Mode d'emploi Alisun Salsa 12 Solarium - Notice page 4

Téléchargez votre notice Mode d'emploi Alisun Salsa 12 Solarium - Notice page 4! Téléchargement gratuit sans inscription des documents PDF pour mieux utiliser votre Mode d'emploi Alisun Salsa 12 Solarium - Notice page 4 : mode d'emploi, notice d'utilisation, manuel d'instruction.
eerder uitschakelen dan draait u de timer
linksom naar nul.
ACRYLPLAAT
Het uitnemen van de acrylplaat dient alleen
verricht te worden als het apparaat zich op
kamertemperatuur bevindt.
1.
Wanneer u de acrylplaat wilt uitnemen,
dient u de volgende handelingen te
verrichten:
Haal de
stekker
uit de
wandcontactdoos.
Draai de 4 schroeven (A) van het
kopschot (B) los.
Schuif het kopschot uit de hemel.
Herhaal deze handeling bij het
kopschot aan de andere
zijde.
Draai de hemel nu geheel rond zodat
de lampen aan de bovenzijde zitten.
2.
Trek de acrylplaat (A) aan één zijde
voorzichtig los uit het kunststof profiel
(B).
Trek nu de acrylplaat naar u toe zodat
deze loskomt uit het profiel aan de
andere zijde.
3.
Het monteren van de acrylplaat vereist de
volgende handelingen:
Schuif de acrylplaat aan één zijde in de
gleuf van het kunststof profiel.
Druk in het midden op de acrylplaat en
schuif aan de andere zijde de acrylplaat
in de gleuf van het kunststof profiel.
Draai vervolgens de hemel geheel rond
zodat de lampen weer aan de
onderzijde zitten.
Monteer nu beide kopschotten met de 4
schroeven.
ONDERDELEN
Gebruik alleen originele Alisun-onderdelen:
Onderdeel
Art.nr.
Brilliant
Sun plus XT 100W
350377
GoldSun
DuoTan®
Professional 100W
350366
Reflektor Salsa 10/12
332220
Timer
355005
Het vervangen van het netsnoer van dit
apparaat mag alleen door geautoriseerd
personeel gebeuren.

LAISSER UN COMMENTAIRE

Partages