Mode d'emploi SilverCrest OML807 Mouse - Notice page 72

Téléchargez votre notice Mode d'emploi SilverCrest OML807 Mouse - Notice page 72! Téléchargement gratuit sans inscription des documents PDF pour mieux utiliser votre Mode d'emploi SilverCrest OML807 Mouse - Notice page 72 : mode d'emploi, notice d'utilisation, manuel d'instruction.
Draadloze multimedia lasermuis OML807
Nederlands - 71
vloeistoffen gevulde voorwerpen, zoals vazen, op, boven of in
de buurt van het apparaat.
- Plaats het apparaat niet in de buurt van magnetische velden
(zoals luidsprekers).
- Plaats geen brandende voorwerpen (zoals kaarsen) op of in de
buurt van het apparaat.
- Steek geen voorwerpen in het apparaat.
- Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan grote
temperatuurschommelingen.
- Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan hevige
schokken en trillingen.
Kinderen en personen met een handicap
Elektrische apparaten zijn niet bedoeld voor kinderen. Ook
personen met een handicap dienen elektrische apparaten
dienovereenkomstig te gebruiken. Laat kinderen of personen met
een handicap niet zonder toezicht elektrische apparaten gebruiken.
Deze personen zullen mogelijke risico's waarschijnlijk niet
begrijpen. Batterijen en kleine onderdelen vormen een potentieel
verstikkingsgevaar. Houd batterijen buiten bereik. Als batterijen
worden ingeslikt, dient u direct een arts te raadplegen. Houd de
verpakking uit de buurt van kinderen en personen met een
handicap aangezien dit risico op verstikking met zich meebrengt.

LAISSER UN COMMENTAIRE

Partages