Mode d'emploi Alecto BC-05 Thermometre

Téléchargez votre notice Mode d'emploi Alecto BC-05 Thermometre! Téléchargement gratuit sans inscription des documents PDF pour mieux utiliser votre Mode d'emploi Alecto BC-05 Thermometre : mode d'emploi, notice d'utilisation, manuel d'instruction.
GEBRUIKSAANWIJZING
MODE D’EMPLOI
GEBRAUCHSANWEISUNG
USERS MANUAL
BC-05
Bath Thermometer
Algemeen:
Met de Alecto Digitale
Badthermometer kunt u op eenvou-
dige wijze nauwkeurig en snel de
temperatuur van het badwater meten.
Temperatuur:
De temperatuur van het meest aangename bad
voor uw kind ligt normaliter tussen 36,0°C en
38,0°C.
Temperatuur opnemen:
1. Druk eenmaal op de toets boven het display
en wacht totdat ‘Lo °C ’ verschijnt.
2. Plaats de badthermometer in het water ter-
wijl het bad wordt gevuld.
3. Laat de thermometer zitten totdat ‘X °C ‘ niet
meer verloopt. U kunt nu de temperatuur op
het display aflezen.
4. Schakel de thermometer uit door nogmaals
op de aan/uit toets te drukken.
5. Reinig de thermometer en berg deze op.
Voeding:
De thermometer is voorzien van een long-life
knoopcel-batterij. Deze gaat tot wel 24000
metingen mee (gerekend met gemiddeld 30 sec
per meting).
Batterijspaarfunctie:
In het geval u de thermometer handmatig
vergeet uit te schakelen, schakelt deze thermo-
meter zichzelf na 10 minuten uit als er geen
temperatuurswijzigingen gemeten worden.
Vervanging:
Bij dit model is de batterij niet te vervangen.
Lever de thermometer in bij de winkelier. Zij zor-
gen voor een milieuvriendelijke verwerking.
Reinigen & onderhoud:
Reinig het metalen contact van de thermome-
ter na elk gebruik met een zachte, vochtige
doek of in water afwassen.
Zorg ervoor dat er nooit gedurende een lange
tijd water binnen de rubberen vorm staat.
Na ieder gebruik kan binnen-gelopen water
verwijderd worden via een gat aan de zijkant
van de BC-05, door zachtjes te knijpen in
de rubberen kikker kan het water worden
verwijderd
De thermometer nooit uitkoken, niet afwassen
in een vaatwasser, niet in een magnetron of
hoogfrequent-sterilisatieoven leggen of reini-
gen met chemische reinigingsmiddelen.
Stel de thermometer niet niet bloot aan tril-
lingen resp. hoge temperaturen.
Bewaar de thermometer niet in direct inval-
lend zonlicht of dicht bij verwarmingsap-
paratuur.
De thermometer niet loshalen van de rubbe-
ren kikkervorm.
Gebruiken in water waar kinderen
kunnen staan en onder toezicht
van volwassenen.
De verklaring van conformiteit is
beschikbaar op de website
WWW.ALECTO.INFO.
Op het einde van de levenscyclus
van het product mag u dit product
niet bij het normale huishoudelijke
afval gooien, maar moet u het naar
een inzamelpunt brengen voor de
recycling van elektrische en elek-
tronische apparatuur.
24 maanden garantie.
General :
Avec le thermomètre de bain digi-
tal BC-05 de Alecto vous pouvez
mesurer facilement et très précise
la température de l’eau de bain.
Température :
La température idéale est normalement entre
36,0°C et 38,0°C.
Mesurer la température :
1. Appuyez sur la touche au dessus l’écran et
attendez jusqu’à l’affichage ‘Lo °C’.
2. Mettez le thermomètre de bain dans l’eau au
cours du remplissage.
3. Laisser le thermomètre dans le bain jusqu’à
‘X °V’ se ne déroule plus. L’écran affichera la
température actuelle mesurée.
4. Débrancher le thermomètre via la touche au
dessus l’écran.
5. Nettoyez le thermomètre.
Alimentation :
Le thermomètre est munissent avec une batterie
‘’longue vie’’. Vous pouvez l’utiliser jusqu’à
24.000 mesurages (avec un moyenne de 30
secondes par mesurage)
Fonction économiser la batterie :
Si vous avez oublié de débrancher le thermo-
mètre, il s’arrêtera lui-même après 10 minutes et
s’il n y a plus des changements de températures
mesuré.
Changement :
Vous ne pouvez pas la batterie avec ce thermo-
mètre. Déposez le thermomètre chez un point de
recyclage pour le recyclage.
Nettoyage et entretien :
Nettoyez le contact métal après chaque
usage avec un torchon humide ou nettoyez
le dans l’eau.
Faites attention qu’il n’a jamais de l’eau long-
temps entour la forme caoutchouc.
Après chaque usage écartez l’eau du ther-
momètre via le petit trou au coté du BC-05.
Vous pouvez écarter l’eau en poussant sur
la grenouille.
Ne nettoyez jamais le thermomètre dans un
machine à laver, dans un micro-onde, onde
de stérilisation, faire bouillir ou avec l’alcool
ou un produit de nettoyage chimique.
Ne le laissez pas tomber. Le thermomètre
n’est pas résistant au choc.
Ne gardez pas le BC-05 dans le soleil ou
dans des températures très hautes.
Ne pas obtenir le thermomètre de sa forme
en caoutchouc.
À n’utiliser qu’en eau où l’enfant
a pied et sous la surveillance d’un
adulte.
La déclaration de conformité
est disponible sur le site WWW.
ALECTO.
NL
FR

LAISSER UN COMMENTAIRE

Partages