Mode d'emploi SilverCrest OML807 Mouse - Notice page 83

Téléchargez votre notice Mode d'emploi SilverCrest OML807 Mouse - Notice page 83! Téléchargement gratuit sans inscription des documents PDF pour mieux utiliser votre Mode d'emploi SilverCrest OML807 Mouse - Notice page 83 : mode d'emploi, notice d'utilisation, manuel d'instruction.
Draadloze multimedia lasermuis OML807
82 - Nederlands
Bediening
Omschakeling van de gebruiksmodus
Met de knop CPI (4) kunt u met een eenvoudige druk op de knop
snel tussen de resoluties 800 cpi en 1600 cpi voor de optische
aftasting omschakelen. De aftasting wordt bij 1600 cpi preciezer en
de muisaanwijzer beweegt zich sneller bij dezelfde beweging.
Om tussen het standaardgebruik en het mediagebruik van de
optische muis te schakelen, drukt u op de knop CPI (4) en houdt u
deze ten minste 3 seconden ingedrukt tot het laad-controlelampje
(5) kort oplicht.
Als u overschakelt naar een resolutie van 1600 cpi, knippert het
statuslampje (5) snel. Als u overschakelt naar een resolutie van 800
cpi, knippert het statuslampje langzaam.
De beschikbare functies voor het mediagebruik vindt u in de
afbeelding op bladzijde 67 - Overzicht.
Configuratie
Dubbelklik op het pictogram
op de taakbalk (rechtsonder op het
scherm, naast de systeemklok). Of klik met de rechtermuisknop op
het pictogram
en selecteer 'Openen' in het snelmenu. Het
configuratiemenu voor de muis verschijnt.

LAISSER UN COMMENTAIRE

Partages