Mode d'emploi Beurer GS 200 Pese-Personne - Notice page 7

Téléchargez votre notice Mode d'emploi Beurer GS 200 Pese-Personne - Notice page 7! Téléchargement gratuit sans inscription des documents PDF pour mieux utiliser votre Mode d'emploi Beurer GS 200 Pese-Personne - Notice page 7 : mode d'emploi, notice d'utilisation, manuel d'instruction.
12
Minden reklamáció előtt ellenőrizze az elemeket,
és szükség esetén cserélje ki őket.
A javítást csak szakszerviz vagy arra felhatalma-
zott kereskedő végezheti.
Az elhasznált, teljesen kiürült elemeket és akku-
kat a speciális jelölésekkel ellátott gyűjtőtartá-
lyokba, a különleges hulladékokat gyűjtőhelyekre
vagy az elektromos cikkeket árusító helyekre kell
beszállítani és ott leadni.
Önnek törvényben előírt kötelessége az elemeket
környezetkímélő módon kivonni a forgalomból
használat után.
Tudnivalók: Károsanyagtartalmú
elemeken a következő jelöléseket
találja: Pb = az elem ólmot tartal-
maz, Cd = az elem kadmiumot tar-
talmaz, Hg = az elem higanyt tartal-
maz.
Az anyagok ártalmatlanításakor tartsa be a
helyi előírásokat! A készülék ártalmatlanítá-
sáról gondoskodjon az elhasznált elektro-
mos és elektronikus készülékekről szóló 2002/96/
EG – WEEE (Waste Electrical and Electronic
Equipment) rendelet szerint. További felvilágosí-
tás érdekében forduljon a hulladékkezelésért fele-
lős helyi hatósághoz!
R
Indicaţii generale
• Sarcinaadmisăacântaruluiestedemaxim
150 kg (330lb / 24 st), divizare 100g (0,2lb /
1lb).
• Curăţarea:Cântarulpoateficurăţatcuocârpă
umezită, pe care se poate aplica după caz puţină
soluţie de curăţare. Nu scufundaţi niciodată cân-
tarul în apă. Nu spălaţi niciodată cântarul sub jet
de apă.
• Feriţicântaruldeşocuri,umiditate,praf,sub-
stanţe chimice, fluctuaţii puternice de tempera-
tură,câmpurielectromagneticeşisursedecăl-
dură prea apropiate.
• Nuvăurcaţiniciodatăpecântarpemarginea
exterioară a cântarului: Pericol de cădere!
• Nulăsaţimaterialuldeambalarelaîndemâna
copiilor!
• Aparatulesteindicatpentruuzpropriuşinupen-
tru uz medical sau comercial!
• Încazulîncareaveţiîntrebăricuprivirelautiliza-
rea aparatelor noastre, vă rugăm să vă adresaţi
comerciantului sau serviciului pentru clienţi.
• Înaintedeaînaintaoreclamaţie,verificaţifuncţio-
nareabateriilorşiînlocuiţi-ledacăestenevoie.
• Reparaţiiletrebuieefectuatedoardepersonalul
serviciului pentru clienţi sau de comercianţii auto-
rizaţi.
• Bateriileşiacumulatoareleuzateşicompletgolite
se vor depune în recipientele colectoare special
marcate, sau se vor colecta de către firmele spe-
cializate sau prin intermediul comerciantului de
electrice.
Sunteţi obligaţi prin lege să duceţi bateriile la
punctele de colectare.
• Indicaţie:Bateriilecareconţinsub-
stanţe poluante prezintă următoa-
rele simboluri: Pb = bateria conţine
plumb, Cd = bateria conţine cad-
miu, Hg = bateria conţine mercur.
• Respectaţiprevederilelocalepri-
vindeliminareamaterialelorladeşeuri.
Eliminaţi aparatul conform Regulamentului
2002/96/CE – WEEE (Waste Electrical and
Electronic Equipment) privind aparatele electrice
şielectronicevechi.Pentruîntrebărisuplimentare
vă rugăm să vă adresaţi autorităţilor comunale
competenteînceeacepriveştedeşeurile.
752.382 - 0313 Irrtum und Änderungen vorbehalten
150
330
24

LAISSER UN COMMENTAIRE

Partages