Mode d'emploi AL-KO Classic 3.2E Tondeuse à Gazon - Notice page 25

Téléchargez votre notice Mode d'emploi AL-KO Classic 3.2E Tondeuse à Gazon - Notice page 25! Téléchargement gratuit sans inscription des documents PDF pour mieux utiliser votre Mode d'emploi AL-KO Classic 3.2E Tondeuse à Gazon - Notice page 25 : mode d'emploi, notice d'utilisation, manuel d'instruction.
SLO
17470631_a
Classic 3.2 E, Classic 3.8 E
Izjava ES o skladnosti
S to izjavo potrjujemo, da je ta izdelek v predstavljeni izvedbi,
skladen z usklajenimi direktivami EU, varnostnimi standardi EU
in upoštevnimi standardi za tovrstne izdelke.
Izdelek
Vrtna kosilnica, električna
Serijska številka
G1001005
Proizvajalec
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
89359 KOETZ
DEUTSCHLAND
Pooblaščeni zastopnik
Anton Eberle
Ichenhauser Str. 14
89359 KOETZ
DEUTSCHLAND
Tipi
Classic 3.2E (32 cm)
Classic 3.8E (38 cm)
Direktive EU
98/37/EG (...2009-12-28)
2006/42/EG (2009-12-29...)
2006/95/EG
2004/108/EG
2000/14/EG
Usklajene norme
EN 60335-1
EN 60335-2-77
Raven zvočne moči
izmerjena / zagotovljena
Classic 3.2E (32 cm) 86 / 88 dB(A)
Classic 3.8E (38 cm) 92 / 94 dB(A)
Ugotavljanje
skladnosti
2000 /14/EG
Dodatek VIII
Ime in naslov imenovanega
vključenega subjekta
TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND
Kötz, 2009-10-28
Antonio De Filippo, Managing Director
Garancija
V zakonitem garancijskem roku morebitne napake v materialu ali izdelavi v skladu z našo presojo brezplačno odpravimo
bodisi s popravilom ali zamenjavo delov. Obseg garancijskih pravic je odvisen tudi od zakonodaje države, v kateri ste
napravo kupili.
Naša garancija velja samo: Garancijske pravice prenehajo veljati:
če napravo uporabljate v skladu z navodili in
namenom
če upoštevate navodila za uporabo
če uporabljate le originalne nadomestne dele
če skuša napravo popraviti nepooblaščena oseba
če opravite tehnične spremembe na napravi
v primeru nenamenske uporabe
(npr. v pridobitvene ali komunalne namene)
Garancija ne krije:
poškodb laka, ki so posledica običajne obrabe
obrabnih delov, ki so na seznamu nadomestnih delov označeni z okvirčkom XXX
XXX
(X)
za motorje z notranjim izgorevanjem veljajo določila v garancijskem listu, ki ga prilaga proizvajalec
V primeru uveljavljanja garancije se z garancijskim listom in računom obrnite na svojega prodajalca ali najbližji pooblaščeni
servis. Navedbe v pričujoči garancijski izjavi ne omejujejo zakonsko določenih pravic, ki jih ima kupec do prodajalca.
┌──────┐
└──────┘

LAISSER UN COMMENTAIRE

Partages