Mode d'emploi SilverCrest OML807 Mouse - Notice page 73

Téléchargez votre notice Mode d'emploi SilverCrest OML807 Mouse - Notice page 73! Téléchargement gratuit sans inscription des documents PDF pour mieux utiliser votre Mode d'emploi SilverCrest OML807 Mouse - Notice page 73 : mode d'emploi, notice d'utilisation, manuel d'instruction.
Draadloze multimedia lasermuis OML807
72 - Nederlands
Batterij
Plaats de batterij met de juiste polariteit. Gooi de batterij nooit in het
vuur. Verwijder de batterij als het apparaat gedurende lange tijd niet
wordt gebruikt. Gebruik voor andere doeleinden kan leiden tot
ontploffingen en levensgevaar.
Radio-interface
Schakel het apparaat uit als u zich in een vliegtuig, ziekenhuis,
operatiezaal of in de nabijheid van een medisch elektronicasysteem
bevindt. De overgebrachte radiogolven kunnen de werking van
gevoelige apparaten belemmeren.
Houd het apparaat ten minste 20 cm van een pacemaker
verwijderd, omdat de goede werking van de pacemaker door
radiogolven belemmerd kan worden.
De overgebrachte radiogolven kunnen storingen in hoorapparaten
veroorzaken.
Breng het apparaat niet met aangeschakelde radiocomponenten in
de nabijheid van ontvlambare gassen of in een explosiegevaarlijke
omgeving (bijv. verfspuiterij), omdat de overgebrachte radiogolven
een explosie of brand kunnen veroorzaken.
De reikwijdte van de radiogolven is afhankelijk van milieu- en
omgevingsfactoren.
Bij dataverkeer via een draadloze verbinding is het mogelijk dat
onbevoegde derden data ontvangen. Targa GmbH is niet

LAISSER UN COMMENTAIRE

Partages