita, jotka johtuvat normaalista kulumisesta
Kuluvia osia, jotka on merkitty varaosakaavioon kehyksellä XXX
XXX
(X)
Polttomoottoreita – Niitä koskevat kulloinkin kyseessä olevan moottorinvalmistajan erilliset takuumääräykset
Ota takuutapauksessa yhteyttä jälleenmyyjään tai lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen ja esitä tämä takuutodistus ja
myyntikuitti. Valmistajan myöntämä takuu ei rajoita ostajan lakisääteisiä takuuvaatimuksia.
┌──────┐
└──────┘

LAISSER UN COMMENTAIRE

Partages