Mode d'emploi AEG RTi 102 E Thermostat - Notice page 34

Téléchargez votre notice Mode d'emploi AEG RTi 102 E Thermostat - Notice page 34! Téléchargement gratuit sans inscription des documents PDF pour mieux utiliser votre Mode d'emploi AEG RTi 102 E Thermostat - Notice page 34 : mode d'emploi, notice d'utilisation, manuel d'instruction.
34
Milieu en recycling
3 Garantie
Aanspraak op garantie bestaat uitsluitend in het land waar het materiaal gekocht is.
U dient zich te wenden tot de vestiging van AEG of de importeur hiervan in het betreffende land.
De montage, de elektrische installatie, het onderhoud en de eerste inbedrijfname mag uitsluitend
worden uitgevoerd door een gekwalificeerd persoon.
De fabrikant is niet aansprakelijk voor defecte toestellen, welke niet volgens de bijgeleverde
gebruiks- en montageaanwijzing zijn aangesloten of worden gebruikt.
3.1 Milieu en recycling
Wij verzoeken u ons bij de bescherming van het milieu behulpzaam te zijn. Verwijder de verpakking
daarom overeenkomstig de voor de afvalverwerking geldende nationale voorschriften.
Verwijderen van transportverpakkingen en oude apparaten
Het verwijderen van oude apparaten dient correct an adequaat volgens de plaatselijk geldende
voorschriften en wetten te geschieden. De recycling van oude toestellen moet steeds vakkundig en
volgens de ter plaatse geldende voorschriften en wetgeving plaats vinden.

LAISSER UN COMMENTAIRE

Partages