Mode d'emploi SilverCrest OML807 Mouse - Notice page 70

Téléchargez votre notice Mode d'emploi SilverCrest OML807 Mouse - Notice page 70! Téléchargement gratuit sans inscription des documents PDF pour mieux utiliser votre Mode d'emploi SilverCrest OML807 Mouse - Notice page 70 : mode d'emploi, notice d'utilisation, manuel d'instruction.
Draadloze multimedia lasermuis OML807
Nederlands - 69
Belangrijke veiligheidsinstructies
Voordat u dit apparaat voor het eerst gebruikt, dient u de
onderstaande opmerkingen te lezen en alle waarschuwingen op te
volgen, zelfs als u bekend bent met de bediening van elektronische
apparatuur. Bewaar deze handleiding op een veilige plaats, zodat u
deze later kunt raadplegen. Als u het apparaat verkoopt of
weggeeft, dient u deze handleiding erbij te geven.
Dit pictogram staat bij belangrijke informatie voor
een veilig gebruik van het product en de veiligheid
van de gebruiker.
Dit pictogram waarschuwt u over een sterke
lichtbron.
Dit symbool staat bij nadere informatie over het
onderwerp.
Waarschuwing: laserstraling! Laserklasse 1
Vermijd beschadiging van de ogen! Kijk nooit in de laserstraal.
Richt de laserstraal nooit rechtstreeks op mensen of dieren!
Beoogd gebruik
Deze draadloze multimedia lasermuis, bestaande uit een draadloze
lasermuis en een USB-nano-ontvanger, is een IT-apparaat. Dit
apparaat mag niet buitenshuis of in tropische klimaten worden

LAISSER UN COMMENTAIRE

Partages